Τετάρτη, 6 Μαΐου 2009

Μήνυμα συμπαράστασης από τη Γενική Συνέλευση του Τμήματος Αρχειονομίας και Βιβλιοθηκονομίας (Ιόνιο Πανεπιστήμιο)

Με έγγραφό του ο Πρόεδρος του Τμήματος Αρχειονομίας και Βιβλιοθηκονομίας του Ιονίου Πανεπιστημίου κος Θεόδωρος Παππάς μας εκφράζει τη συμπαράσταση της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος στα δίκαια αιτήματα και στον Αγώνα μας.
Θεωρώντας ένδειξη υπευθυνότητας την ευαισθησία του Ιονίου Πανεπιστημίου που στέλνει στην αγορά εργασίας μεγάλη μερίδα των εργαζόμενων σε βιβλιοθήκες και αρχεία, δεν μπορούμε παρά να επισημάνουμε τη μη παρόμοια κίνηση των παραδοσιακών αντίστοιχων σχολών του ΤΕΙ Αθήνας και του ΤΕΙ Θεσσαλονίκης.
Επισυνάπτουμε το κείμενο αλληλεγγύης του Ιονίου Πανεπιστημίου:
Κέρκυρα, 4 Μαΐου 2009
Αριθμ. Πρωτ: ΤΑΒ/666/Φ. Πρόεδρος

Προς:

Το Σύλλογο Συμβασιούχων
Ορισμένου Χρόνου σε Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες

ΘΕΜΑ: «Προσωπικό με συμβάσεις ορισμένου χρόνου στις Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες»20
ΣΧΕΤ: Το με αριθμ. πρωτ. 569/06-04-2009 έγγραφο σας.

Αγαπητοί Κυρίες, Κύριοι,
Σε συνέχεια του ανωτέρω σχετικού εγγράφου σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για τα εξής:

Οι διδάσκοντες του Τμήματος Αρχειονομίας και Βιβλιοθηκονομίας θεωρούν ζωτικής σημασίας το πολύπλευρο έργο, διεθνών προδιαγραφών, που παράγουν οι Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες τα τελευταία χρόνια με τη χρηματοδότηση του ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ και ΙΙΙ.
Με αφετηρία το εκπαιδευτικό και ερευνητικό εργαλείο που δημιουργήθηκε αρχικά από το ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ, η ελληνική Ακαδημαϊκή Βιβλιοθήκη έχει μετατραπεί σε ένα απολύτως σύγχρονο και πλήρως ενσωματωμένο στην εκπαιδευτική και ερευνητική διαδικασία εργαλείο πληροφόρησης. Η ενσωμάτωση αυτή υλοποιήθηκε:

- με την συνεκμετάλλευση της σύγχρονης τεχνολογίας (προμήθεια20εξοπλισμού, όπως ηλεκτρονικών υπολογιστών, εκτυπωτών, φωτοτυπικών, επίπλων, συστημάτων ασφαλείας, κ.τ.λ.), των λογισμικών εφαρμογών ηλεκτρονικής μάθησης, της ανάπτυξης μηχανισμού εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, της ανάπτυξης και λειτουργίας θεματικών πυλών, της ενημέρωσης και εκσυγχρονισμού των λογισμικών εφαρμογών που ήδη χρησιμοποιούσαν οι βιβλιοθήκες με στόχο την οικονομικότερη και αποτελεσματικότερη λειτουργία του όλου συστήματος βιβλιοθηκών της,
- με την ανάπτυξη και αξιοποίηση των παραδοσιακών συλλογών που εμπλουτίσθηκαν σημαντικότατα με νέες μορφές υλικού, όπως ηλεκτρονικά βιβλία, δικαιώματα πρόσβασης σε ηλεκτρονικά περιοδικά και βάσεις δεδομένων, καθώς επίσης και των ψηφιακών συλλογών (δημιουργία20και λειτουργία ψηφιακών βιβλιοθηκών) που δημιουργήθηκαν και εμπλουτίσθηκαν και, τέλος,
- με την επιστημονική κατάρτιση και απόκτηση εμπειρίας των βιβλιοθηκονόμων στην οργάνωση, διαχείριση και αξιοποίηση20του πληροφοριακού υλικού.

Οι εργαζόμενοι στις Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες, όπως προαναφέρθηκε, έχουν συμβάλει καθοριστικά στην υλοποίηση και επίτευξη των ανωτέρω στόχων και δράσεων. Πρόκειται για προσωπικό που εργάζεται επί σειρά ετών στα ακαδημαϊκά ιδρύματα, έχει εκπαιδευθεί στις ειδικευμένες δράσεις των βιβλιοθηκών, έχει εξειδικευθεί σε έργα και λειτουργικά συστήματα, έχει το ίδιο αναπτύξει τεχνολογικά εργαλεία και έχει οργανώσει και λειτουργήσει υπηρεσίες ολόκληρες. Παρ’ όλο που το εν λόγω ανθρώπινο δυναμικό καλύπτει πάγιες και διαρκείς ανάγκες σε ένα τόσο σημαντικό για το μέλλον της χώρας μας τομέα, στην πλειονότητά του, εκτός ορισμένων εξαιρέσεων, απασχολείται με συμβάσεις έργου.

Δυστυχώς το ΥΠΕΠΘ, αποκλείοντας τις Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες από το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ), τις οδηγεί σε σημαντική μείωση του20προσωπικού τους, με άμεση συνέπεια την υποβάθμιση των υπηρεσιών που προσφέρουν μέχρι σήμερα στην Ακαδημαϊκή Κοινότητα. Με αυτή την πολιτική του20να αποκλείσει τις Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες από το Δ' Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης, δηλώνει την πλήρη αδιαφορία του για τα επιτεύγματα, αλλά και για την μελλοντική εξέλιξη και περαιτέρω ανάπτυξή τους, αφού συνειδητά επέλεξε να μη δεσμεύεται για την χρηματοδότησή τους.

Στο σημείο αυτό πρέπει να τονιστεί ότι απόρροια της πολιτικής που ακολουθεί το Υπουργείο είναι πρωτίστως η απόλυση του προσωπικού των Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών και κατ’ επέκταση η υπολειτουργία τους. Συγκεκριμένα, με την απουσία του προσωπικού αυτού οι βιβλιοθήκες, που πάντοτε βέβαια λειτουργούσαν με ελλιπές προσωπικό, θα υπολειτουργούν και θα υπολείπονται σε υπηρεσίες προς τους χρήστες τους. Το ζήτημα ωστόσο δεν αφορά μόνο τους 380 συνολικά συμβασιούχους εργαζόμενους στις πανεπιστημιακές βιβλιοθήκες όλης της χώρας, αλλά τις ίδιες τις υπηρεσίες που αυτές προσφέρουν.

Ως Γενική Συνέλευση του Τμήματος Αρχειονομίας και Βιβλιοθηκονομίας συμπαραστεκόμαστε στους Βιβλιοθηκονόμους των Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών και υποστηρίζουμε το αίτημά τους για άμεση μετατροπή των συμβάσεών των σε ΙΔΑΧ και την χρηματοδότηση των ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών μέσω του τακτικού προϋπολογισμού.

Ο Πρόεδρος του Τμήματος

Καθηγητής Θεόδωρος Παππάς

Δεν υπάρχουν σχόλια: