Τετάρτη, 22 Απριλίου 2009

26η ερώτηση για τις ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες

Κατατέθηκε στις 15/4/2009 η 26η ερώτηση (25 στη Βουλή και 1 στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή) βουλευτή για το θέμα των συμβασιούχων και της χρηματοδότησης των ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών από τη Χρύσα Αράπογλου (ΠΑΣΟΚ).
Ακολουθεί το κείμενο:

Αρ. Πρωτ. 17836
Ημερομ. 15.04.2009ΧΡΥΣΑ ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ
ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΠΑΣΟΚ
Α΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Ε Ρ Ω Τ Η Σ Η


ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Θέμα : «Σε μαρασμό οδηγούνται οι Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες και στην ανεργία
380 εργαζόμενοι σε αυτές»

Οι Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες της χώρας μας χρηματοδοτήθηκαν κατά το χρονικό διάστημα 1996 – 2008, από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Εκπαίδευση και Αρχική Επαγγελματική Κατάρτιση» (ΕΠΕΑΕΚ) στο πλαίσιο του Β΄ και του Γ΄ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης (ΚΠΣ), παρουσιάζοντας ένα εντυπωσιακό έργο και συμβάλλοντας στην αναβάθμιση του ρόλου των βιβλιοθηκών μέσα στην ακαδημαϊκή κοινότητα και στην εκπαιδευτική διαδικασία.
Παράλληλα, η κοινοτική χρηματοδότηση μέσω των ΚΠΣ, προσέφερε εργασία σε εκατοντάδες πτυχιούχους (συμβασιούχοι εργασίας ή έργου), οι οποίοι, είτε από κοινού με το μόνιμο προσωπικό των ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών είτε μεμονωμένα, συμμετείχαν και προώθησαν τις καινοτόμες δράσεις των ακαδημαϊκών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων.
Η λήξη του Γ΄ ΚΠΣ και την απόφαση του ΥΠΕΠΘ για τον αποκλεισμό των Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών από το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ 2007-2013), αφ’ ενός οδηγεί στην ανεργία 380 συμβασιούχους εργαζομένους (βιβλιοθηκονόμοι, πληροφορικοί κ.ά.) οι οποίοι στη συντριπτική τους πλειοψηφία αποτελούν ανθρώπινο δυναμικό υψηλής εκπαίδευσης και εργασιακής εξειδίκευσης και αριθμητικά αντιστοιχούν –κατά προσέγγιση- στο 50% του συνόλου των εργαζομένων και αφ’ ετέρου υποβαθμίζει τη λειτουργία των ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών που θα αναγκαστούν να επιστρέψουν στο θλιβερό παρελθόν της έλλειψης υποδομών, ειδικευμένου προσωπικού, ελλιπούς ωραρίου λειτουργίας και ανυπαρξίας ηλεκτρονικών υπηρεσιών.
Ας σημειωθεί ότι οι ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες στελεχώνονται από προσωπικό που συνταξιοδοτείται και δεν αναπληρώνεται με νέο, καθώς οργανικές θέσεις σε πολλές βιβλιοθήκες δεν έχουν προκηρυχθεί από το 1982.
Παρά τις δράσεις που αναπτύχθηκαν για τα δίκαια και αυτονόητα αιτήματά των εργαζομένων για βιώσιμες και καινοτόμες ελληνικές ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες με εξειδικευμένο προσωπικό και τη συμπαράσταση όλων των φορέων των πανεπιστημιακών κοινοτήτων, το ΥΠΕΠΘ 10 μήνες μετά δεν έχει δεσμευτεί ούτε για την συνέχιση της χρηματοδότησης των βιβλιοθηκών, ούτε για την παραμονή των συμβασιούχων που εργάζονται σε αυτές. Οι συμβασιούχοι εργασίας και έργου οδηγούνται αναγκαστικά στην ανεργία, καθώς δεν προβλέπεται ούτε η συνέχιση της χρηματοδότησης, ούτε η μετατροπή των συμβάσεων τους σε συμβάσεις αορίστου χρόνου, εφόσον αποδεδειγμένα καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες των ιδρυμάτων στα οποία εργάζονται.
Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω

ΕΡΩΤΑΤΑΙ Ο ΚΥΡΙΟΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Με ποιο τρόπο θα διασφαλιστεί η συνέχιση της εύρυθμης λειτουργίας των ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών, καταλυτικού παράγοντα για την αναβάθμιση των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της χώρας μας; Ποια μέτρα θα πάρει και πότε ώστε να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα που θα ανακύψει στις 31-5-2009 όταν θα λήξουν οι συμβάσεις του 50% των εργαζομένων σε αυτές;
Με ποιο τρόπο θα καλυφθεί το κόστος λειτουργίας των ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών που εδώ και μια δωδεκαετία καλύπτονταν από το ΕΠΕΑΕΚ;
Με ποιο τρόπο θα διασφαλιστεί το εργασιακό μέλλον των 380 συμβασιούχων εργαζομένων στις ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες που αναμφίβολα καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες της λειτουργίας τους;


ΑΘΗΝΑ ………………… 2009

Χρύσα Αράπογλου
Βουλευτής Α΄ Θεσσαλονίκης

Δεν υπάρχουν σχόλια: