Τρίτη, 30 Δεκεμβρίου 2008

Εν είδει αποχαιρετισμού...

Τέλη Μαρτίου, αρχές Απριλίου 2008 και μετά την ανακοίνωση του υπουργού Παιδείας περί μη επιλεξιμότητας των δαπανών για τις ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες από το ΕΣΠΑ 2009-2013 διαμορφώθηκε στο χώρο μας μία συλλογικότητα συμβασιούχων εργαζομένων. Ο αρχικός πυρήνας 30 περίπου ανθρώπων άρχισε να συμμετέχει σε συνελεύσεις, όπου συζητήθηκαν και αναλύθηκαν οι επιπτώσεις και οι κίνδυνοι αυτής της απόφασης τόσο για τις ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες, όσο και για το μέλλον της εργασίας μας.

Στις 17 Μαΐου συνάδελφοι από όλη την Ελλάδα συναντηθήκαμε προκειμένου να συζητήσουμε και να διαμορφώσουμε ένα συντονιστικό πλαίσιο μέσα στο οποίο θα αρχίζαμε να δουλεύουμε. 260 συμβασιούχοι εργαζόμενοι από βιβλιοθήκες 35 ιδρυμάτων της χώρας μας καθορίσαμε ένα συλλογικό τρόπο δράσης για την ενημέρωση, ευαισθητοποίηση και διεκδίκηση των δίκαιων αιτημάτων μας.

Οι πρώτες μας δράσεις επικεντρώθηκαν στην ενημέρωση των κομμάτων και στην υποβολή ερωτήσεων στη Βουλή. Μέχρι σήμερα έχουν κατατεθεί 18 ερωτήσεις στη Βουλή από όλα τα κόμματα και 1 στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αρχίσαμε να ενημερώνουμε τον τύπο και να αρθρογραφούμε, ενώ παράλληλα κινηθήκαμε και στα δικτυακά μέσα (ιστοσελίδες και blog) με κείμενά μας. Αναζητήσαμε και πετύχαμε συνεργασίες με πρόσωπα και φορείς του χώρου των βιβλιοθηκών. Με πρωτοβουλία του Συνδέσμου Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών αναρτήθηκαν σε όλες τις ιστοσελίδες των βιβλιοθηκών κείμενα και ψηφίσματα, ενώ και η Ένωση Ελλήνων Βιβλιοθηκονόμων και Επιστημόνων της Πληροφόρησης εξέδωσε μόνη της ή μαζί μας ψηφίσματα για το θέμα και προχώρησε και σε άλλες δράσεις παρέμβασης ή ενημέρωσης. Η Μονάδα Ολικής Ποιότητας Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών μας… καταμέτρησε επιτρέποντας σε όλους να γνωρίζουμε τον αριθμό των 380 συμβασιούχων στις πανεπιστημιακές βιβλιοθήκες. Οι κατά τόπους συνάδελφοι και βιβλιοθήκες ενημέρωσαν τους συλλόγους φοιτητών, τις πρυτανικές τους αρχές και τα μέλη ΔΕΠ., ενώ και διευθυντές βιβλιοθηκών όπως ο Γιώργος Ζάχος (Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων), Ντίνα Κακκάλη (Πάντειο), Νίκη Ζαχιώτη (ΑΣΚΤ) κ.α. συνέδραμαν στον αγώνα μας και συμπαραστάθηκαν στην αγωνία μας. Τους τρεις τελευταίους μήνες μόνιμοι, αορίστου και συμβασιούχοι στις βιβλιοθήκες εντείναμε την αντίδρασή μας συμμετέχοντας σε στάσεις και απεργίες, συμβολικές καταλήψεις βιβλιοθηκών, συνεντεύξεις τύπου και πορείες.

Το υπουργείο Παιδείας μονάχα μία φορά δέχτηκε να συνομιλήσει μαζί μας, όταν στην αρχή των δράσεών μας υποσχέθηκε ΙΔΑΧοποίηση. Φυσικά δεν σταματήσαμε να πιέζουμε, καθώς διττό μας στόχο είχαμε εξαρχής βάλει τη συνέχιση της εργασίας μας, αλλά και τη χρηματοδότηση των ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών. Της υπόσχεσης προηγήθηκαν και ακολούθησαν πολλές αντιφατικές υποσχέσεις και απαντήσεις: μη επιλέξιμες οι δαπάνες από το ΕΣΠΑ, επιλέξιμες στη συνέχεια, μόνο για την οριζόντια δράση (συνεργατικά σχήματα) έπειτα, ίσως και για τις κάθετες (ξεχωριστά τις δράσεις κάθε βιβλιοθήκης) ακολούθως και τέλος προκήρυξη 8μηνων συμβάσεων μέχρι την έναρξη του καινούριου ΕΣΠΑ. Τίποτα όμως δεν έγινε για τις βιβλιοθήκες. Το Υπουργείο Οικονομίας ποτέ δεν απάντησε και όλα τελειώνουν.

Κλείνω σε προσωπικό τόνο το κείμενο αυτό, ίσως το τελευταίο αυτού του ιστολογίου, κοπιάροντας εν μέρει τον εαυτό μου.
Η πολιτική βούληση για την ανάπτυξη των βιβλιοθηκών δεν είναι άδικο να θεωρηθεί ως συνεπακόλουθη της δυνατότητας που τα ευρωπαϊκά προγράμματα χρηματοδότησης έδωσαν στη βελτίωση της εκπαίδευσης. Δεν υπήρξε κεντρική επιλογή που επιτέλους βρήκε κάποια στιγμή τους πόρους για να επιτευχθεί. Τούτο σημαίνει πως τα χρόνια που πέρασαν με ξένη κυρίως χρηματοδότηση ασκήθηκε πολιτική βιβλιοθηκών, αναπτύχθηκαν δράσεις και υπηρεσίες που με τη σειρά τους καλλιέργησαν προσδοκίες και απαιτήσεις.

Εγκαίνια εγκαινίων οργανώθηκαν σε σχολικές, δημόσιες, παιδικές, κινητές, νοσοκομειακές και ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες καλλιεργώντας την αισιοδοξία που όπως εδράστηκε στο χώρο των βιβλιοθηκονόμων: τα πράγματα αλλάζουν, και αλλάζουν δυναμικά. Η αλλαγή στο τοπίο επήλθε σταδιακά τα τελευταία χρόνια, όταν εύλογα η Ευρωπαϊκή Ένωση απαίτησε να μετακυλιστούν τα κονδύλια στις καινοτόμες δράσεις και να αναλάβουν τα ίδια τα κράτη τα πάγια έξοδα των δράσεων που υλοποιήθηκαν. Οι σχολικές βιβλιοθήκες πάτησαν άδοξα φρένο, σταμάτησαν να δημιουργούνται καινούριες, το υλικό τους δεν εκσυγχρονίστηκε και το ειδικευμένο προσωπικό που τις έστησε και της λειτούργησε βρήκε ανοιχτή μονάχα την πόρτα της εξόδου. Το ίδιο λίγο ως πολύ έγινε με τις παιδικές (Κέντρο παιδικού και Εφηβικού Βιβλίου), τις νοσοκομειακές (συνάδελφοι σε αυτές καταγγέλλουν ότι πρόσβαση σε βάσεις δεδομένων έχουν οι νοσοκομειακοί γιατροί μέσω κωδικών που δίνονται με το αζημίωτο από τις φαρμακευτικές εταιρίες) και τις δημοτικές ή τις δημόσιες..
Η «εύκολη» χρηματοδότηση ενώ βελτίωσε τις υποδομές και «απασχόλησε» δεκάδες βιβλιοθηκονόμους, ακριβώς επειδή στηρίχθηκε στη χωρίς πολιτική βούληση και σχεδιασμό επίδειξη, δεν επέτρεψε όλα αυτά τα χρόνια να τεθούν επί τάπητος και να λυθούν μια σειρά από δομικά προβλήματα των βιβλιοθηκών. Η λήξη των χρηματοδοτήσεων βρήκε τις βιβλιοθήκες με περισσότερα προβλήματα, τα οποία ενισχύθηκαν από τις αυξημένες απαιτήσεις που ήρθαν ως απότοκο της ανάπτυξης.Ατμομηχανή εξαρχής αυτής της ανάπτυξης των βιβλιοθηκών υπήρξαν οι ακαδημαϊκές. Από τις αρχικές αναδρομικές καταλογογραφήσεις σε ειδικά λογισμικά και καταλόγους στο διαδίκτυο περάσαμε στις υπηρεσίες για άτομα με μερική ή ολική τύφλωση και στη συνέχεια στα ιδρυματικά αποθετήρια και τη ψηφιοποίηση υλικού. Η αδιάλειπτη χρηματοδότηση και οι νέες δράσεις δημιούργησαν κλάσεις συμβασιούχων που εργάστηκαν άοκνα και που υποστήριξαν με τις αυξημένες πια γνώσεις τους τα νέα δεδομένα. Η γενικότερη κοινωνική και πολιτική πίεση επέτρεψε σε αυτούς να αποκτήσουν μόνιμη σχέση εργασίας με τα ιδρύματα, στα οποία για χρόνια εργάστηκαν. Έτσι πάλι με έμμεσο τρόπο οι βιβλιοθήκες άρχισαν να στελεχώνονται σχεδόν αξιοκρατικά, αφού η τεχνογνωσία που αποκτήθηκε στην υποστήριξη των έργων έμεινε σε αυτές μαζί με τους φορείς της.

Και ενώ σήμερα οι απόφοιτοι των τμημάτων βιβλιοθηκονομίας βραβεύονται επίσημα με το χάλκινο μετάλλιο ανεργίας από την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία (με όλες τις δόλιες αδυναμίες ρεαλιστικού υπολογισμού αυτών των στοιχείων), τα έργα συνεχίζονται και οι προκηρύξεις νέων θέσεων εργασίας έχουν σχεδόν παγώσει προ πολλού. Στις ελάχιστες προκηρυχθείσες θέσεις συνωστίζονται εκατοντάδες βιογραφικά, μεταπτυχιακά, προϋπηρεσίες και γλώσσες. Οι βιβλιοθήκες ούτε με τις περιβόητες «σκούπες» μονιμοποιήσεων έχουν αυτή τη στιγμή επαρκές προσωπικό. Οι υπηρεσίες αυξήθηκαν, οι χρήστες τους επίσης. Η στροφή του 21ου αιώνα και δη μετά το ολυμπιακό παραλήρημα αποδείχτηκε εξαιρετικά απότομη και επικίνδυνη. Στις αρχές του 2008 ο υπουργός Παιδείας ανακοίνωσε τη λήξη της ευρωπαϊκής χρηματοδότησης των ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών από 1/1/2009. Δεν δεσμεύτηκε και ακόμη δεν το έχει πράξει ούτε για την αύξηση της κρατικής χρηματοδότησης. Οι εξελίξεις αυτές φέρνουν 380 εργαζόμενους στο (άσχημο) τέλος της εργασιακής τους ομηρίας.

Για πρώτη φορά τόσο έντονα και μαζικά διαμορφώθηκε μία συλλογικότητα για να αναδείξει αυτά τα φαινόμενα, να προτείνει πράγματα και να προβλέψει κινδύνους. Να αναδείξει τις ανησυχίες μας ως γενιά εργαζόμενων με αναστολή σε ένα χώρο της δημόσιας ζωής και ανάπτυξης, όπως είναι οι βιβλιοθήκες.

Πολλά δεν κάναμε, συχνά απογοητευθήκαμε και πολλά θα μπορούσαμε να πούμε καλύτερα. Όμως αυτό που πετύχαμε είναι να είμαστε όλοι μαζί όχι συντεχνιακά αγωνιούντες, αλλά κοινωνικά υπεύθυνοι να πιέζουμε, να προτείνουμε και να διεκδικούμε. Πολλοί απουσίασαν από το χώρο των βιβλιοθηκών σε αυτό τον αγώνα (όπως οι σχολές βιβλιοθηκονομίας του ΤΕΙ Αθήνας, του ΤΕΙ Θεσσαλονίκης και του Ιονίου Πανεπιστημίου) και κάποιοι στην πορεία απομακρύνθηκαν. Δεν στεκόμαστε εκεί. Υποσχόμαστε ότι ο αγώνας μας αυτός θα έχει συνέχεια, ακόμη και αν τελειώνουμε την παρούσα θητεία χρόνων στις ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες όχι νικητές, αλλά ούτε και νικημένοι.

Τα χρόνια που θα έρθουν μας ανήκουν.


Γιώργος Κατσαμάκης
Δευτέρα, 22 Δεκεμβρίου 2008

Τις ευχές μας...


Πέμπτη, 18 Δεκεμβρίου 2008

Γιατί;

Οι βιβλιοθήκες δανείζουν
- αλλά δεν είναι τράπεζεςΟι βιβλιοθήκες απαιτούν ησυχία
- αλλά δεν είναι μοναστήρια

Οι βιβλιοθήκες καίγονται
- αλλά δεν είναι εμπορικά μαγαζιά


γαμώτο τι πρέπει να γίνει σε αυτές για να χρηματοδοτούνται;

Το τραίνο της ανεργίας: δέκατο τέταρτο βαγόνι: Γεωπονικό Πανεπιστήμιο

Σε 13 ημέρες οι Βιβλιοθήκη του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών θα χάσει το 21% του προσωπικού της με ευθύνη του Υπουργείου Παιδείας.

Τετάρτη, 17 Δεκεμβρίου 2008

Το τραίνο της ανεργίας: δέκατο τρίτο βαγόνι: Πανεπιστήμιο Πατρών

Σε 14 ημέρες η Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Πατρών θα χάσει το 42% του προσωπικού της με ευθύνη του Υπουργείου Παιδείας.

Τρίτη, 16 Δεκεμβρίου 2008

Το τραίνο της ανεργίας: δωδέκατο βαγόνι: Πανεπιστήμιο Πειραιά

Σε 15 ημέρες η Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Πειραιά θα χάσει το 44% του προσωπικού της με ευθύνη του Υπουργείου Παιδείας.

Δευτέρα, 15 Δεκεμβρίου 2008

Οι κινητοποιήσεις των εργαζόμενων στη Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Στις κινητοποιήσεις των συμβασιούχων συναδέλφων , του μόνιμου προσωπικού και του διευθυντή της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων αφιερωμένο το σημερινό ποστ. Τα γεγονότα αυτών των ημερών δεν μας επέτρεψαν να δείξουμε και άλλα πικρά και οργισμένα χαμόγελα των ανθρώπων που σε 16 ημέρες θα χάσουν τη δουλειά τους.
Σε άρθρο του με τίτλο "Στον δρόμο υπό τον φόβο της ανεργίας" ο "Ηπειρωτικός Αγών" αναφέρει για τις κινητοποιήσεις αυτές:

"Όσο κι αν το κλίμα ήταν βαρύ εξαιτίας της δολοφονίας του 15χρονου μαθητή και των επακόλουθων επεισοδίων, οι απεργοί προσπάθησαν να φωνάξουν για τα δικαιώματά τους και κατ’ επέκταση για την εργατική και κοινωνική ειρήνη. Μια κοινωνική ειρήνη που είναι ιδιαίτερα εύθραυστη. Η χτεσινή πορεία στα Γιάννενα απέδειξε ότι τα πράγματα αντί να καλυτερεύουν, χειροτερεύουν. Στους δρόμους βγήκαν άνθρωποι που δεν είχαν ξαναβγεί. Άνθρωποι που βλέπουν ότι η κυβέρνηση έχει θέσει ημερομηνία λήξης στη δουλειά τους, ότι η κυβέρνηση τους ετοιμάζει για αθέλητη έξοδο. Και το χειρότερο; Η παρουσία των ανθρώπων αυτών που αγωνιούν για το εργασιακό τους μέλλον στη χτεσινή απεργία προαναγγέλλει και το τέλος σημαντικών παρεμβάσεων που έγιναν στην Ελλάδα με στόχο την καλύτερη παιδεία, την καλύτερη παροχή υπηρεσιών υγείας, τον καλύτερο πολιτισμό. Παρεμβάσεις για τις οποίες πάλεψαν πολλοί, και οι οποίες καταστρέφονται τα τελευταία χρόνια...Οι συμβασιούχοι είναι «διασπαρμένοι» σε διάφορες υπηρεσίες του πανεπιστημίου και αυτή τη στιγμή δεν έχουν απολύτως τίποτα βέβαιο στα χέρια τους, για το εργασιακό τους μέλλον. Είναι ενδεικτικό ότι το υπουργείο Παιδείας δεν έχει τηρήσει ούτε την υπόσχεση που έδωσε στο Διεθνές Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών που διοργανώθηκε τον Σεπτέμβριο στα Γιάννενα ο ειδικός γραμματέας του υπουργείου, Γιώργος Παντρεμένος. Τότε, ο κ. Παντρεμένος δήλωνε ότι οι εργαζόμενοι, τουλάχιστον στην Κεντρική Βιβλιοθήκη και στα προγράμματα της Διεύρυνσης της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, θα ενταχθούν σε προγράμματα «γέφυρες», ώστε να μην σταματήσουν η μισθοδοσία τους και οι υπηρεσίες που προσφέρουν. Οι 130 συνολικά συμβασιούχοι του Πανεπιστημίου, με τα μέχρι στιγμής δεδομένα, φαίνεται ότι θα ακολουθήσουν τους υπόλοιπους «ομολόγους» τους που εργάζονται υπηρεσίες του υπουργείου Πολιτισμού και όπου αλλού υπάρχουν εργαζόμενοι που οι συμβάσεις τους λήγουν στις 31 Δεκεμβρίου: Στην ανεργία. "

Επιπλέον τα "Πρωινά Νέα" (καθημερινή πανηπειρωτική εφημερίδα) για το ίδιο θέμα γράφουν σε άρθρο τους με τίτλο "ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ":

"Χωρίς δουλειά απειλούνται να μείνουν από 1ης Ιανουαρίου του 2009, περισσότεροι από 130 συμβασιούχοι του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.
Εργαζόμενοι στην κεντρική βιβλιοθήκη και σε άλλες υπηρεσίες του τοπικού ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος βρίσκονται αντιμέτωποι με το φάσμα της ανεργίας, γιατί δεν προχωρούν ακόμα οι προκηρύξεις των προγραμμάτων με τη χρηματοδότηση των οποίων προσλήφθηκαν και εργάζονταν στα πλαίσια του Γ΄ ΚΠΣ.
Η πλειοψηφία του προσωπικού βρίσκεται σήμερα απλήρωτη από τον Ιούνιο ή τον Σεπτέμβριο. Τα αιτήματα των συμβασιούχων του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων είναι η αξιοποίηση της εμπειρίας και της τεχνογνωσίας που απέκτησαν όλα αυτά τα χρόνια προς όφελος της έρευνας και της εκπαίδευσης, η ταχύτερη δυνατή έναρξη των προγραμμάτων του ΕΣΠΑ, η υλοποίηση των δεσμεύσεων του Υπουργείου Παιδείας για τις οκτάμηνες συμβάσεις, τις σχετικές με τους συμβασιούχους της Βιβλιοθήκης και της «Διεύρυνσης» και η διασφάλιση του εργασιακού μέλλοντος όλων των συμβασιούχων εργαζομένων.
Οι συμβασιούχοι - εργαζόμενοι στην κεντρική βιβλιοθήκη μιλούν για «κωλυσιεργία» του υπουργείου Παιδείας στο κομμάτι που αφορά αποκλειστικά αυτούς, καθώς είναι χαρακτηριστικό πως πέρασαν τουλάχιστον δύο μήνες από την επίσκεψη του ειδικού γραμματέα του Υπουργείου στα Γιάννενα, όταν ο κ. Παντρεμένος δεσμεύτηκε για την άμεση διευθέτηση του ζητήματός τους, χωρίς ωστόσο μέχρι σήμερα να έχει γίνει κάτι συγκεκριμένο."

Τέλος για τις κινητοποιήσεις έγραψαν και οι "Νέοι Αγώνες Ηπείρου":

"Όλοι οι συμβασιούχοι του πανεπιστημίου θα μείνουμε από 1-1-2009 χωρίς δουλειά, παρόλο που μας έχουν υποσχεθεί διάφορα πράγματα, υπάρχουν χρήματα από το ΕΣΠΑ και τα νέα προγράμματα, αλλά λόγω κωλυσιεργίας στο υπουργείο τα πράγματα δεν προχωρούν», δήλωσε ο κ. Παναγιώτης Σαλτέας, συμβασιούχος εργαζόμενος στη βιβλιοθήκη του πανεπιστημίου. Ειδικότερα για τη βιβλιοθήκη του πανεπιστημίου, όπως εξήγησε, «δεσμεύτηκε προσωπικά ο Ειδικός Γραμματέας του υπουργείου Παιδείας, ότι θα προχωρήσουν και τα προγράμματα, ώστε να συνεχίσουμε να εργαζόμαστε, αλλά και μέχρι τότε θα δημιουργηθεί κάποια «γέφυρα» για να μην μείνει κανένας χωρίς δουλειά». Η δέσμευση αυτή, θυμίζουμε ότι είχε δοθεί προ διμήνου περίπου κατά την επίσκεψη του Γραμματέα κ. Πανδρεμένου στα Γιάννινα, αλλά...«Δέκα Δεκεμβρίου σήμερα και δεν έχει γίνει τίποτε από αυτά και έτσι αποφασίσαμε να βγούμε και εμείς στους δρόμους και να κάνουμε διάφορες κινητοποιήσεις και μάλλον θα κάνουμε και κατάληψη της βιβλιοθήκης», τόνισε ο κ. Σαλτέας και πρόσθεσε ότι αν δεν γίνει κάτι θα χαθεί και η τεχνογνωσία που αποκτήθηκε, αφού οι περισσότεροι εργάζονται σε διάφορα αντικείμενα του πανεπιστημίου από το 2000 με προγράμματα του Γ΄ΚΠΣ τα οποία έληξαν ή λήγουν στο τέλος του έτους."

Το τραίνο της ανεργίας: ενδέκατο βαγόνι: στάση Γιάννενα

Σε 16 ημέρες η Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων θα χάσει το 42% του προσωπικού της με ευθύνη του Υπουργείου Παιδείας.

Παρασκευή, 12 Δεκεμβρίου 2008

Το τρένο της ανεργίας: βαγόνια όγδοο ως δέκατο: τα ιδρύματα της Κρήτης

Σε 19 ημέρες η Βιβλιοθήκη του ΑΤΕΙ Κρήτης θα χάσει το 32% του προσωπικού της με ευθύνη του Υπουργείου Παιδείας.

Σε 19 ημέρες η Βιβλιοθήκη του Πολυτεχνείου Κρήτης θα χάσει το 50% του προσωπικού της με ευθύνη του Υπουργείου Παιδείας.

Σε 19 ημέρες η Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Κρήτης θα χάσει το 25% του προσωπικού της με ευθύνη του Υπουργείου Παιδείας.

Με λουκέτο απειλούνται οι βιβλιοθήκες πανεπιστημίων και ΤΕΙ ("Μακεδονία", 6/12/2008)

Στη Θεσσαλονίκη, την Παρασκευή 05/12/2008, δόθηκε κοινή συνέντευξη τύπου από τους συμβασιούχους εργαζόμενους στο Α.Π.Θ. το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας και το ΑΤΕΙ.
Ακολουθεί το αντίστοιχο άρθρο της εφημερίδας "Μακεδονία"

Με λουκέτο απειλούνται οι βιβλιοθήκες πανεπιστημίων και ΤΕΙ

Στην ομάδα υψηλού κινδύνου ανήκουν κυρίως βιβλιοθήκες περιφερειακές, στις οποίες εργάζονται μόνο συμβασιούχοι, π.χ. στα παραρτήματα του ΠΑΜΑΚ στην Έδεσσα και τη Νάουσα και στο τμήμα Γεωπονίας του ΑΠΘ Με κλείσιμο ή με υποβάθμιση των υπηρεσιών τους απειλούνται οι βιβλιοθήκες των πανεπιστημίων και των ΤΕΙ από την 1 Ιανουαρίου 2009. Αιτία η λήξη σύμβασης 380 εργαζομένων, 55 από τους οποίους στελεχώνουν τις βιβλιοθήκες του ΑΠΘ, του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και του ΤΕΙΘ

Στην ομάδα υψηλού κινδύνου ανήκουν κυρίως βιβλιοθήκες περιφερειακές, στις οποίες εργάζονται μόνο συμβασιούχοι, π.χ. στα παραρτήματα του ΠΑΜΑΚ στην Έδεσσα και τη Νάουσα και στο τμήμα Γεωπονίας του ΑΠΘ. Στην καλύτερη περίπτωση, μετά τις 31 Δεκεμβρίου θα λειτουργούν μόνο για το δανεισμό βιβλίων. “Θα εξυπηρετούν τον κόσμο σε επίπεδο δανεισμού βιβλίων, όμως κανείς δεν θα μπορεί να εκπαιδεύεται πάνω στη χρήση νέων τεχνολογιών, ενώ παράλληλα θα σταματήσουν υπηρεσίες που αναπτύχθηκαν τα προηγούμενα τρία χρόνια, όπως οι μονάδες ψηφιοποίησης, υποστήριξης ηλεκτρονικών μαθημάτων και αναδρομικής καταλογράφησης σπάνιων συλλογών”, τόνισε το μέλος της σωματειακής επιτροπής συμβασιούχων έργου βιβλιοθηκών ΑΠΘ Δημήτρης Νεοφώτιστος, προσθέτοντας ότι δεν είναι λύση η οκτάμηνη παράταση των συμβάσεών τους, όπως τους έχει υποσχεθεί το υπουργείο Παιδείας, χωρίς ωστόσο μέχρι στιγμής να έχουν κάτι επίσημο στα χέρια τους.
Συμβασιούχοι από το ΑΠΘ, το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας και το ΤΕΙΘ, καθώς και εργαζόμενοι στις εργολαβίες του Αριστοτελείου παραχώρησαν χθες κοινή συνέντευξη τύπου, κατά την οποία παρουσίασαν με τα μελανότερα χρώματα την κατάσταση των εργασιακών σχέσεων στα τριτοβάθμια εκπαιδευτικά ιδρύματα. Συμβασιούχοι, εργαζόμενοι με συμβάσεις έργου ή με συμβάσεις αορίστου και ορισμένου χρόνου, υπάλληλοι με εργολαβικό καθεστώς ή και του Π.Δ. 407/1980, δηλαδή συμβασιούχοι καθηγητές που όμως στελεχώνουν διοικητικές υπηρεσίες, είναι μερικές μόνο από τις περιπτώσεις που καταγράφονται σε πανεπιστήμια και ΤΕΙ (μόνο στο ΑΠΘ ξεπερνούν κατά πολύ τα 1.000 άτομα). “Σε ένα γραφείο μπορεί να συνυπάρχουν δέκα άτομα, τα οποία κάνουν την ίδια δουλειά, αλλά έχουν διαφορετικές εργασιακές σχέσεις. Το δημόσιο πανεπιστήμιο λειτουργεί με ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια. Εμείς διεκδικούμε μόνιμη και σταθερή δουλειά για όλους και μία ενιαία σχέση εργασίας”, σημείωσε ο πρόεδρος των εργαζομένων με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου του ΑΠΘ Γιάννης Κουρμούλης, συμπληρώνοντας ότι το σωματείο τους συμμετέχει στην απεργία της 10ης Δεκεμβρίου.
Είναι παλιά ιστορία για το Αριστοτέλειο οι εργαζόμενοι στις εργολαβίες, οι οποίοι πλέον ξεπερνούν τους 600 σε αριθμό. “Ο νεότερος εργαζόμενος είναι τρία χρόνια και ο παλιότερος 22. Υπάρχουν επίκουροι καθηγητές που έχουν λιγότερα χρόνια υπηρεσίας από εμάς. Οι εργολαβίες στοιχίζουν περίπου 14.000.000 ευρώ, από τα οποία 1.400.000 ευρώ πηγαίνει στη τσέπη των εργολάβων. Για ποιο λόγο πρέπει να συμβαίνει αυτό;”, διερωτήθηκε ο αντιπρόεδρος των εργαζομένων στις εργολαβίες Δημήτρης Μοσχοτόγλου.
Πρότασή του είναι όλες οι παραπάνω κατηγορίες εργαζομένων να στήσουν φέτος τα Χριστούγεννα αντίσκηνα έξω από το κτίριο διοίκησης του ΑΠΘ και να καλέσουν τους πολιτικούς να κάνουν γιορτές μαζί τους, μήπως και καταλάβουν τα προβλήματά τους.

Νέες απαντήσεις του ΥΠΕΠΘ σε νέα ερώτηση του ΚΚΕ

Σε ερώτηση βουλευτών του ΚΚΕ (24/10/2008) απάντησε ο υφυπουργός Παιδείας Σπύρος Ταλιαδούρος (11/11/2008). Αν και έχει περάσει ένας μήνας από τότε θεωρούμε πως πρέπει να προσθέσουμε στο βάζο του κοινοβουλευτικού ελέγχου, άλλο ένα λουλούδι.

Η προτελευταία παράγραφος της απάντησης "δείχνει", αν δεν αποτελεί ξεκάθαρη θέση, ότι οι κάθετες δράσεις δεν θα χρηματοδοτηθούν από το ΕΣΠΑ 2009-2013.

Σημείωση: είναι η 19η ερώτηση που κατατίθεται για το θέμα των ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών φέτος.

Η ερώτηση


Η απάντηση

Δεν ξεχνούμε

Με ενοχές επανέρχεσαι στη θεματολογία σου. Δεν είναι εύκολο να αφήσεις τα γεγονότα και τις αιτίες της έκρηξης αυτών των ημερών, για κάτι που μοιάζει ως κομμάτι της παθογένειας που βιώνουμε, όπως είναι το θέμα των χρηματοδοτήσεων, της ομηρίας των συμβάσεων, της ανεργίας.

Δεν είναι εύκολο όμως να αντέξεις και το υποκριτικό τεράστιο ενδιαφέρον των Πρετεντέρηδων και μερίδας του πολιτικού κόσμου για την οικονομική ζημιά εμπόρων και εργαζόμενων στις κατεστραμμένες εμπορικές επιχειρήσεις των μεγάλων αστικών κέντρων από τους βανδαλισμούς των τελευταίων ημερών.

Είναι υποκριτικό το ενδιαφέρον τους, γιατί είναι δυσανάλογα μεγάλο σε σχέση με αυτό που δείχνουν στην προδιαγεγραμμένη πορεία των συμβάσεων δεκάδων χιλιάδων νέων ανθρώπων που οι συμβάσεις τους λήγουν τους επόμενους μήνες ή της ανεργίας που καλπάζει.

Επιστρέφουμε λοιπόν στη θεματολογία μας καθώς οι μέρες της δουλειάς μας τελειώνουν και η δημόσια παρουσία μας εδώ. Δεν ξεχνούμε τι έγινε αυτές της μέρες και βέβαια τι οδήγησε σε αυτό το ξέσπασμα οργής...

Πέμπτη, 11 Δεκεμβρίου 2008

Δύο εικόνες, πόσες λέξεις;

Μεσημέρι Τρίτης. Σιωπηλός κόσμος, σφιγμένα χείλη στον τόπο της δολοφονίας.


Βράδυ Κυριακής. Είκοσι τρεις ώρες μετά τον τραγικό χαμό του 15χρονου μαθητή, ο υπουργός Παιδείας πήγε να παρακολουθήσει ποδόσφαιρο στο Ολυμπιακό Στάδιο. Εδώ, χαμογελαστός με τον πρόεδρο της ΑΕΚ. 40 ώρες μετά, εξέφρασε την οδύνη του...

Δευτέρα, 8 Δεκεμβρίου 2008

Καληνύχτα Αλέξη
Καληνύχτα Αλέξη,


αυτοί οι μπάτσοι δεν θα αλλάξουν ποτέ...

Παρασκευή, 5 Δεκεμβρίου 2008

Το τρένο της ανεργίας: βαγόνια πέμπτο, έκτο και έβδομο: ΑΤΕΙ Ηπείρου, Ο.Π.Α. (ΑΣΟΕΕ) και ΑΣΠΑΙΤΕ

Σε 26 ημέρες η Βιβλιοθήκη του ΑΤΕΙ Ηπείρου θα χάσει το 50% του προσωπικού της με ευθύνη του Υπουργείου Παιδείας.
Σε 26 ημέρες η Βιβλιοθήκη του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΑΣΟΕΕ) θα χάσει το 50% του προσωπικού της με ευθύνη του Υπουργείου Παιδείας.Σε 26 ημέρες η Βιβλιοθήκη της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε θα χάσει το 66% του προσωπικού της με ευθύνη του Υπουργείου Παιδείας.

Πέμπτη, 4 Δεκεμβρίου 2008

Οργισμένοι νέοι όμορφα χαμογελούν


Ένα μικρό φωτορεπορτάζ από τις κινητοποιήσεις των συναδέλφων εργαζόμενων στις ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες της συμπρωτεύουσας.

Το χαμόγελό τους τρομάζει με την αποφασιστικότητα και την πίκρα που δείχνει. Ο Άγιος Βασίλης δεν θα έρθει φέτος, καθώς έληξε η σύμβασή του μαζί με τη δική μας. 380 και ένας.... Και αυτή η εικόνα των συζητήσεων και της προετοιμασίας, τόσο όμορφη και δυνατή μες στη συλλογικότητα που σφυρηλατείται.Το τρένο της ανεργίας: βαγόνι τέταρτο: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης


Σε 27 ημέρες η Βιβλιοθήκη του ΑΠΘ θα χάσει το 50% του προσωπικού της με ευθύνη του Υπουργείου Παιδείας.

Τετάρτη, 3 Δεκεμβρίου 2008

Το Info-λόγιο του ΤΕΙ Σερρών και οι συμβασιούχοι των βιβλιοθηκών

Στο info-λόγιο (ηλεκτρονική περιοδική έκδοση του ΤΕΙ Σερρών) υπάρχει το ακόλουθο σημείωμα της σύνταξης, όπου εκφράζεται ανησυχία για τη χρηματοδότηση των ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών και δηλώνεται συμπαράσταση στους υπό απόλυση εργαζόμενους με συμβάσεις σε αυτές.
Συγκεκριμένα:
Αγαπητοί αναγνώστες ,
Οι υποδοµές που αναπτύχθηκαν στο πλαίσιο των κάθετων δράσεων αναβάθµισης των ελληνικών ακαδηµαϊκών βιβλιοθηκών κινδυνεύουν! Αυτό ισχυρίζονται, όλο το τελευταίο διάστηµα, σ’ όλους τους τόνους, η βιβλιοθηκονοµική κοινότητα, οι διοικήσεις των ακαδηµαϊκών ιδρυµάτων και επιστήµονες απ’ όλους τους κλάδους. Η συνέχιση της απασχόλησης του εξειδικευµένου προσωπικού, αποτελεί αναµφισβήτητα κοµβική επιλογή για τη βιωσιµότητα και συνέχιση αυτού του σηµαντικού έργου.

Η ακαδηµαϊκή κοινότητα του Τ .Ε .Ι . Σερρών είναι περήφανη για τη Βιβλιοθήκη του Ιδρύµατος. Στηρίζει το προσωπικό της, συµµετέχει στις δράσεις της, στέκεται αλληλέγγυα στα προβλήµατά της. Όµως και αυτή µε τη σειρά της, ανησυχεί για το ενδεχόµενο να ανακοπεί η δυναµική της ανάπτυξής της και να αναγκαστεί να υπολειτουργήσει. Γιατί η επαρκής χρηµατοδότηση της Βιβλιοθήκης και κατ’ επέκταση η συντήρηση και αναβάθµιση των προσφερόµενων υπηρεσιών της, έχουν ως άµεσο στόχο και σκοπό τη στήριξη της εκπαιδευτικής και ερευνητικής διαδικασίας. Και οι υπηρεσίες αυτές παρέχονται στο Τ.Ε.Ι. Σερρών από προσωπικό που στα τέλη Δεκεµβρίου δεν θα εργάζεται πλέον!

Με το σηµείωµα λοιπόν αυτό, θέλουµε να δηλώσουµε και εµείς τη συµπαράστασή µας στους αξιόλογους αυτούς επιστήµονες - συνεργάτες µας. Αποτελούν το ήµισυ του προσωπικού της Βιβλιοθήκης µας και επωµίστηκαν το βάρος πολλών πρωτοβουλιών, µεταξύ των οποίων και η έκδοση του παρόντος info-λογίου.
Αγαπητοί συνεργάτες, έχετε την ολόπλευρη συµπαράστασή µας !

Από τη σύνταξη

Και η Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Μακεδονίας στο χoρό των κινητοποιήσεων

Με υπόμνημά τους στην ιστοσελίδα της βιβλιοθήκης οι συμβασιούχοι της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας ενημερώνουν το κοινό για τη διεκδίκηση σταθερής και μόνιμης εργασίας για όλους και δηλώνουν ότι αγωνίζονται για ένα τέλος στην πολυδιάσπαση των εργασιακών σχέσεων μέσα στον χώρο του Πανεπιστημίου.
Οι συμβασιούχοι της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας συμμετέχουν στις απεργιακές κινητοποιήσεις χθες και σήμερα, διοργανώνοντας παράλληλα εκδηλώσεις μέσα και έξω από το χώρο της Βιβλιοθήκης, με σκοπό τη γνωστοποίηση του προβλήματoς στην ακαδημαϊκή κοινότητα.

Το τρένο της ανεργίας: βαγόνι τρίτο: Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών


Σε 28 ημέρες η Βιβλιοθήκη της Ανώτατης Σχολής Καλών Τεχνών θα χάσει το 50% του προσωπικού της με ευθύνη του Υπουργείου Παιδείας.

Τρίτη, 2 Δεκεμβρίου 2008

Η Σύγκλητος του Πολυτεχνείου Κρήτης και οι συμβασιούχοι
Το τρένο της ανεργίας: βαγόνι δεύτερο: Πάντειο Πανεπιστήμιο

Σε 29 ημέρες η Βιβλιοθήκη του Παντείου Πανεπιστημίου θα χάσει το 33% του προσωπικού της με ευθύνη του Υπουργείου Παιδείας.

Δευτέρα, 1 Δεκεμβρίου 2008

Το τρένο της ανεργίας: βαγόνι πρώτο: Ακαδημία Αθηνών


Σε 30 ημέρες η Κεντρική Βιβλιοθήκη της Ακαδημίας Αθηνών θα χάσει το 66% του προσωπικού της με ευθύνη του Υπουργείου Παιδείας.