Τετάρτη, 22 Απριλίου 2009

26η ερώτηση για τις ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες

Κατατέθηκε στις 15/4/2009 η 26η ερώτηση (25 στη Βουλή και 1 στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή) βουλευτή για το θέμα των συμβασιούχων και της χρηματοδότησης των ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών από τη Χρύσα Αράπογλου (ΠΑΣΟΚ).
Ακολουθεί το κείμενο:

Αρ. Πρωτ. 17836
Ημερομ. 15.04.2009ΧΡΥΣΑ ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ
ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΠΑΣΟΚ
Α΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Ε Ρ Ω Τ Η Σ Η


ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Θέμα : «Σε μαρασμό οδηγούνται οι Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες και στην ανεργία
380 εργαζόμενοι σε αυτές»

Οι Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες της χώρας μας χρηματοδοτήθηκαν κατά το χρονικό διάστημα 1996 – 2008, από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Εκπαίδευση και Αρχική Επαγγελματική Κατάρτιση» (ΕΠΕΑΕΚ) στο πλαίσιο του Β΄ και του Γ΄ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης (ΚΠΣ), παρουσιάζοντας ένα εντυπωσιακό έργο και συμβάλλοντας στην αναβάθμιση του ρόλου των βιβλιοθηκών μέσα στην ακαδημαϊκή κοινότητα και στην εκπαιδευτική διαδικασία.
Παράλληλα, η κοινοτική χρηματοδότηση μέσω των ΚΠΣ, προσέφερε εργασία σε εκατοντάδες πτυχιούχους (συμβασιούχοι εργασίας ή έργου), οι οποίοι, είτε από κοινού με το μόνιμο προσωπικό των ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών είτε μεμονωμένα, συμμετείχαν και προώθησαν τις καινοτόμες δράσεις των ακαδημαϊκών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων.
Η λήξη του Γ΄ ΚΠΣ και την απόφαση του ΥΠΕΠΘ για τον αποκλεισμό των Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών από το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ 2007-2013), αφ’ ενός οδηγεί στην ανεργία 380 συμβασιούχους εργαζομένους (βιβλιοθηκονόμοι, πληροφορικοί κ.ά.) οι οποίοι στη συντριπτική τους πλειοψηφία αποτελούν ανθρώπινο δυναμικό υψηλής εκπαίδευσης και εργασιακής εξειδίκευσης και αριθμητικά αντιστοιχούν –κατά προσέγγιση- στο 50% του συνόλου των εργαζομένων και αφ’ ετέρου υποβαθμίζει τη λειτουργία των ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών που θα αναγκαστούν να επιστρέψουν στο θλιβερό παρελθόν της έλλειψης υποδομών, ειδικευμένου προσωπικού, ελλιπούς ωραρίου λειτουργίας και ανυπαρξίας ηλεκτρονικών υπηρεσιών.
Ας σημειωθεί ότι οι ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες στελεχώνονται από προσωπικό που συνταξιοδοτείται και δεν αναπληρώνεται με νέο, καθώς οργανικές θέσεις σε πολλές βιβλιοθήκες δεν έχουν προκηρυχθεί από το 1982.
Παρά τις δράσεις που αναπτύχθηκαν για τα δίκαια και αυτονόητα αιτήματά των εργαζομένων για βιώσιμες και καινοτόμες ελληνικές ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες με εξειδικευμένο προσωπικό και τη συμπαράσταση όλων των φορέων των πανεπιστημιακών κοινοτήτων, το ΥΠΕΠΘ 10 μήνες μετά δεν έχει δεσμευτεί ούτε για την συνέχιση της χρηματοδότησης των βιβλιοθηκών, ούτε για την παραμονή των συμβασιούχων που εργάζονται σε αυτές. Οι συμβασιούχοι εργασίας και έργου οδηγούνται αναγκαστικά στην ανεργία, καθώς δεν προβλέπεται ούτε η συνέχιση της χρηματοδότησης, ούτε η μετατροπή των συμβάσεων τους σε συμβάσεις αορίστου χρόνου, εφόσον αποδεδειγμένα καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες των ιδρυμάτων στα οποία εργάζονται.
Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω

ΕΡΩΤΑΤΑΙ Ο ΚΥΡΙΟΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Με ποιο τρόπο θα διασφαλιστεί η συνέχιση της εύρυθμης λειτουργίας των ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών, καταλυτικού παράγοντα για την αναβάθμιση των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της χώρας μας; Ποια μέτρα θα πάρει και πότε ώστε να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα που θα ανακύψει στις 31-5-2009 όταν θα λήξουν οι συμβάσεις του 50% των εργαζομένων σε αυτές;
Με ποιο τρόπο θα καλυφθεί το κόστος λειτουργίας των ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών που εδώ και μια δωδεκαετία καλύπτονταν από το ΕΠΕΑΕΚ;
Με ποιο τρόπο θα διασφαλιστεί το εργασιακό μέλλον των 380 συμβασιούχων εργαζομένων στις ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες που αναμφίβολα καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες της λειτουργίας τους;


ΑΘΗΝΑ ………………… 2009

Χρύσα Αράπογλου
Βουλευτής Α΄ Θεσσαλονίκης

25η ερώτηση για τις ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες

Κατατέθηκε πριν από λίγες μέρες η 25η ερώτηση (24 στη Βουλή και 1 στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή) βουλευτή για το θέμα των συμβασιούχων και της χρηματοδότησης των ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών.
Πρόκειται για ερώτηση των βουλευτών του ΚΚΕ Γιάννη Ζιώγα και Σοφίας Καλαντίδου, που αν και εστιάζουν στη βιβλιοθήκη του ΑΠΘ, αφορούν έμμεσα και στο γενικό θέμα όλων των ακαδημαϊκών ιδρυμάτων.
Ακολουθεί η ερώτηση:
ΚΚΕ
Κοινοβουλευτική Ομάδα
Λεωφ. Ηρακλείου 145, 14231 ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ,
τηλ.: 2102592213, 2102592105, 2102592258, fax: 2102592155
e-mail: ko@vouli.kke.gr, http://www.kke.gr
Γραφεία Βουλής: 2103708168, 2103708169, fax: 2103707410ΕΡΩΤΗΣΗ
Προς τους Υπουργούς Εθνικής Παιδείας & Θρησκευμάτων και
Μακεδονίας-Θράκης


Θέμα: Για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι στις βιβλιοθήκες στο Αριστοτέλειο πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.


Οι κυβερνήσεις της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ διαχρονικά υποβαθμίζουν τις δημόσιες και δημοτικές βιβλιοθήκες. Βασική αιτία αποτελεί η χρόνια υποχρηματοδότηση τους από τον κρατικό προϋπολογισμό και η ένταξή τους σε κοινοτικά κονδύλια (ΕΠΕΑΕΚ) με ημερομηνία λήξεις, που έχει σαν αποτέλεσμα τη δημιουργία μεγάλων ελλείψεων σε υλικοτεχνικές υποδομές και προσωπικό. Ειδικότερα στο ΑΠΘ σοβαρά προβλήματα αντιμε­τω­πίζουν οι συμβασιούχοι εργαζόμενοι στις βιβλιοθήκες του. Η πολιτική αυτή τους έχει οδηγήσει σε καθεστώς εργασιακής ομηρίας και παραμένουν απλήρωτοι από τον περασμένο Δεκέμβρη.
Να σημειωθεί ότι εκ μέρους του Υπουργείου Παιδείας, το οποίο υλοποιεί τις κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έγινε σαφές ότι δεν θα προσληφθούν ως μόνιμοι οι συμβα­σιού­χοι εργαζόμενοι στις βιβλιοθήκες, καθώς εκτιμήθηκε ότι δεν καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες.
Θεωρώντας ότι οι δημόσιες βιβλιοθήκες διαδραματίζουν έναν κρίσιμο κοινωνικά ρόλο και γι αυτό πρέπει να λειτουργούν με μόνιμο και εξειδικευμένο προσωπικό (βιβλιοθηκο­νό­μους, συντηρητές βιβλίου και χάρτου) καθώς επίσης και να βρίσκονται στη διάθεση τους όλα εκείνα τα κονδύλια, αποκλειστικά από τον κρατικό προϋπολογισμό, που είναι απαραίτητα για την επιστημονική ενημέρωση της βιβλιοθήκης και τις απαραίτητες υλικοτεχνικές υποδομές.

ΕΡΩΤΩΝΤΑΙ οι κ.κ. Υπουργοί αν είναι στις άμεσες προθέσεις της κυβέρνησης, να εξασφαλίσει όλα τα απαραίτητα κονδύλια και πιστώσεις που απαιτούνται για την άμεση καταβολή των οφειλομένων στους εργαζομένους στις βιβλιοθήκες του ΑΠΘ και την άμεση μονιμοποίηση τους.


Οι βουλευτές
Γιάννης Ζιώγας
Σοφία Καλαντίδου

Σοδειά ευαισθησίας

Πολλοί ανταποκρίθηκαν αυτές τις μέρες στο κάλεσμά μας για ενημέρωση σχετικά με τις εξελίξεις στο θέμα του προσωπικού και της χρηματοδότησης των Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών.
Παραθέτουμε λίστα με αναφορές και από αυτή τη θέση τους ευχαριστούμε για την ευαισθησία τους.

1. Η κρίση χτυπά και τις Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες (Greek Libraries in a new world, 7/4/2009)
2. Συνάντηση των συμβασιούχων με τη Γενική Γραμματέα του ΥΠΕΠΘ (Wicked librarian, 7/4/2009)
3. Η κρίση χτυπά και τις Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες (Openarchives.gr, 8/4/2009)
4. Δελτίο τύπου «Συμβασιούχων Εργαζομένων στις Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες» (Ποντικοπαγίδα, 8/4/2009)
5. Η κρίση χτυπά και τις Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες (City Press.gr, 8/4/2009)
6. Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες: Ώρα Μηδέν (e-scriptorum, 8/4/2009)
7. Η κρίση χτυπά και τις Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες (taxalia.blogspot.com, 8/4/2009)
8. "Η κρίση χτυπά και τις Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες" (troktiko, 10/4/2009)
9. Συμβασιούχοι απλήρωτοι εδώ και μήνες (Καθημερινή, 9/4/2009)
10. Η κρίση χτυπά και τις Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες (Σίβυλλα, 9/4/2009)
11. Διαμαρτύρονται οι συμβασιούχοι στις ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες (Ανθρωποθυρίδα, 9/4/2009)
12. Απολύσεις στις βιβλιοθήκες (Ελεύθερος Τύπος, 9/4/2009)
13. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ (ΑΡΘΡΑ-ΣΧΟΛΙΑ ΜΟΥΣΙΚΑ, ΠΟΛΙΤΙΚΑ, ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ, 8/4/2009)
14. ΕΠΙΣΦΑΛΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ: ΒΙΟΙ ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΙ (Πανεπιστήμιο Ρεθύμνου, 9/4/2009)
15. Διαμαρτύρονται οι συμβασιούχοι στις ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες (TVXS, 9/4/2009)
16. Συμβασιούχοι εργαζόμενοι στις ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες!! ΤΕΛΟΣ! (Πιπέρι στο στόμα, 8/4/2009)
17. "Μη επιλέξιμη δαπάνη" οι ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες (Αυγή, 9/4/2009)
18. Η κρίση χτυπά και τις Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες (Συνασπισμός Αχαϊας, 9/4/2009)
19. Η κρίση χτυπά και τις Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες (Diorismos.gr, 9/4/2009)
20. "Η κρίση χτυπά και τις Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες" (Trikaland.gr, 10/4/2009)
21. Οι συμβασιούχοι των Ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών την Πέμπτη στο ΥΠΕΠΘ (ο βιβλιοθηκάριος, 8/4/2009)
22. Η κρίση χτυπά και τις Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες. (Άγονη Γραμμή, 12/4/2009)
23. ΚΟΝΔΥΛΙΑ ΓΙΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ: Aπό τον εθνικό προϋπολογισμό (Η Καθημερινή, 10/4/2009)
24. ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΟΥ ΒΟΥΛΕΥΤΗ ΒΑΣ. ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ ΓΙΑ ΤiΣ ΑΚΑΔΗΜΑϊΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ (ΑΡΘΡΑ-ΣΧΟΛΙΑ ΜΟΥΣΙΚΑ, ΠΟΛΙΤΙΚΑ, ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ, 14/4/2009)
25. Ενημέρωση για τις Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες (Αυθαίρετη δόμηση, 17/4/2009)

Τετάρτη, 15 Απριλίου 2009

24η ερώτηση για τις ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες

Κατατέθηκε χθες η 24η ερώτηση (23 στη Βουλή και 1 στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή) βουλευτή για το θέμα των συμβασιούχων και της χρηματοδότησης των ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών.


Την επισυνάπτουμε:


Τρίτη, 14 Απριλίου 2009

Οι εργαζόμενοι στις Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες και το ΥΠΕΠΘ

120 εργαζόμενοι με συμβάσεις στις Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες εκπροσωπώντας συναδέλφους από όλη την Ελλάδα βρέθηκαν την προηγούμενη Πέμπτη έξω από το Υπουργείο Παιδείας διατρανώνοντας την απαίτησή τους για οριστική λύση στο θέμα της επικείμενης απόλυσής τους και της σταθερής χρηματοδότησης των ακαδημαίκών βιβλιοθηκών.
Από τις αρχικές υποσχέσεις της πρώην Ειδικής Γραμματέα Βιβλιοθηκών & Αρχείων κας Κεφαληναίου τον Ιούνιο του 2008 για μετατροπή των συμβάσεών μας σε αορίστου χρόνου, το Σεπτέμβριο του ίδιου χρόνου περάσαμε στις ανακοινώσεις του Ειδικού Γραμματέα του ΥΠΕΠΘ κου Πανδρεμένου για 8μηνη συνέχεια των συμβάσεών μας.
Διανύοντας την τελικά 5μηνη συνέχεια των συμβάσεών μας και παραμένοντας οι περισσότεροι απλήρωτοι αυτούς τους μήνες μπήκαμε την προηγούμενη Πέμπτη σε νέα περίοδο υποσχέσεων μετά τη συνάντησή μας με τη νέα Γενική Γραμματέα του ΥΠΕΠΘ κα Γκοτσοπούλου.
Διαχωρίζοντας το πρόγραμμα των ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών από άλλα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, που θεωρεί ότι έχουν ολοκληρωθεί, ανέφερε ότι με την υποστήριξη και αξιολόγηση της ακαδημαϊκής κοινότητας, το "ενδιαφέρον του πρωθυπουργού και του Υπουργού Παιδείας" θα πάμε σε μεταβατική λύση, μέχρι την οριστική κάλυψη των αναγκών σε προσωπικό, από προκηρύξεις πρόσληψης τα επόμενα χρόνια. Τη μετάβαση αυτή θα στηρίξει είτε το ΕΣΠΑ, το οποίο θα επαναδιαπραγματευθεί ο κος Σπηλιωτόπουλος στις Βρυξέλλες μετά το Πάσχα, είτε στην "απίθανη" περίπτωση που αυτό δεν επιτευχθεί, το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων.
Το Υπουργείο εξέφρασε τη θέλησή του να μας ενημερώσει μετά το Πάσχα σε νέα συνάντησή μας. Προς το παρόν αρνούμαστε να δούμε ως θετική την εξέλιξη των πραγμάτων, δεδομένου ότι οι ανακοινώσεις αυτές, ακόμη και αν στην καλύτερη περίπτωση δηλώνουν ειλικρινείς προθέσεις, δεν αποτελούν τίποτε άλλο παρά δηλώσεις. Αναμένοντας την επόμενη ενημέρωση δηλώνουμε ότι βασικό μας ζητούμενο παραμένει η ένταξη της χρηματοδότησης των ακαδημαίκών βιβλιοθηκών στον τακτικό προϋπολογισμό και η μετατροπή των συμβάσεών μας σε ΙΔΑΧ, έτσι όπως το διατυπώσαμε στο υπόμνημα που καταθέσαμε.
Σύλλογος Συμβασιούχων Εργαζόμενων στις Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες
Blog: symvasiouxoi-lib.blogspot.com
e-mail:
symvasiouxoi-lib@googlegroups.com

Προς
τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων
Κύριο Άρη Σπηλιωτόπουλο

Αθήνα, 9 Απριλίου 2009
Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,

Οι Ελληνικές Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες μετά από δεκαετή περίοδο ανάπτυξης και δημιουργίας πρόκειται να διακόψουν ή να υποβαθμίσουν το μεγαλύτερο μέρος των προσφερόμενων υπηρεσιών τους προς την Ακαδημαϊκή και Ερευνητική Κοινότητα της χώρας και να ακυρωθούν στην ουσία τους οι καινοτόμες δράσεις που έγιναν πράξη με την αρωγή των κοινοτικών πλαισίων στήριξης.
Η μη ένταξη των κάθετων δράσεων των ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών στο Ε.Σ.Π.Α. 2007-2013 και η έλλειψη πρόβλεψης από πλευράς ΥΠ.Ε.Π.Θ. για κάλυψή τους από τον τακτικό προϋπολογισμό έχει ως άμεσο επακόλουθο την επικείμενη απόλυση των 380 συμβασιούχων εργαζομένων σε αυτές τον προσεχή Μάιο. Οι εν λόγω εργαζόμενοι, περίπου το 50% στο σύνολο του εργατικού δυναμικού των βιβλιοθηκών, στελεχώνουν με την επιστημονική τους κατάρτιση και την αποκτηθείσα τεχνογνωσία υπηρεσίες που αποτελούν πάγιες και διαρκείς ανάγκες των ακαδημαϊκών ιδρυμάτων. Ας σημειωθεί ότι οι ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες στελεχώνονται από προσωπικό που συνταξιοδοτείται και δεν αναπληρώνεται με νέο, καθώς οργανικές θέσεις σε πολλές βιβλιοθήκες δεν έχουν προκηρυχθεί από το 1982. Η αφαίμαξη σε προσωπικό θα επιφέρει σοβαρές συνέπειες ζωτικής σημασίας στη λειτουργία των βιβλιοθηκών ακόμα και στη βιωσιμότητά τους, καθώς:
Περιφερειακές βιβλιοθήκες θα κλείσουν.
Θα μειωθεί το ωράριο λειτουργίας των βιβλιοθηκών.
Θα διακοπεί η λειτουργία των Ιδρυματικών Αποθετηρίων (προαπαιτούμενο για τη συμμόρφωση στις οδηγίες του European University Association και του European Reserarch Council).
Θα διακοπούν ή θα μειωθούν τα προγράμματα πληροφοριακής εκπαίδευσης που ήδη παρέχονται σε μέλη ΔΕΠ και φοιτητές, αλλά και οι υποδομές των ηλεκτρονικών μαθημάτων (e-classes).
Θα διακοπούν ή θα υποβαθμιστούν οι εξειδικευμένες υπηρεσίες για άτομα με ειδικές ανάγκες, στερώντας τους το δικαίωμα στις ίσες ευκαιρίες στην εκπαίδευση.
Θα διακοπούν όλες οι δράσεις ψηφιοποίησης, δημιουργίας ψηφιακών βάσεων και ηλεκτρονικών εκδόσεων, με αρνητικές επιπτώσεις στη διάσωση και διάδοση σπάνιου ιστορικού και πολιτισμικού υλικού.
Θα διακοπούν οι διαδικασίες πιστοποίησης για τη Διαχείριση της Ποιότητας, με άμεσο αντίκτυπο στη διαδικασία Αξιολόγησης της Ανώτατης Εκπαίδευσης, η οποία είναι προαπαιτούμενο εφόδιο για κάθε Ακαδημαϊκό Ίδρυμα στο Ευρωπαϊκό περιβάλλον.
Η επανένταξη των κάθετων δράσεων στο Ε.Σ.Π.Α. ή η προκήρυξη ολιγόμηνων συμβάσεων αποτελούν προσωρινές μόνο λύσεις και μετάθεση του προβλήματος, καθώς έτσι ανακυκλώνεται η ανεργία και απαξιώνεται στην πράξη η τριτοβάθμια εκπαίδευση. Θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν μόνο ως μεταβατικό στάδιο που θα δώσει το χρονικό περιθώριο στο ΥΠ.Ε.Π.Θ. να προκηρύξει μόνιμες θέσεις προσωπικού.

Για τους λόγους αυτούς ζητούμε:
- Την ένταξη στον τακτικό προϋπολογισμό της χρηματοδότησης των Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών.
- Την άμεση μετατροπή όλων των συμβασιούχων των Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών σε Ι.Δ.Α.Χ. με ειδική ρύθμιση και κατ’ αναλογία αντίστοιχων πρόσφατων αποφάσεων.
Είναι επιτακτική ανάγκη το Υπουργείο να αφουγκραστεί τις ανάγκες της ακαδημαϊκής κοινότητας, προκειμένου να μην ακυρώσει στην πράξη την ουσιαστική επιστημονική και διοικητική αναβάθμιση που συντελέστηκε τα τελευταία χρόνια στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Με τιμή,
Σύλλογος Συμβασιούχων Εργαζομένων σε Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες

Τρίτη, 7 Απριλίου 2009

Συνάντηση των συμβασιούχων με τη Γενική Γραμματέα του ΥΠΕΠΘ

Την Πέμπτη 9 Απριλίου 2009 στις 12 το μεσημέρι δεκάδες συμβασιούχοι των ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών θα κάνουν παράσταση διαμαρτυρίας έξω από το ΥΠΕΠΘ, ενώ την ίδια ώρα εκπρόσωποί τους θα συναντηθούν με τη Γενική Γραμματέα του Υπουργείου κα Νίκη Γκοτσοπούλου.
Ακολουθεί το δελτίο τύπου που εκδώσαμε:
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Οι συμβασιούχοι εργαζόμενοι στις ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες έχουν προγραμματίσει στις 9 Απριλίου 2009 (12.00 μ.μ.) συνάντηση με τη Γ.Γ του ΥΠΕΠΘ με παράλληλη παράσταση διαμαρτυρίας έξω από το υπουργείο.


Η κρίση χτυπά και τις Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες.

Οι Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες στην Ελλάδα (βιβλιοθήκες των ΑΕΙ & ΤΕΙ, καθώς και αυτές της Ακαδημίας Αθηνών, της ΑΣΠΑΙΤΕ και η Εθνική Βιβλιοθήκη), στο διάστημα 1996 – 2008 έλαβαν χρηματοδότηση από δύο προγράμματα ΕΠΕΑΕΚ στο πλαίσιο του 2ου και 3ου Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης (ΚΠΣ). Η χρηματοδότηση αυτή βοήθησε πρωτίστως στην ανάπτυξη νέων υπηρεσιών, στον εμπλουτισμό του υλικού (έντυπο, ηλεκτρονικό, οπτικοακουστικό), αλλά και στην αναβάθμιση του ρόλου των ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών μέσα στην ακαδημαϊκή κοινότητα και στην εκπαιδευτική διαδικασία.

Οι ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες ανέλαβαν δράσεις ως προς τη βελτίωση και περαιτέρω ανάπτυξη των παρεχόμενων υπηρεσιών τους, σύμφωνα με τις τρέχουσες τάσεις και εξελίξεις της ψηφιακής εποχής που διανύουμε. Ενδεικτικά αναφέρονται: i)ακαδημαϊκά καταθετήρια, ii)δίκτυο δια-δανεισμού iii)ανάπτυξη εφαρμογών για εξυπηρέτηση χρηστών- ΑΜΕΑ iv)εφαρμογή προτύπων ISO στη παροχή υπηρεσιών. Επιπλέον, τα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας εκπαιδεύτηκαν ως προς στη χρήση ψηφιακών πηγών πληροφόρησης και υπηρεσιών (ψηφιακά περιοδικά, βάσεις δεδομένων εικόνων & πλήρους κειμένου κ.ά.).
Παράλληλα, η κοινοτική χρηματοδότηση μέσω των ΚΠΣ, προσέφερε εργασία σε εκατοντάδες πτυχιούχους (συμβασιούχοι εργασίας ή έργου), οι οποίοι, είτε από κοινού με το μόνιμο προσωπικό των ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών είτε μεμονωμένα, συμμετείχαν και προώθησαν τις καινοτόμες δράσεις των ακαδημαϊκών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων.
Η λήξη του Τρίτου Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης παράλληλα με το χαρακτηρισμό ως μη επιλέξιμων των δαπανών των ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών για την ένταξη στο Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ 2007-2013), σηματοδοτεί την αδυναμία συνέχισης των καινοτόμων δράσεων καθώς και την απόλυση στις 31-05-2009 των 380 συμβασιούχων οι οποίοι εργάζονται σ’ αυτές. Η απόφαση του ΥΠΕΠΘ για τον αποκλεισμό των ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών από το ΕΣΠΑ 2006-2013, ουσιαστικά απαξιώνει την πολυετή προσφορά των συμβασιούχων εργαζομένων (βιβλιοθηκονόμοι, πληροφορικοί, οικονομολόγοι κ.ά.), οι οποίοι στη συντριπτική τους πλειοψηφία αποτελούν ανθρώπινο δυναμικό υψηλής εκπαίδευσης και εργασιακής εξειδίκευσης, ενώ αριθμητικά αντιστοιχούν –κατά προσέγγιση- στο 50% του συνόλου των εργαζομένων.

Κατά συνέπεια, οι ήδη παρεχόμενες υπηρεσίες είναι καταδικασμένες να υποβαθμιστούν, ενώ οι καινοτόμες δράσεις ουσιαστικά ακυρώνονται καθώς οι ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες θα αναγκαστούν να επιστρέψουν στο θλιβερό παρελθόν της έλλειψης υποδομών, ειδικευμένου προσωπικού, ελλιπούς ωραρίου λειτουργίας και ανυπαρξίας ηλεκτρονικών υπηρεσιών.

Οι συμβασιούχοι εργαζόμενοι στις ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες δραστηριοποιήθηκαν άμεσα από το Μάιο του 2008 ως προς τη δημοσιοποίηση των προβλημάτων που θα επιφέρει η διακοπή της χρηματοδότησης των παραπάνω δράσεων. Συστάθηκαν ομάδες εργασίας με αντικείμενο την ενημέρωση των Κοινοβουλευτικών Εκπροσώπων, Διευθυντών των Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, Συνδέσμου Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (ΣΕΑΒ), μελών ΔΕΠ, Ένωση Ελλήνων Βιβλιοθηκονόμων και Επιστημόνων της Πληροφόρησης (ΕΕΒΕΠ), μελών της ευρύτερης ακαδημαϊκής κοινότητας και εκπροσώπους των ΜΜΕ.

Σε ανταπόκριση των δίκαιων αιτημάτων, κατατέθηκαν 23 συνολικά ερωτήσεις τόσο στο Εθνικό Κοινοβούλιο, όσο και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Αναλυτικότερα, αναφέρουμε τους βουλευτές:
- Βουλή των Ελλήνων : Μ. Μπόλαρης 21/3/2008 (ΠΑΣΟΚ), Γ. Δραγασάκης, Π. Κοροβέσης 31/3/2008 (ΣΥΡΙΖΑ), Μ. Ανδρουλάκης 3/4/2008 (ΠΑΣΟΚ), Χ. Καστανίδης 11/4/2008 (ΠΑΣΟΚ), Φ. Σαχινίδης, Θ. Πάγκαλος 6/5/2008 (ΠΑΣΟΚ), Κ. Αβαλιώτης 7/5/2008, Ε. Μελά, Κ. Αλυσανδράκης, Γ. Ζιώγας, Κ. Καζάκος, Λ.Κανέλλη, Γ. Πρωτούλης 16/5/2008 (ΚΚΕ), Γ. Σκουλάς 22/5/200/ (ΠΑΣΟΚ), Χ. Χάιδος 29/5/2008 (ΠΑΣΟΚ), Μ. Σκουλάκης 29/5/2008 (ΠΑΣΟΚ), Γ. Δραγασάκης, Π. Κοροβέσης, Τ. Κουράκης 31/5/2008 (ΣΥΡΙΖΑ), Σ. Μερεντίτη 12/6/2008 (ΠΑΣΟΚ), Γ. Μαγκριώτης 13/6/2008 (ΠΑΣΟΚ), Α. Κακλαμάνης 17/6/2008 (ΠΑΣΟΚ), Σ. Κουτμερίδης 25/6/2008 (ΠΑΣΟΚ), Δ. Παπαδημούλης 2/7/2008 (ΣΥΡΙΖΑ), Β. Κεκέρογλου 14/7/2008 (ΠΑΣΟΚ), Γ. Σκουλάς 23/9/2008 (ΠΑΣΟΚ), Ν. Αλευράς 29/9/2008 (ΠΑΣΟΚ), Ε. Μελά, Κ. Καζάκος, Λ. Κανέλλη, Γ. Πρωτούλης, Γ. Γκιώκας, Δ. Μανωλάκου 24/10/2008 (ΚΚΕ), Α. Διαμαντοπούλου, Μ. Παντούλας, Θ. Δραγώνα, Δ. Βαρβαρίγος, Χ. Αηδόνης, Ν. Αλευράς, Μ. Αποστολάκη, Μ. Δαμανάκη, Π. Ευθυμίου, Κ. Καρτάλης, Γ. Λιάνης, Δ. Λιντζέρης, Μ. Μπόλαρης, Ι. Ραγκούσης, Σ. Ράπτη, Σ. Σακοράφα, Β. Τόγιας 23/2/2009 (ΠΑΣΟΚ), Σπ.-Α. Γεωργιάδης, Αθ. Πλεύρης 20/3/2009 (ΛΑΟΣ)
- Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο : Δημήτρης Παπαδημούλης 2-7-2008 (ΣΥΡΙΖΑ)

Παράλληλα, με πρωτοβουλία του ΣΕΑΒ, αναρτήθηκαν σε όλες τις ιστοσελίδες των ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών κείμενα και ψηφίσματα για την ενημέρωση της ευρύτερης ακαδημαϊκής κοινότητας. Η Μονάδα Ολικής Ποιότητας Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών προχώρησε σε επίσημη καταμέτρηση των συμβασιούχων στις πανεπιστημιακές βιβλιοθήκες.

Οι πρυτανικές αρχές των Πανεπιστημίων Αριστοτελείου Θεσσαλονίκης, Πατρών, ,Αιγαίου, Πολυτεχνείου Κρήτης και της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών προχώρησαν σε ανακοινώσεις και υπομνήματα προς το ΥΠΕΠΘ.

Οι Διευθυντές και Επιστημονικοί Υπεύθυνοι των Βιβλιοθηκών, με κύριους εκφραστές τους Γιώργο Ζάχο (Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων), Ντίνα Κακκάλη (Πάντειο Πανεπιστήμιο), Νίκη Ζαχιώτη (Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών), δραστηριοποιήθηκαν ως προς την ένταξη των ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών σε προγράμματα του ΕΣΠΑ 2007-2013.

Οι φοιτητικοί σύλλογοι, οι μόνιμοι, αορίστου χρόνου (ΙΔΑΧ) και συμβασιούχοι εργαζόμενοι στις βιβλιοθήκες, ενέτειναν την αντίδρασή τους συμμετέχοντας σε στάσεις και απεργίες, συμβολικές καταλήψεις βιβλιοθηκών, συνεντεύξεις τύπου και πορείες.

Παράλληλα, υπήρξε δημοσιοποίηση του θέματος μέσω διαδικτύου και κόμβων όπως το (http://symvasiouxoi-lib.blogspot.com/).

Παρά τις δράσεις που αναπτύχθηκαν για τα δίκαια και αυτονόητα αιτήματά των εργαζομένων για βιώσιμες και καινοτόμες ελληνικές ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες με εξειδικευμένο προσωπικό, το ΥΠΕΠΘ 10 μήνες μετά δεν έχει δεσμευτεί ούτε για την συνέχιση της χρηματοδότησης των βιβλιοθηκών, ούτε για την παραμονή των συμβασιούχων που εργάζονται σε αυτές.

Οι συμβασιούχοι εργασίας και έργου οδηγούνται αναγκαστικά στην ανεργία, καθώς δεν προβλέπεται ούτε η συνέχιση της χρηματοδότησης, ούτε η μετατροπή των συμβάσεων τους σε συμβάσεις αορίστου χρόνου, εφόσον αποδεδειγμένα καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες των ιδρυμάτων στα οποία εργάζονται.

Στο ιστολόγιό μας θα βρείτε όλα τα σχετικά έγγραφα, αρχείο ερωτήσεων βουλευτών και υπομνημάτων που κατατεθήκαν κατά το διάστημα των τελευταίων 10 μηνών (Μάιος 2008 – Μάρτιος 2009), την αρθρογραφία σε ιστοσελίδες, ιστολόγια και τύπο για το θέμα, προκειμένου για την λεπτομερέστερη ενημέρωση σας.

Κλείνοντας, θα θέλαμε να ζητήσουμε και τη δική σας συμπαράσταση στο αγώνα μας, για περαιτέρω δημοσιοποίηση των δίκαιων αιτημάτων μας.
Για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας.

Μετά τιμής
Ομάδα Τύπου Σύλλογος Συμβασιούχων Εργαζόμενων στις Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες

23η ερώτηση στη Βουλή για τους συμβασιούχους των ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών

Ερώτηση κατέθεσαν στις 20 Μαρτίου στη Βουλή οι βουλευτές του ΛΑΟΣ Αθ. Πλεύρης και Σπ.-Αδ. Γεωργιάδης, η οποία αναφέρεται στους συμβασιούχους των ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών και απευθύνεται στον Υπουργό Παιδείας κο Άρη Σπηλιωτόπουλο.
Είναι η δεύτερη ερώτηση που απευθύνει το συγκεκριμένο κόμμα για το θέμα.
Το κείμενο είναι το εξής:
ΕΡΩΤΗΣΗ
ΠΡΟΣ: Τον Αξιότιμο Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων κ. Σπηλιωτόπουλο Άρη
ΘΕΜΑ: ΄΄ Συμβασιούχοι Ορισμένου Χρόνου σε Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες΄΄
Αυτή τη στιγμή στις Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες της χώρας εργάζονται 380 συμβασιούχοι έργου, στο πλαίσιο έργων που χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ και III). Οι εργαζόμενοι αυτοί έχουν συμβάλλει καθοριστικά στο πολύπλευρο έργο που παράγουν οι Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες τα τελευταία χρόνια, οι οποίες βρέθηκαν στο επίκεντρο μιας σοβαρής προσπάθειας στους τομείς παραγωγής, διαχείρισης και πρόσβασης της επιστημονικής γνώσης. Όμως, το ΥΠ.Ε.Π.Θ. αποκλείοντας τις Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες από το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (Ε.Σ.Π.Α.) τις οδηγεί σε σημαντική μείωση του προσωπικού τους, με άμεση συνέπεια, την υποβάθμιση των υπηρεσιών που προσφέρουν μέχρι σήμερα στην Ακαδημαϊκή κοινότητα. Μετά από κάποιες κινητοποιήσεις και με την υποστήριξη, των πρυτανικών αρχών, των προεδρείων των Τ.Ε.Ι., και των επιστημονικών υπευθύνων των Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, το ΥΠ.Ε.Π.Θ. με απόφασή του (Αρ. Πρωτ. 29055/30-12-2008 που κ οινοποιήθηκε στις 20-01-2009) ενέκρινε την επέκταση όλων των συμβάσεων έως το τέλος Μαΐου 2009. Αυτή η λύση όμως, είναι προσωρινή που στην πραγματικότητα αναβάλλει τα προβλήματα στην εύρυθμη και ομαλή λειτουργία των βιβλιοθηκών, αλλά παράλληλα οδηγεί στην ανεργία τους συμβασιούχους υπαλλήλους. Συνεπώς ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός:
1. Τι μέτρα θα ληφθούν ώστε να λυθεί το πρόβλημα άμεσα και να μην υπάρχουν προβλήματα στην εύρυθμη λειτουργία των Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών;
2. Θα υπάρξει χρηματοδότηση μέσω του τακτικού προϋπολογισμού των υπηρεσιών που έχουν αναπτυχθεί και που ουσιαστικά αποτελούν πάγιες και διαρκείς ανάγκες;
3. Ποιες είναι οι προβλέψεις των αρμοδίων κλιμακίων για το επαγγελματικό μέλλον των συμβασιούχων των Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών;
Οι Ερωτώντες Βουλευτές:
Γεωργιάδης Σπυρίδων-Άδωνις, Β' Αθηνών ΛΑ.Ο.Σ. Πλεύρης Αθανάσιος, Α΄ Αθηνών ΛΑ.Ο.Σ.

Παρασκευή, 3 Απριλίου 2009

Στο δρόμο σπάνια είσαι μόνος...