Παρασκευή, 12 Δεκεμβρίου 2008

Το τρένο της ανεργίας: βαγόνια όγδοο ως δέκατο: τα ιδρύματα της Κρήτης

Σε 19 ημέρες η Βιβλιοθήκη του ΑΤΕΙ Κρήτης θα χάσει το 32% του προσωπικού της με ευθύνη του Υπουργείου Παιδείας.

Σε 19 ημέρες η Βιβλιοθήκη του Πολυτεχνείου Κρήτης θα χάσει το 50% του προσωπικού της με ευθύνη του Υπουργείου Παιδείας.

Σε 19 ημέρες η Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Κρήτης θα χάσει το 25% του προσωπικού της με ευθύνη του Υπουργείου Παιδείας.

Δεν υπάρχουν σχόλια: