Τετάρτη, 3 Δεκεμβρίου 2008

Το Info-λόγιο του ΤΕΙ Σερρών και οι συμβασιούχοι των βιβλιοθηκών

Στο info-λόγιο (ηλεκτρονική περιοδική έκδοση του ΤΕΙ Σερρών) υπάρχει το ακόλουθο σημείωμα της σύνταξης, όπου εκφράζεται ανησυχία για τη χρηματοδότηση των ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών και δηλώνεται συμπαράσταση στους υπό απόλυση εργαζόμενους με συμβάσεις σε αυτές.
Συγκεκριμένα:
Αγαπητοί αναγνώστες ,
Οι υποδοµές που αναπτύχθηκαν στο πλαίσιο των κάθετων δράσεων αναβάθµισης των ελληνικών ακαδηµαϊκών βιβλιοθηκών κινδυνεύουν! Αυτό ισχυρίζονται, όλο το τελευταίο διάστηµα, σ’ όλους τους τόνους, η βιβλιοθηκονοµική κοινότητα, οι διοικήσεις των ακαδηµαϊκών ιδρυµάτων και επιστήµονες απ’ όλους τους κλάδους. Η συνέχιση της απασχόλησης του εξειδικευµένου προσωπικού, αποτελεί αναµφισβήτητα κοµβική επιλογή για τη βιωσιµότητα και συνέχιση αυτού του σηµαντικού έργου.

Η ακαδηµαϊκή κοινότητα του Τ .Ε .Ι . Σερρών είναι περήφανη για τη Βιβλιοθήκη του Ιδρύµατος. Στηρίζει το προσωπικό της, συµµετέχει στις δράσεις της, στέκεται αλληλέγγυα στα προβλήµατά της. Όµως και αυτή µε τη σειρά της, ανησυχεί για το ενδεχόµενο να ανακοπεί η δυναµική της ανάπτυξής της και να αναγκαστεί να υπολειτουργήσει. Γιατί η επαρκής χρηµατοδότηση της Βιβλιοθήκης και κατ’ επέκταση η συντήρηση και αναβάθµιση των προσφερόµενων υπηρεσιών της, έχουν ως άµεσο στόχο και σκοπό τη στήριξη της εκπαιδευτικής και ερευνητικής διαδικασίας. Και οι υπηρεσίες αυτές παρέχονται στο Τ.Ε.Ι. Σερρών από προσωπικό που στα τέλη Δεκεµβρίου δεν θα εργάζεται πλέον!

Με το σηµείωµα λοιπόν αυτό, θέλουµε να δηλώσουµε και εµείς τη συµπαράστασή µας στους αξιόλογους αυτούς επιστήµονες - συνεργάτες µας. Αποτελούν το ήµισυ του προσωπικού της Βιβλιοθήκης µας και επωµίστηκαν το βάρος πολλών πρωτοβουλιών, µεταξύ των οποίων και η έκδοση του παρόντος info-λογίου.
Αγαπητοί συνεργάτες, έχετε την ολόπλευρη συµπαράστασή µας !

Από τη σύνταξη

Δεν υπάρχουν σχόλια: