Τρίτη, 29 Ιουλίου 2008

Εκδήλωση ενδιαφέροντος από βουλευτές.

Στο διάστημα όλων αυτών των μηνών που έχει προκύψει το πρόβλημα με τη διακοπή της χρηματοδότησης των βιβλιοθηκών, έχει εκδηλωθεί ενδιαφέρον και από διάφορους βουλευτές, όλων των κομμάτων της αντιπολίτευσης και το θέμα έχει μεταφερθεί στη βουλή με τη μορφή ερωτήσεων. Μάλιστα, έχει αναφερθεί ότι είναι ίσως η πρώτη φορά που έχουν κατατεθεί στη Βουλή τόσες ερωτήσεις για το ίδιο θέμα. Συνολικά έχουμε στοιχεία για δεκαπέντε ερωτήσεις βουλευτών που κατατέθηκαν στο Ελληνικο Κοινοβούλιο και μία ερώτηση κατατέθηκε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Η πρώτη ήταν εκείνη των βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ Κοροβέση Περικλή και Δραγασάκη Γιάννη η οποία κατατέθηκε στις 31/3/2008 και η οποία είναι η παρακάτω:

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τους κ.κ. Υπουργούς:

- Εθνικής Παιδείας & Θρησκευμάτων

- Οικονομίας & Οικονομικών

ΘΕΜΑ: Σοβαρά προβλήματα αντιμετωπίζουν οι Ακαδημαϊκές

Βιβλιοθήκες.

Οι Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες, με την ένταξή τους στα Επιχειρησιακά Προγράμματα για την Εκπαίδευση και την Αρχική Επαγγελματική Κατάρτιση (ΕΠΑΕΑΚ) εδώ και 10 και πλέον χρόνια, αξιοποιώντας χρηματοδοτήσεις του ΚΠΣ, υλοποίησαν σε εθνικό επίπεδο σημαντικά προγράμματα.

Ενδεικτικά αναφέρουμε τις παρακάτω δράσεις:

1. Δημιουργία συλλογικού καταλόγου των ελληνικών ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών

2. Δυνατότητα πρόσβασης σε 13.500 ηλεκτρονικά επιστημονικά περιοδικά για το σύνολο των ΑΕΙ και ΤΕΙ της χώρας

3. Δημιουργία Μονάδας Ολικής Ποιότητας

4. Δημιουργία πύλης πρόσβασης για τον εντοπισμό υλικού στους καταλόγους

των βιβλιοθηκών (Ζέφυρος)

Επιπλέον, σε επίπεδο ιδρύματος, οι βιβλιοθήκες:

· Στελεχώθηκαν με εξειδικευμένο προσωπικό

· Εμπλούτισαν και ανέπτυξαν τις συλλογές τους

· Οργάνωσαν και προσφέρουν ηλεκτρονικές υπηρεσίες υψηλού επιπέδου για τη στήριξη της εκπαίδευσης, τοπικά και από απόσταση

Όμως, σύμφωνα και με καταγγελίες φορέων που δραστηριοποιούνται στο χώρο, η πολιτική απαξίωσης των ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών που ακολουθεί το ΥΠΕΠΘ δημιουργεί σοβαρό κίνδυνο όχι για μόνο για την εξέλιξη και περαιτέρω ανάπτυξη, αλλά και την επιβίωση του συστήματος που με τόσο κόπο μέχρι σήμερα χτίστηκε.

Κι αυτό γιατί για την περαιτέρω χρηματοδότηση των Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, η οποία στηρίχθηκε σε προγράμματα του ΚΠΣ, που τώρα σταμάτησαν, έπρεπε να υπάρχει σχετική πρόβλεψη. Όμως δεν περιλαμβάνεται η χρηματοδότηση των Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών ούτε στην Αναπτυξιακή Στρατηγική για την περίοδο 2007-2013 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και δια Βίου Μάθηση» του ΥΠΕΠΘ, ούτε στην «Ψηφιακή Σύγκλιση» του ΥΠΟΙΟ.

Επειδή η μη συνέχιση της χρηματοδότησης συνεπάγεται:

· Αδυναμία των βιβλιοθηκών να στηρίξουν το πολύπλευρο έργο που παράγεται στα ακαδημαϊκά ιδρύματα και ιδιαίτερα τα προπτυχιακά προγράμματα σπουδών, τα μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών, την εξ αποστάσεως εκπαίδευση, τη δια βίου μάθηση και την έρευνα.

· Αδυναμία ίδρυσης των ιδρυματικών καταθετηρίων (institutional repositories, προαπαιτούμενο για χρηματοδότηση από το European Research Council)

· Μείωση του ωραρίου λειτουργίας των βιβλιοθηκών

· Απόλυση 500 και πλέον βιβλιοθηκονόμων που απασχολούνται σ’ αυτές και μισθοδοτούνται από τα ΚΠΣ,

ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί:

 1. Με ποιο σκεπτικό η χρηματοδότηση των Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών δεν περιλαμβάνεται στην Αναπτυξιακή Στρατηγική για την περίοδο 2007-2013 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και δια Βίου Μάθηση» του ΥΠΕΠΘ, ούτε στην «Ψηφιακή Σύγκλιση» του ΥΠΟΙΟ;
 2. Προτίθενται να μεριμνήσουν ώστε να επανενταχθούν στο Εθνικό Σχέδιο Περιφερειακής Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2009-2013 οι Ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες, όπως είχε αρχικά σχεδιαστεί;
 3. Με ποιο τρόπο θα εξασφαλιστεί η συνέχιση του σημαντικού έργου των ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών, αλλά και η περαιτέρω ενίσχυσή τους η οποία κρίνεται απαραίτητη για να μην καταργηθούν και απαξιωθούν οι υπηρεσίες που έχουν αναπτυχθεί ώστε να συνεχίσουν να στηρίζουν το διδακτικό, εκπαιδευτικό και ερευνητικό έργο τους;
 4. Με ποιο τρόπο θα εξασφαλιστεί η συνέχιση των απασχόλησης των εργαζομένων στις ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες;

Οι ερωτώντες Βουλευτές

Περικλής Κοροβέσης

Δραγασάκης Γιάννης

Η απάντηση των Υπουργείων Οικονομικών και Παιδείας στην συγκεκριμένη ερώτηση παρατίθεται παρακάτω.


Απάντηση του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών στην Ερώτηση των βουλευτών κκ. Περικλή Κοροβέση, Γιάννη Δραγασάκη.

Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού και στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της Γενικής Γραμματείας Επενδύσεων και Ανάπτυξης του ΥΠ.ΟΙ.Ο., η οποία έχει μεταξύ των άλλων την ευθύνη της οργάνωσης και του συντονισμού της διαδικασίας Ι σχεδιασμού και κατάρτισης του αναπτυξιακού προγραμματισμού για την περίοδο 2007-2013, σος γνωστοποιούμε συνοπτικά τα ακόλουθα:

Η εθνική στρατηγική για την εκπαίδευση και την επαγγελματική κατάρτιση διαμορφώθηκε κατόπιν διαβούλευσης με τους εμπλεκόμενους κοινωνικούς εταίρους και τους αρμόδιους φορείς χάραξης τομεακής και περιφερειακής πολιτικής, και αποτυπώθηκε στο ΕΣΠΑ, και στο ΕΠ «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση». Η στρατηγική αυτή εστιάζει στην ανάπτυξη ενός σύγχρονου, δυναμικού, ανταγωνιστικού, και αποδοτικού συστήματος εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης και θέτει ως στόχο της την «αύξηση της ποσότητας, της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας των επενδύσεων στο ανθρώπινο κεφάλαιο προκειμένου να αναβαθμιστεί το ελληνικό σύστημα εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης» αναδεικνύοντας την εκπαίδευση σε κρίσιμο αναπτυξιακό παράγοντα.

Η εν λόγω στρατηγική βρίσκεται σε απόλυτη συμφωνία τόσο με το στρατηγικό στόχο της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσο και με τη νέο προσέγγιση προγραμματισμού των διαρθρωτικών ταμείων που απαιτεί προσανατολισμό στη στοχοθεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Πολιτική της Συνοχής και τη Στρατηγική της Λισσαβόνας.

Στη βάση αυτή αναπτύχθηκε ο στρατηγικός σχεδιασμός για την προγραμματική περίοδο 2007-2013 που θεμελιώνεται στο τετράπτυχο «Ανάπτυξη - Ανταγωνιστικότητα -Εκπαίδευση - Απασχόληση» και θα χρηματοδοτηθεί, μετά από διαβούλευση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, από τρεις πυλώνες χρηματοδότησης:

Ι. το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ), το οποίο θα συγχρηματοδοτήσει το τομεακό

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευσης και Δια Βίου Μάθησης δίνοντας

έμφαση

ο στην προώθηση των μεταρρυθμίσεων στο εκπαιδευτικό σύστημα,

ο στην ενίσχυση της δια βίου μάθησης,

ο στην αντιμετώπιση της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου και

ο στη βελτίωση της ποιότητας και της ελκυστικότητας της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης

ΙΙ. το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), το οποίο θα συγχρηματοδοτήσει τα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα υποδομές και εξοπλισμό σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης, της αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης & της δια βίου μάθησης.

III, Αμιγώς εθνικούς πόρους μέσα από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και τον

τακτικό προϋπολογισμό.

Στο πλαίσιο της διαβούλευσης για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή οι δαπάνες για την κάλυψη των πάγιων και λειτουργικών εξόδων δράσεων των βιβλιοθηκών κρίθηκαν ως μη επιλέξιμες για συγχρηματοδοτήση. Σχετικά κρίθηκαν επιλέξιμες δαπάνες για τη συγχρηματοδοτήση δράσεων καινοτομικού χαραχτήρα.

Ειδικότερα , μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και στο πλαίσιο των Αξόνων Προτεραιότητας 1,2,και 3 « Αναβάθμιση της ποιότητας της Εκπαίδευσης και προώθηση της κοινωνικής ενσωμάτωσης» προβλέπεται χρηματοδότηση καινοτόμων δράσεων, ιδίως ηλεκτρονικών εφαρμογών ενίσχυσης (του θεσμού των Ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών. Παράλληλα μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ψηφιακή Σύγκλιση» θα υποστηριχθούν εξειδικευμένες εφαρμογές για την ανάπτυξη καινοτόμων τεχνολογικών δράσεων που έχουν εφαρμογή στην εκπαιδευτική διαδικασία καθώς και στην ανάπτυξη ψηφιακών υπηρεσιών για παρεμβάσεις στην παιδεία. Επίσης μέσω των ΠΕΠ όπως προαναφέρθηκε προβλέπονται οι χρηματοδοτήσεις εξοπλισμών στην ανώτατη εκπαίδευση.

Στην παρούσα φάση, είναι πρόωρη η αναφορά για ένταξη συγκεκριμένων έργων στα προγράμματα της Δ' Προγραμματικής Περιόδου. Κάτι τέτοιο θα είναι εφικτό μετά την ολοκλήρωση της εξειδίκευσης των συγχρηματοδοτούμενων! Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (Ε.Π.) από τις αρμόδιες υπηρεσίες καθώς και την έγκριση συγκεκριμένων κριτηρίων ένταξης των έργων από τις Επιτροπές Παρακολούθησης.

Εφαρμόζοντας συνεπώς τις προβλεπόμενες από τις διατάξεις εφαρμογής των Ε.Π. διαδικασίες και τα εγκεκριμένα κριτήρια ένταξης, οι αρμόδιες Διαχειριστικές Αρχές των Ε.Π. θα είναι δυνατόν να εντάξουν ή μη συγκεκριμένα έργα σε ένα Πρόγραμμα.


Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

Απάντηση Υπουργείου Παιδείας στην ερώτηση των Βουλευτών Κοροβέση - Δραγασάκη

Απαντώντας στην Ερώτηση με αριθμό 9326/31-3-08, την οποία κατέθεσαν οι Βουλευτές κ.κ. Περικλής Κοροβέσης και Γιάννης Δραγασάκης αναφορικά με τις ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες, και στο μέρος των αρμοδιοτήτων μας, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Οι ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες χρηματοδοτήθηκαν από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Αρχική Επαγγελματική Κατάρτιση» 2000-2006. Κύριες δράσεις που

χρηματοδοτήθηκαν είναι:

 • Η πλήρης λειτουργία του συλλογικού καταλόγου των ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών με
 • την οργάνωση της διοικητικής, τεχνικής και επιστημονικής υποδομής.
 • Η ανάπτυξη και υλοποίηση αυτόματου συστήματος διαδανεισμού
 • Η υποστήριξη σύναψης συμφωνιών για συνδρομές σε ηλεκτρονικές πηγές και ηλεκτρονικά περιοδικά

 • Η ψηφιοποίηση λειτουργιών της μονάδας ολικής ποιότητας των ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών

 • Η υποστήριξη της λειτουργίας του ψηφιακού συστήματος καταχώρισης γκρίζας βιβλιογραφίας «ΑΡΤΕΜΙΣ»
 • Η δημιουργία κεντρικού συστήματος αναζήτησης πληροφοριών
 • Η επιμόρφωση του προσωπικού των βιβλιοθηκών
 • Η δημιουργία μονάδας Copyright Crearance

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο της διαβούλευσης για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» της προγραμματικής περιόδου 2007-2013 θεωρεί μη επιλέξιμες τις δαπάνες για τα πάγια και λειτουργικά έξοδα των δράσεων και υποστηρίζει τη χρηματοδότηση πράξεων ιδίως καινοτομικού χαρακτήρα. Συνεπώς, μέσω του νέου Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» είναι δυνατό να χρηματοδοτηθούν καινοτόμες εφαρμογές των ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών. Επιπλέον, η Κυβέρνηση καταβάλλει όλες τις απαραίτητες προσπάθειες για τη συνέχιση της χρηματοδότησης των Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών από το ΕΣΠΑ.

Παράλληλα, μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ψηφιακή Σύγκλιση» θα υποστηριχθούν εξειδικευμένες εφαρμογές για την ανάπτυξη καινοτόμων τεχνολογικών δράσεων που έχουν εφαρμογή στην εκπαιδευτική διαδικασία, καθώς και στην ανάπτυξη ψηφιακών υπηρεσιών για παρεμβάσεις στην παιδεία. Επίσης, μέσω των ΠΕΠ προβλέπονται οι χρηματοδοτήσεις εξοπλισμών στην ανώτατη εκπαίδευση στις οποίες ενδεχομένως θα μπορούσαν να συμπεριληφθούν οι ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες.


Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΕΥΡΥΠΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ

Τρίτη, 1 Ιουλίου 2008

Ρεπορτάζ σε Κρητικό τηλεοπτικό κανάλι - Creta Channel

Ρεπορτάζ του Creta Channel για τον αποκλεισμό των Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών απο το ΕΣΠΑ (2007-2013)

Άρθρο από τον Γιώργο Καλατζή, Διδάσκοντα Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης Πανεπιστημίου Κρήτης. Δημοσιεύτηκε στον Ελεύθερο Τύπο στις 15/04/2008

Ρεπορτάζ σε Κρητικό τηλεοπτικό κανάλι - ΝέαTV

Ρεπορτάζ σε τοπικό τηλεοπτικό κανάλι (Νέα τηλεόραση εμβέλεια Χανιά – Ρέθυμνο) σχετικά με τις ακαδημαϊκές βιβλιοθήκεςΞέρεις από ΕΣΠΑ;


Ξέρεις από ΕΣΠΑ;

Οι ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες στο περιθώριο της ανάπτυξης

Είμαστε οι εργαζόμενοι στις ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες της χώρας με συμβάσεις ανάθεσης έργου, που βλέπουμε με θλίψη να γκρεμίζεται μπροστά μας ό,τι χτιζόταν τα τελευταία δώδεκα χρόνια με την κοινοτική χρηματοδότηση, επειδή το ΥΠΕΠΘ αποφάσισε να μην εντάξει τη χρηματοδότηση των ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών στο Δ΄ ΚΠΣ, αυτό που έγινε «γνωστό» στο ευρύ κοινό μέσα από το σλόγκαν «ξέρεις από ΕΣΠΑ;». Κι ο λόγος; Δεν υπάρχουν τα απαραίτητα κονδύλια (σημειώνουμε ότι το ΕΣΠΑ έχει ως κοινοτική συνδρομή 20,4 δισ. Ευρώ, τα οποία με την εθνική χρηματοδότηση αθροίζονται σε 32 δισ. Ευρώ) ή δεν κάναμε καλά τη δουλειά μας; Αντιθέτως όλα συγκλίνουν στο ότι τα τελευταία χρόνια οι ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες μέσα από τη σκληρή προσπάθεια όλων μας βρέθηκαν από την αφάνεια στην ευρωπαϊκή πρωτοπορία.

Κι εμείς νομίζαμε ότι ξέραμε από ΕΣΠΑ. Βλέπαμε στην τηλεόραση το σποτ που πλασάρει όραμα και ανάπτυξη και νομίζαμε πως θα είμαστε κι εμείς ένα κομμάτι της. Δυστυχώς όμως, όταν τρέξαμε να ενημερωθούμε, όπως μας προτρέπει, μάθαμε:

· Μάθαμε ότι οι ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες καταδικάζονται σε μαρασμό

· Μάθαμε ότι αναγκαστικά θα μειωθεί το ωράριο λειτουργίας τους, καθώς χάνουν μεγάλο κομμάτι του εργατικού τους δυναμικού

· Μάθαμε ότι πάνω από 300 εργαζόμενοι θα βρεθούμε στο δρόμο στο τέλος του τρέχοντος έτους, ενώ ήδη ξέραμε ότι το Υπουργείο από το 1983 έχει βάλει σε «αναμονή» τις ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες χωρίς να θεσμοθετεί τις απαραίτητες οργανικές θέσεις, ενώ την ίδια στιγμή βλέπαμε να ιδρύει ένα τμήμα ΑΕΙ και δύο ΤΕΙ, προκειμένου να παράγει εξειδικευμένους επαγγελματίες

· Μάθαμε την λέξη «απαξίωση», καθώς βλέπουμε τα έργα και τις καινοτόμες δράσεις τόσων ετών να θάβονται

· Μάθαμε τι σημαίνει πολιτική, καθώς οι απαντήσεις της κυβέρνησης σε σχετικές ερωτήσεις βουλευτών των κομμάτων της αντιπολίτευσης δεν μας έδωσαν να καταλάβουμε γιατί δεν χρηματοδοτούμαστε και αν υπάρχει ελπίδα να γίνει αυτό στο μέλλον

· Τέλος, μάθαμε ότι η αδιαφορία για τη δημόσια παιδεία ξεκινά από το πιο κομβικό σημείο της γνώσης και της έρευνας, τις βιβλιοθήκες

Φαίνεται πως το β-εσπάκι του υπουργείου δεν χωράει τους εργαζόμενους των ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών, οι οποίοι έχουν πάθει αγκύλωση στην άκρη του δρόμου κάνοντας οτοστόπ για την μετατροπή των συμβάσεων έργου σε αορίστου.

Τελ- ΕΣΠΑ- ντων, εμείς μάθαμε ότι θα Είμαστε Σύντομα Πολίτες Άνεργοι, εσείς ξέρετε από ΕΣΠΑ;

Με εκτίμηση

Οι Συμβασιούχοι Εργαζόμενοι των Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών