Τρίτη, 16 Δεκεμβρίου 2008

Το τραίνο της ανεργίας: δωδέκατο βαγόνι: Πανεπιστήμιο Πειραιά

Σε 15 ημέρες η Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Πειραιά θα χάσει το 44% του προσωπικού της με ευθύνη του Υπουργείου Παιδείας.

Δεν υπάρχουν σχόλια: