Τρίτη, 14 Απριλίου 2009

Οι εργαζόμενοι στις Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες και το ΥΠΕΠΘ

120 εργαζόμενοι με συμβάσεις στις Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες εκπροσωπώντας συναδέλφους από όλη την Ελλάδα βρέθηκαν την προηγούμενη Πέμπτη έξω από το Υπουργείο Παιδείας διατρανώνοντας την απαίτησή τους για οριστική λύση στο θέμα της επικείμενης απόλυσής τους και της σταθερής χρηματοδότησης των ακαδημαίκών βιβλιοθηκών.
Από τις αρχικές υποσχέσεις της πρώην Ειδικής Γραμματέα Βιβλιοθηκών & Αρχείων κας Κεφαληναίου τον Ιούνιο του 2008 για μετατροπή των συμβάσεών μας σε αορίστου χρόνου, το Σεπτέμβριο του ίδιου χρόνου περάσαμε στις ανακοινώσεις του Ειδικού Γραμματέα του ΥΠΕΠΘ κου Πανδρεμένου για 8μηνη συνέχεια των συμβάσεών μας.
Διανύοντας την τελικά 5μηνη συνέχεια των συμβάσεών μας και παραμένοντας οι περισσότεροι απλήρωτοι αυτούς τους μήνες μπήκαμε την προηγούμενη Πέμπτη σε νέα περίοδο υποσχέσεων μετά τη συνάντησή μας με τη νέα Γενική Γραμματέα του ΥΠΕΠΘ κα Γκοτσοπούλου.
Διαχωρίζοντας το πρόγραμμα των ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών από άλλα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, που θεωρεί ότι έχουν ολοκληρωθεί, ανέφερε ότι με την υποστήριξη και αξιολόγηση της ακαδημαϊκής κοινότητας, το "ενδιαφέρον του πρωθυπουργού και του Υπουργού Παιδείας" θα πάμε σε μεταβατική λύση, μέχρι την οριστική κάλυψη των αναγκών σε προσωπικό, από προκηρύξεις πρόσληψης τα επόμενα χρόνια. Τη μετάβαση αυτή θα στηρίξει είτε το ΕΣΠΑ, το οποίο θα επαναδιαπραγματευθεί ο κος Σπηλιωτόπουλος στις Βρυξέλλες μετά το Πάσχα, είτε στην "απίθανη" περίπτωση που αυτό δεν επιτευχθεί, το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων.
Το Υπουργείο εξέφρασε τη θέλησή του να μας ενημερώσει μετά το Πάσχα σε νέα συνάντησή μας. Προς το παρόν αρνούμαστε να δούμε ως θετική την εξέλιξη των πραγμάτων, δεδομένου ότι οι ανακοινώσεις αυτές, ακόμη και αν στην καλύτερη περίπτωση δηλώνουν ειλικρινείς προθέσεις, δεν αποτελούν τίποτε άλλο παρά δηλώσεις. Αναμένοντας την επόμενη ενημέρωση δηλώνουμε ότι βασικό μας ζητούμενο παραμένει η ένταξη της χρηματοδότησης των ακαδημαίκών βιβλιοθηκών στον τακτικό προϋπολογισμό και η μετατροπή των συμβάσεών μας σε ΙΔΑΧ, έτσι όπως το διατυπώσαμε στο υπόμνημα που καταθέσαμε.
Σύλλογος Συμβασιούχων Εργαζόμενων στις Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες
Blog: symvasiouxoi-lib.blogspot.com
e-mail:
symvasiouxoi-lib@googlegroups.com

Προς
τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων
Κύριο Άρη Σπηλιωτόπουλο

Αθήνα, 9 Απριλίου 2009
Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,

Οι Ελληνικές Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες μετά από δεκαετή περίοδο ανάπτυξης και δημιουργίας πρόκειται να διακόψουν ή να υποβαθμίσουν το μεγαλύτερο μέρος των προσφερόμενων υπηρεσιών τους προς την Ακαδημαϊκή και Ερευνητική Κοινότητα της χώρας και να ακυρωθούν στην ουσία τους οι καινοτόμες δράσεις που έγιναν πράξη με την αρωγή των κοινοτικών πλαισίων στήριξης.
Η μη ένταξη των κάθετων δράσεων των ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών στο Ε.Σ.Π.Α. 2007-2013 και η έλλειψη πρόβλεψης από πλευράς ΥΠ.Ε.Π.Θ. για κάλυψή τους από τον τακτικό προϋπολογισμό έχει ως άμεσο επακόλουθο την επικείμενη απόλυση των 380 συμβασιούχων εργαζομένων σε αυτές τον προσεχή Μάιο. Οι εν λόγω εργαζόμενοι, περίπου το 50% στο σύνολο του εργατικού δυναμικού των βιβλιοθηκών, στελεχώνουν με την επιστημονική τους κατάρτιση και την αποκτηθείσα τεχνογνωσία υπηρεσίες που αποτελούν πάγιες και διαρκείς ανάγκες των ακαδημαϊκών ιδρυμάτων. Ας σημειωθεί ότι οι ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες στελεχώνονται από προσωπικό που συνταξιοδοτείται και δεν αναπληρώνεται με νέο, καθώς οργανικές θέσεις σε πολλές βιβλιοθήκες δεν έχουν προκηρυχθεί από το 1982. Η αφαίμαξη σε προσωπικό θα επιφέρει σοβαρές συνέπειες ζωτικής σημασίας στη λειτουργία των βιβλιοθηκών ακόμα και στη βιωσιμότητά τους, καθώς:
Περιφερειακές βιβλιοθήκες θα κλείσουν.
Θα μειωθεί το ωράριο λειτουργίας των βιβλιοθηκών.
Θα διακοπεί η λειτουργία των Ιδρυματικών Αποθετηρίων (προαπαιτούμενο για τη συμμόρφωση στις οδηγίες του European University Association και του European Reserarch Council).
Θα διακοπούν ή θα μειωθούν τα προγράμματα πληροφοριακής εκπαίδευσης που ήδη παρέχονται σε μέλη ΔΕΠ και φοιτητές, αλλά και οι υποδομές των ηλεκτρονικών μαθημάτων (e-classes).
Θα διακοπούν ή θα υποβαθμιστούν οι εξειδικευμένες υπηρεσίες για άτομα με ειδικές ανάγκες, στερώντας τους το δικαίωμα στις ίσες ευκαιρίες στην εκπαίδευση.
Θα διακοπούν όλες οι δράσεις ψηφιοποίησης, δημιουργίας ψηφιακών βάσεων και ηλεκτρονικών εκδόσεων, με αρνητικές επιπτώσεις στη διάσωση και διάδοση σπάνιου ιστορικού και πολιτισμικού υλικού.
Θα διακοπούν οι διαδικασίες πιστοποίησης για τη Διαχείριση της Ποιότητας, με άμεσο αντίκτυπο στη διαδικασία Αξιολόγησης της Ανώτατης Εκπαίδευσης, η οποία είναι προαπαιτούμενο εφόδιο για κάθε Ακαδημαϊκό Ίδρυμα στο Ευρωπαϊκό περιβάλλον.
Η επανένταξη των κάθετων δράσεων στο Ε.Σ.Π.Α. ή η προκήρυξη ολιγόμηνων συμβάσεων αποτελούν προσωρινές μόνο λύσεις και μετάθεση του προβλήματος, καθώς έτσι ανακυκλώνεται η ανεργία και απαξιώνεται στην πράξη η τριτοβάθμια εκπαίδευση. Θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν μόνο ως μεταβατικό στάδιο που θα δώσει το χρονικό περιθώριο στο ΥΠ.Ε.Π.Θ. να προκηρύξει μόνιμες θέσεις προσωπικού.

Για τους λόγους αυτούς ζητούμε:
- Την ένταξη στον τακτικό προϋπολογισμό της χρηματοδότησης των Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών.
- Την άμεση μετατροπή όλων των συμβασιούχων των Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών σε Ι.Δ.Α.Χ. με ειδική ρύθμιση και κατ’ αναλογία αντίστοιχων πρόσφατων αποφάσεων.
Είναι επιτακτική ανάγκη το Υπουργείο να αφουγκραστεί τις ανάγκες της ακαδημαϊκής κοινότητας, προκειμένου να μην ακυρώσει στην πράξη την ουσιαστική επιστημονική και διοικητική αναβάθμιση που συντελέστηκε τα τελευταία χρόνια στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Με τιμή,
Σύλλογος Συμβασιούχων Εργαζομένων σε Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες

Δεν υπάρχουν σχόλια: