Δευτέρα, 18 Μαΐου 2009

Το Σύνταγμα δεν είναι μόνο πλατεία (2)

Σύνταγμα της Ελλάδας
Άρθρο 4, παράγραφος 2
Οι Έλληνες και οι Ελληνίδες έχουν ίσα δικαιώματα και υποχρεώσεις.

Δεν υπάρχουν σχόλια: