Παρασκευή, 15 Μαΐου 2009

Το Σύνταγμα δεν είναι μόνο πλατεία (1)

Σύνταγμα της Ελλάδας
Άρθρο 22, παράγραφος 1


Η εργασία αποτελεί δικαίωμα και προστατεύεται από το Κράτος, που μεριμνά για τη δημιουργία συνθηκών απασχόλησης όλων των πολιτών και για την ηθική και υλική εξύψωση του εργαζόμενου αγροτικού και αστικού πληθυσμού.υγ: Την Κυριακή συμπληρώνεται ένας χρόνος από την 1η πανελλαδική μας συνέλευση, η οποία δημιούργησε το Συντονιστικό και το Σύλλογο των Συμβασιούχων Εργαζόμενων στις Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες...

Δεν υπάρχουν σχόλια: