Πέμπτη, 21 Μαΐου 2009

Το διδακτικό προσωπικό των Πανεπιστημίων αλληλέγγυο στον αγώνα μας

Και η Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Ειδικού και Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού ΑΕΙ με ψήφισμά της εκφράζει την αλληλεγγύη της στον αγώνα για τη βιωσιμότητα των ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών και την αγωνία της για την τύχη των 380 εργαζόμενων στις ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες.
Το κείμενο έχει ως εξής:
Π.Ο.Σ.Ε.Ε.ΔΙ.Π. ΑΕΙ
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΙΔΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΕΙ
Η ρ ώ ω ν Π ο λ υ τ ε χ ν ε ί ο υ 9, Π ο λ υ τ ε χ ν ε ι ο ύ π ο λ η Ζ ω γ ρ ά φ ο υ ,1 5 7 8 0
Ζ ω γ ρ ά φ ο υ
Π ρ ό ε δ ρ ο ς Τ η λ : 2 8 2 1 0 - 3 7 3 8 2 , Fa x : 2 8 2 1 0 - 3 7 5 4 2 , e ma i l : md o u d o u n a k i s @s y s t e ms . t u c . g r
Γ . Γ ρ α μ μ α τ έ α ς Τ η λ : 2 1 0 - 7 7 2 2 1 1 5 , Fa x : 2 1 0 - 7 7 2 2 1 2 6 , e ma i l : ma r i a @me t a l . n t u a . g r
h t t p : / / www. p o s e e d i p . t u c . g r , p o s e e d i p @i s c . t u c . g r
Ζωγράφου , 21/ 05/ 2009
ΨΗΦΙΣΜΑ Ε.Γ. Π.Ο.Σ.Ε.Ε.ΔΙ.Π. Α.Ε.Ι .
Τα τελευταία χρόνια, οι ελληνικές Πανεπιστημιακές Βιβλιοθήκες, κύτταρα γνώσης και πολιτισμού, στο πλαίσιο κάθετων δράσεων επανδρώθηκαν, εξοπλίστηκαν, αναβαθμίστηκαν, εκσυγχρονίστηκαν. Εντούτοις, σήμερα η βιβλιοθηκονομική κοινότητα βάλλεται ενώ όλες οι υποδομές που αναπτύχθηκαν κινδυνεύουν να χαθούν , αφού αποτελούν πλέον «μη επιλέξιμες δαπάνες ». Η βιωσιμότητα των Πανεπιστημιακών Βιβλιοθηκών είναι άμεσα συνυφασμένη με τη συνέχιση της απασχόλησης του εξειδικευμένου επιστημονικού προσωπικού τους, και ο εκσυγχρονισμός τους με τη διασφάλιση και συνεχή αναβάθμιση των υποδομών τους.
Ως Διδακτικό Προσωπικό των Πανεπιστημίων αναγνωρίζουμε την προσπάθεια και το έργο των αξιόλογων συναδέλφων που κινδυνεύουν με απόλυση και δηλώνουμε τη συμπαράστασή μας στον αγώνα τους για να μην απολυθεί κανένας από τους 380 εργαζόμενους των ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών, των οποίων οι συμβάσεις λήγουν στις 31 Μα ΐου. Συμμεριζόμαστε την αγωνία τους για την απελευθέρωσή τους από την ομηρία των συμβάσεων και ζητάμε τη μονιμοποίησή τους. Παράλληλα, διεκδικούμε την ένταξη της χρηματοδότησης των ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών στον κρατικό προϋπολογισμό, ώστε να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη λειτουργία τους. Οι Πανεπιστημιακές Βιβλιοθήκες αποτελούν επένδυση στη γνώση και την παιδεία, επένδυση στο μέλλον.
Για την Εκτελεστική Γραμματεία της Π.Ο.Σ.Ε.Ε.ΔΙ.Π. Α.Ε.Ι.
Ο Πρόεδρος
Μανόλης Ντουντουνάκης
ΕΕΔΙΠ Πολυτεχνείο Κρήτης
Η Γ. Γραμματέας
Μαρία Περράκη
ΕΕΔΙΠ Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

Δεν υπάρχουν σχόλια: