Παρασκευή, 28 Νοεμβρίου 2008

Υπόμνημα Συμβασιούχων Έργου στη Βιβλιοθήκη του Α.Π.Θ.

Εδώ και μήνες οι εξελίξεις σχετικά με τις Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες τρέχουν, δυστυχώς αρνητικά για εμάς.
Οι 380 περίπου υπάλληλοι συμβασιούχοι που στελεχώνουν τις υπηρεσίες που δημιουργήθηκαν τα τελευταία χρόνια σε όλα τα ακαδημαϊκά ιδρύματα, αποκλείονται από τη χρηματοδότηση του Ε.Σ.Π.Α. ενώ δεν έχει βρεθεί καμία βιώσιμη λύση για τη συνέχιση της εργασίας τους, με αποτέλεσμα να απολύονται από 1.1.2009, αποδεικνύοντας για άλλη μια φορά την απαξίωση της θέσης και του ρόλου τους, αφού βρίσκονται καθημερινά όμηροι σ' ένα
αβέβαιο εργασιακό μέλλον, παρόλο που καλύπτουν, ως εξειδικευμένο προσωπικό, πάγιες και διαρκείς ανάγκες.
Με την ημερομηνία απόλυσής μας να πλησιάζει, αποφασίσαμε οι 25 υπάλληλοι της Βιβλιοθήκης του Α.Π.Θ., αναλογιζόμενοι και τα γενικότερα προβλήματα στον ακαδημαϊκό χώρο, να διεκδικήσουμε από κοινού με το "Σωματείο Εργαζομένων με Σύμβαση Εξαρτημένης Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου στο Α.Π.Θ." τη συνέχιση της εργασίας μας στη βιβλιοθήκη από
1.1.2009. Διεκδικούμε σταθερή και μόνιμη εργασία για όλους μας και ένα τέλος στην πολυδιάσπαση των εργασιακών σχέσεων μέσα στον χώρο του Πανεπιστημίου.
Η μορφή της διεκδίκησης των αιτημάτων μας με αποφάσεις της συνέλευσης του Σωματείου στις 27.11.2008, έχει ως εξής:

- 48ωρη απεργία στις 2 και 3 Δεκεμβρίου 2008
- Συμβολική κατάληψη του κτηρίου της Κεντρικής Βιβλιοθήκης την Τρίτη 2
Δεκεμβρίου
- Ενημέρωση του κόσμου, μέσα και έξω από το πανεπιστήμιο, για το
πρόβλημα που θα δημιουργηθεί από την επικείμενη απόλυση των
εργαζομένων.
- Οργάνωση ανοικτής συνέντευξης τύπου στα τέλη της επόμενης εβδομάδας.

Στον κοινό αγώνα των εργαζομένων για τη διεκδίκηση των δικαιωμάτων μας, ζητάμε τη στήριξη όλων των εργαζομένων, μονίμων, Ι.Δ.Α.Χ. εργολαβικών και μελών ΔΕΠ και τη συμμετοχή στις κινητοποιήσεις μας, με στόχο την εύρυθμη και υγιή λειτουργία του Πανεπιστημίου.

Δεν υπάρχουν σχόλια: