Τρίτη, 11 Νοεμβρίου 2008

Με τον τρόπο της Ισπανίας

Σύμφωνα με τα επίσημα στατιστικά στοιχεία του Instituto Nacional de Estadistica της Ισπανίας για το 2006, τα οποία αναφέρονται σε 6.523 βιβλιοθήκες, ενδεικτικά παραθέτονται τα εξής:

- Ο αριθμός των επισκέψεων είναι περίπου 194,7 εκατομμύρια
- Οι εγγεγραμμένοι χρήστες είναι 14,8 εκατομμύρια
- Το 2006 οι χρήστες δανείστηκαν 68,2 εκατομμύρια τεκμήρια
- Οι συλλογές υλικού αγγίζουν τα 219 εκατομμύρια τεκμήρια, αυξημένες κατά 9% από το 2004
- Το 85,5% των ισπανικών βιβλιοθηκών έχει πρόσβαση στο διαδίκτυο, ενώ ιστοσελίδα διαθέτει το 21,4%. Το 2006 οι ιστοσελίδες αυτές δέχτηκαν 278,7 εκατομμύρια επισκέψεις.
- Στην Ισπανία υπάρχουν μία εθνική, 4.115 δημόσιες, 1.749 ειδικές, 317 που απευθύνονται σε ειδικό κοινό, 334 ακαδημαϊκές και 7 κεντρικές κοινοτικές βιβλιοθήκες
- Η χρηματοδότηση αυτών των βιβλιοθηκών είναι κυρίως από τη δημόσια διοίκηση. Μόλις το 14,7% αφορά στη χρηματοδότηση από ιδιωτικά κεφάλαια.
- Οι περισσότερες βιβλιοθήκες ανήκουν στον δημόσιο τομέα (81,2%), με τις τοπικές αρχές να υποστηρίζουν τις περισσότερες από αυτές (4002 βιβλιοθήκες)
- Το προσωπικό των βιβλιοθηκών της Ισπανίας αγγίζει τον αριθμό των 23.489. 6.949 είναι ειδικευμένοι βιβλιοθηκονόμοι (29,6%), 9.113 βοηθοί βιβλιοθήκης (38,8%) και 7.427 είναι άλλο ειδικευμένο προσωπικό (31,6%). Επιπλέον υπάρχουν 3.836 άνθρωποι που εργάζονται εθελοντικά σε αυτές.

Δεν υπάρχουν σχόλια: