Τρίτη, 25 Νοεμβρίου 2008

Τα παιχνίδια του ΟΑΕΔ, οι άνεργοι, οι συμβασιούχοι και η κρατική απαξίωση των πτυχίων.

Αν η κυβέρνηση
9 μήνες τώρα αδυνατεί να βρει λύση στο θέμα της χρηματοδότησης των ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών και της λήξης των συμβάσεων των εργαζόμενων σε αυτές,

υποσχέθηκε αυτούς του μήνες μετατροπή των συμβάσεών μας σε αορίστου χρόνου, ανακοίνωσε ότι οι δαπάνες για τις βιβλιοθήκες κρίθηκαν ως μη επιλέξιμες και ύστερα αναγκάστηκε να πει πως είναι επιλέξιμες, υποσχέθηκε 8μηνες συμβάσεις το 2009 και το Υπουργείο Οικονομικών φαίνεται να αρνείται αυτό το αίτημα του ΥΠΕΠΘ,

Βρήκε τον τρόπο να κλείσει στόματα, να αναβάλει εξεύρεση λύσεων και να μετατρέψει την ομηρία των ανέργων σε ομηρία συμβασιούχων:

Τέσσερα νέα προγράμματα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας (Stage) που αφορούν συνολικά 5.361 ανέργους ηλικίας από 22 έως 40 ετών προωθεί ο Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ). Θα τοποθετηθούν σε υπηρεσίες του υπουργείου Απασχόλησης, του υπουργείου Δικαιοσύνης, σε Δημόσιες Βιβλιοθήκες, στα Γενικά Αρχεία του Κράτους αλλά και σε άλλους φορείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα.

«Επωφελούμενοι» του προγράμματος θα είναι 569 άνεργοι ηλικίας από 22 έως 40 ετών, οι οποίοι θα τοποθετηθούν σε Δημόσιες Βιβλιοθήκες και Γενικά Αρχεία του Κράτους, εκ των οποίων:
- 389 θα είναι απόφοιτοι ΑΕΙ, ΤΕΙ ή ισότιμων τίτλων σπουδών ημεδαπής ή αλλοδαπής.
- 180 διπλωματούχοι ΙΕΚ, απόφοιτοι Λυκείου Γενικής Εκπαίδευσης, ΤΕΛ, ΕΠΛ, ΤΕΕ Β΄ Κύκλου ή ισοτίμων τίτλων σπουδών ημεδαπής η αλλοδαπής. Το συνολικό κόστος του προγράμματος ανέρχεται στο ποσό των 6.403.320 ευρώ.

Θα υποβάλουμε δύο ερωτήσεις μονάχα:

1) Με ποια λογική τοποθετούνται για εργασιακή εμπειρία σε βιβλιοθήκες και αρχεία άλλες ειδικότητες και άλλης βαθμίδας εκπαίδευσης απόφοιτοι πλην βιβλιοθηκονόμων και αρχειονόμων, κατά παράβαση του προσοντολογίου;
2) Τι νόημα έχει η απόκτηση εργασιακής εμπειρίας σε ανέργους, όταν οι θέσεις που προκηρύσσονται κάθε χρόνο για βιβλιοθηκονόμους είναι ελάχιστες και οι συμβασιούχοι των βιβλιοθηκών είναι εκατοντάδες;

Την απάντηση δυστυχώς την ξέρουμε: βολεύουμε δικά μας παιδιά, αναβάλλουμε τη λύση του προβλήματος στελέχωσης των βιβλιοθηκών, κρατούμε όμηρους τους εργαζόμενους με συμβάσεις, κλείνουμε το στόμα σε ένα κλάδο που έχει πια αρχίζει να φωνάζει και να πιέζει, βάζουμε τις άλλες ειδικότητες από την πίσω πόρτα στις βιβλιοθήκες.

Δεν υπάρχουν σχόλια: