Δευτέρα, 10 Νοεμβρίου 2008

Με τον τρόπο της Σουηδίας

Οι βιβλιοθήκες στη Σουηδία, τόσο οι δημόσιες, όσο και οι ακαδημαϊκές αντιμετωπίζουν τις οικονομικές κακουχίες του δημόσιου τομέα, κοινό πρόβλημα στις περισσότερες χώρες. Ένα δεύτερο επίσης διεθνές φαινόμενο είναι η αύξηση του αριθμού των πολιτών που μέσω της «δια βίου μάθησης» χρησιμοποιούν για τις σπουδές τους τις βιβλιοθηκονομικές υπηρεσίες.

Ο αριθμός των ιδρυμάτων ανώτερης εκπαίδευσης στη Σουηδία είναι 11 πανεπιστήμια, 4 ειδικά ινστιτούτα πανεπιστημιακού επιπέδου και 18 κολέγια και άλλα ακαδημαϊκά ιδρύματα. Συνολικά η Σουηδία έχει 33 ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες, οι οποίες παραδοσιακά είναι ανοιχτές τόσο στα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας, όσο και στο υπόλοιπο κοινό. Η χρήση τους από το υπόλοιπο κοινό κυμαίνεται στο 20-30%.

Ο δημογραφικός και ο οικονομικός παράγοντας επηρεάζουν την κατάσταση των δημόσιων βιβλιοθηκών, οδηγώντας τις στο συγκεντρωτισμό και στα συλλογικά σχήματα. Επίσης πολλές βιβλιοθήκες σταματούν πλέον να απευθύνονται στο εξειδικευμένο τους κοινό και καλύπτουν και τις ανάγκες άλλων κατηγοριών. Το 20%-30% της χρήσης των ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών γίνεται από μη μέλη της πανεπιστημιακής και ερευνητικής κοινότητας.

Η μείωση του πληθυσμού σε διάφορες κοινότητες και η συνακόλουθη μείωση των δημόσιων εσόδων από τα δημοτικά τέλη έχει επηρεάσει και την εξέλιξη των δημόσιων βιβλιοθηκών της Σουηδίας. Ο αριθμός των προσκτήσεων υλικού μειώθηκε και πολλά παραρτήματα βιβλιοθηκών έκλεισαν. Ο αριθμός των παραρτημάτων που έκλεισαν μόνο το 1998-1999 ήταν 376. Σε ποσοστό 85% η αιτία ήταν η εξοικονόμηση χρημάτων. Την ίδια χρονιά σε σύνολο 289 δήμων υπήρχαν 1472 δημόσιες βιβλιοθήκες.
Η Σουηδία έχει έκταση 449.964 τ.χμ., πληθυσμό (εκτίμηση 2008) 9.201.650 και πυκνότητα 20 κατ./τ.χλμ.
Η Ελλάδα έχει έκταση 131.940 τ.χμ., πληθυσμό (εκτίμηση 2008) 11.214.992 και πυκνότητα 83,1 κάτ./τ.χλμ.

Δεν υπάρχουν σχόλια: