Τετάρτη, 15 Ιουλίου 2009

ΥΠΕΠΘ: όλα είναι θέμα... εκπαιδευτικώνΜε τρία κείμενά μας από εδώ έχουμε σχολιάσει και καυτηριάσει την ηθική του ΥΠΕΠΘ, όσον αφορά στη στελέχωση των δημόσιων βιβλιοθηκών και της Εθνικής Βιβλιοθήκης με ανειδίκευτο προσωπικό, όταν οι ελλείψεις σε ειδικευμένο είναι εγκληματικά τεράστιες.


Το Μάρτιο του 2009 είχαμε αναφερθεί στον" εμπαιγμό του ΟΑΕΔ και τα προεκλογικά παιχνίδια. " Τον Νοέμβριο του 2008 είχαμε πρωτοαναφέρει το ίδιο θέμα: "Τα παιχνίδια του ΟΑΕΔ, οι άνεργοι, οι συμβασιούχοι και η κρατική απαξίωση των πτυχίων.". Χαρακτηρίσαμε "γεροντοκόρη με καινούριο φόρεμα" την Εθνική Βιβλιοθήκη, καθώς θέλαμε να δείξουμε ότι βασικό πρόβλημα των βιβλιοθηκών αυτών είναι η έλλειψη προσωπικού.


Το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας συνεχίζει δυστυχώς το καταστρεπτικό του έργο. Με χθεσινή του απόφαση ανακοινώνει της αποσπάσεις εκπαιδευτικών στα εν λόγω ιδρύματα για να βουλώσει τρύπες και να παίξει μικροκομματικά παιχνίδια.


Η απόφαση προς... απόλαυσή σας:


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ & ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΡΧΕΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ Γ΄ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Ανδρέα Παπανδρέου 37
151 80 ΜΑΡΟΥΣΙ

Πληροφορίες: Ι. Κωτούλας
Τηλέφωνο: 210-.34.42.538
FAX: 210-34.42.748
E-mail: t04emd@ypepth.grΝα διατηρηθεί μέχρι:
Βαθμός ασφαλείας:
Αθήνα, 14-7-2009
Αρ. Πρωτ. Βαθμός προτερ.
83587 /IZ ΕΞΑΙΡ. ΕΠΕΙΓΟΝΑΠΟΦΑΣΗ

ΚΟΙΝ.:Όπως ο πίνακας αποδεκτών.
(Εθνική Βιβλιοθήκη, Δημόσιες Βιβλιοθήκες, Δ/νσεις Β/θμιας και Α/θμιας Εκπαίδευσης)

ΘΕΜΑ: Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης στην Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος και τις Δημόσιες Βιβλιοθήκες

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) της παραγρ. 6 του άρθρου 6 του Ν. 2740/99 (ΦΕΚ186/τ. Α΄) «Κρατικό πιστοποιητικό γλωσσομάθειας και άλλες διατάξεις»
β) του Ν. 3149/03 (ΦΕΚ 141 Α’ ) «Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδας, Δημόσιες Βιβλιοθήκες και άλλες διατάξεις»
γ) Την αριθμ. 43659/Δ2/14-4-2009 εγκύκλιο των Δ/νσεων Προσωπικού Α/θμιας και Β/μιας εκπαίδευσης της Κ.Υ. του ΥΠ.Ε.Π.Θ.
2. Τις αιτήσεις των εκπαιδευτικών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης που διαβιβάστηκαν στην υπηρεσία μας μέσω των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της χώρας, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην αναφερόμενη εγκύκλιο, για απόσπαση στην Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος και τις Δημόσιες Βιβλιοθήκες, την σχετική γνωμοδότηση της Εφορείας της Εθνικής Βιβλιοθήκης, καθώς και τις σχετικές γνωμοδοτήσεις των Εφορευτικών Συμβουλίων των Δημοσίων Βιβλιοθηκών.
3. Την αριθμ. 21/7-7-2009 πράξη του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Διοικητικού Προσωπικού (Κ.Υ.Σ.Δ.Ι.Π.) της Κεντρικής Υπηρεσίας του ΥΠ.Ε.Π.Θ.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Αποσπούμε μετά από αίτησή τους για το σχολικό έτος 2009-2010 τους παρακάτω εκπαιδευτικούς Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης στην Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος και τις Δημόσιες Βιβλιοθήκες κατά περίπτωση, ως ακολούθως:

....Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ


ΑΡΗΣ ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια: