Δευτέρα, 29 Ιουνίου 2009

29η ερώτηση (και) για τους συμβασιούχους των ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών

Κατατέθηκε στις 25/6/2009 η 29η ερώτηση (28 στη Βουλή και 1 στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή) βουλευτή για το θέμα των συμβασιούχων και της χρηματοδότησης των ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών από το βουλευτή του ΠΑΣΟΚ Γιάννη Σκουλά.

ΕΡΩΤΗΣΗ


ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Αντιδράσεις εκ μέρους της ΠΟΣΔΕΠ, προκαλεί η πολιτική που ακολουθεί το αρμόδιο Υπουργείο Παιδείας στο επίπεδο της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Συγκεκριμένα, η ΠΟΣΔΕΠ διαπιστώνει ότι συνεχίζεται η πολιτική της υποχρηματοδότησης της δημόσιας Παιδείας, μακράν από τις εξαγγελίες για δαπάνες σε ποσοστό 5% του ΑΕΠ. Αυτό οδηγεί σε ουσιαστική μείωση των πραγματικών αποδοχών (σε σταθερές τιμές, αυτές βρίσκονται σε επίπεδο προ του 2002), στην ελάττωση της στελέχωσης των Πανεπιστημίων (εκκρεμούν για πάνω από ένα χρόνο 595 διορισμοί εκλεγμένων μελών ΔΕΠ) και στη συνέχιση της κάλυψης πάγιων και διαρκών εκπαιδευτικών και ερευνητικών αναγκών με προσωπικό επισφαλούς σχέσης εργασίας (συμβασιούχοι διδάσκοντες με το ΠΔ 407/80). Επιπλέον, η ΠΟΣΔΕΠ, σημειώνει ότι τάσσεται υπέρ της ανάγκης διαμόρφωσης τετραετών οικονομικών προγραμματισμών για τα Πανεπιστήμια καθώς και την ανάγκη πλήρους διαφάνειας της οικονομικής διαχείρισης στο εσωτερικό των Πανεπιστημίων. Δυστυχώς όμως η Κυβέρνηση, με το συγκεκριμένο τετραετή προγραμματισμό που προωθεί, ουσιαστικά μειώνει την χρηματοδότηση των δημοσίων Πανεπιστημίων. Τέλος αναφέρει ότι οι Πανεπιστημιακές Βιβλιοθήκες αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα, τόσο όσον αφορά την χρηματοδότηση τους, όσο και την στελέχωση τους.

Μετά τα παραπάνω
Ερωτάται ο Αρμόδιος Υπουργός

1. Είναι στις προθέσεις σας να προχωρήσετε στην ικανοποίηση των αιτημάτων της ΠΟΣΔΕΠ όπως είναι:
- Η διαμόρφωσης νέου μισθολογίου για τα μέλη ΔΕΠ.
- Η ενσωμάτωση όλων των επιδομάτων στο βασικό μισθό.
- Η νομοθέτηση του αφορολόγητου των επιδομάτων που έχει δικαστικά γίνει αποδεκτό, μέχρι να ολοκληρωθεί σχετική ρύθμιση.
- Η εφαρμογή μισθολογικών και άλλων κινήτρων για πανεπιστημιακούς των ακριτικών Πανεπιστημίων.
- Ο άμεσος διορισμός όλων των ήδη εκλεγμένων μελών ΔΕΠ.
- Η παροχή νέων θέσεων μελών ΔΕΠ, ανάλογα με τις ανάγκες των Πανεπιστημίων, ώστε να καλύπτονται οι πάγιες και διαρκείς εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες με μέλη ΔΕΠ.
2. Ποιος είναι ο σχεδιασμός που υπάρχει για την χρηματοδότηση των Πανεπιστημιακών Βιβλιοθηκών σε μόνιμη βάση από πόρους είτε κοινοτικούς, είτε εθνικούς και για την στελέχωση τους με το απαραίτητο εξειδικευμένο και μόνιμο προσωπικό.
3. Δεδομένων των αντιδράσεων που έχει προκαλέσει ο μέχρι σήμερα τετραετής οικονομικός προγραμματισμός των Πανεπιστημίων, είναι στις προθέσεις σας να αναθεωρήσετε τον προγραμματισμό αυτό, με βάση και τις προτάσεις της ΠΟΣΔΕΠ.

Πέμπτη 25.06.2009
Ο Ερωτών Βουλευτής


Γιάννης Σκουλάς

Δεν υπάρχουν σχόλια: