Τρίτη, 10 Μαρτίου 2009

Νέες υποσχέσεις ΥπΕΠΘ για τις Βιβλιοθήκες των Πανεπιστημίων

Με νέες υποσχέσεις σχετικά με τους συμβασιούχους των Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών προσήλθε το Υπουργείο Παιδείας στη 4η συνάντηση εργασίας των Επιροπών Οικονομικών Υποθέσεων της Συνόδου Πρυτάνεων και Προέδρων Δ.Ε. των Ελληνικών Πανεπιστημίων πριν από λίγες μέρες. Στην αίθουσα Συγκλήτου του ΕΚΠΑ στις 23/2/2009 ο Ειδικός Γραμματέας κ. Αθ. Κυριαζής "επεσήμανε ότι διευθετήθηκε το θέμα των 300 περίπου συμβασιούχων έργου των Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών και της Διεύρυνσης, ενώ εκκρεμεί η απόφαση για την έναρξη των οχτάμηνων συμβάσεων. Η έναρξη μπορεί να είναι την 1.6.2009 ή την 1.9.2009".

Οι πληροφορίες αυτές ήταν σε γνώση μας, αλλά δεν τις είχαμε γραπτώς στα χέρια μας. Συνεχίζει να μας ανησυχεί το γεγονός ότι δεν έχει ανακοινωθεί αντίστοιχη υπόσχεση για τις βιβλιοθήκες των ΤΕΙ, ενώ και γι' αυτές τις υποσχέσεις για τα Πανεπιστήμια τηρούμε προς το παρόν επιφυλάξεις για το αν θα υλοποιηθούν, ποιους θα περιλαμβάνουν και θα αφορούν και πότε θα γίνουν.

Δεν υπάρχουν σχόλια: