Πέμπτη, 5 Μαρτίου 2009

Ζητούμε την έμπρακτη στήριξη των πρυτάνεων

Στην πρόσφατη 4η πανελλαδική μας συνάντηση οι συμβασιούχοι των ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών αποφασίσαμε να ζητήσουμε από τις πρυτανικές αρχές και τους προέδρους των ΤΕΙ τη στήριξή τους στον Αγώνα μας. Όλο αυτό το διάστημα έχουν γίνει κινήσεις απο κάποιους πρυτάνεις, οι οποίοι θέτουν το ζήτημα του προσωπικού και της χρηματοδότησης των ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών με υπομνήματα που έχουν στείλει στο ΥπΕΠΘ. Τους καλούμε λοιπόν με συστημένες επιστολές που αποστείλαμε, να κάνουν όλοι το ίδιο, προκειμένου να ενταθεί η πίεση για τη λήψη απόφασης.
Ακολουθεί η επιστολή μας:
Αξιότιμε κύριε Πρύτανη,

Αυτή τη στιγμή στις Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες της χώρας εργάζονται 380 συμβασιούχοι ορισμένου χρόνου, στο πλαίσιο έργων που χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ και ΙΙΙ).
Οι εργαζόμενοι αυτοί έχουν συμβάλλει καθοριστικά στο πολύπλευρο έργο διεθνών προδιαγραφών που παράγουν οι Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες τα τελευταία χρόνια, οι οποίες βρέθηκαν στο επίκεντρο μιας σοβαρής προσπάθειας στον τομέα της διαχείρισης, πρόσβασης και παραγωγής της επιστημονικής γνώσης.
Δυστυχώς το ΥΠΕΠΘ αποκλείοντας τις Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες από το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) τις οδηγεί σε σημαντική μείωση του προσωπικού τους, με άμεση συνέπεια, την υποβάθμιση των υπηρεσιών που προσφέρουν μέχρι σήμερα στην Ακαδημαϊκή κοινότητα.
Όπως γνωρίζετε, μετά από δυναμικές κινητοποιήσεις μας και με την υποστήριξη των πρυτανικών αρχών, των προεδρείων των ΤΕΙ, των διευθυντών των βιβλιοθηκών και των επιστημονικών υπευθύνων αυτών, το ΥΠΕΠΘ ενέκρινε την επέκταση όλων των συμβάσεων έως το τέλος Μαΐου 2009. Μια ολοφάνερα προσωρινή λύση που απλώς αναβάλλει για λίγους μήνες τα προβλήματα στην εύρυθμη και ομαλή λειτουργία των βιβλιοθηκών. Αναβάλλει επίσης προσωρινά την είσοδο στην ανεργία των συμβασιούχων υπαλλήλων τους.
Γνωρίζουμε ότι το ΥΠΕΠΘ είχε δεσμευτεί για την βιωσιμότητα και την συνέχιση των έργων που εντάσσονται στις κάθετες δράσεις, άρα και για την διατήρηση του προσωπικού που υπηρετεί τις δράσεις αυτές.
Ως συλλογική έκφραση των εργαζομένων με συμβάσεις ορισμένου χρόνου στις Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες, διεκδικούμε νομοθετική ρύθμιση για την μονιμοποίηση των εργαζομένων, και ζητούμε την χρηματοδότηση μέσω του τακτικού προϋπολογισμού των υπηρεσιών που έχουν αναπτυχθεί. Υπηρεσίες που στην ουσία αποτελούν πλέον πάγιες και διαρκείς ανάγκες.
Ζητάμε από σας να υποστηρίξετε έμπρακτα τα αιτήματά μας μέσω αποστολής υπομνημάτων στους αρμόδιους φορείς ή με όποια άλλη ενέργεια κρίνετε σκόπιμη.
Σας ευχαριστούμε για την συμπαράσταση που έχετε ήδη επιδείξει.

Με τιμή

Σύλλογος Συμβασιούχων Ορισμένου Χρόνου σε Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες
symvasiouxoi-lib.blogspot.com
symvasiouxoi-lib@googlegroups.com

Εκπρόσωποι της ομάδας επικοινωνίας:
Κυριακή Αδάμ, Βασιλική Μελά, Ευαγγελία Χατζηδάκη

Δεν υπάρχουν σχόλια: