Πέμπτη, 12 Μαρτίου 2009

Ζητούμε την έμπρακτη στήριξη και των Προέδρων των ΤΕΙΣε συνέχεια της υλοποίησης των αποφάσεών μας για επικοινωνία με την ακαδημαϊκή κοινότητα ζητώντας τη στήριξή της, αποστείλαμε και στους Προέδρους των ΤΕΙ την ακόλουθη επιστολή. Στόχος μας είναι να σταλούν στο ΥπΕΠΘ υπομνήματα ΚΑΙ από τα ΤΕΙ σχετικά με τη χρηματοδότηση των ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών και τους συμβασιούχους που εργάζονται σε αυτές και να ενταθεί η πίεση για εξεύρεση μόνιμης λύσης στο θέμα.


Ακολουθεί το κείμενο της επιστολής:

Προς: κ. …….
Πρόεδρο ……………………
Κοιν προς: Πρυτάνεις ΑΕΙ, Πρόεδρους ΤΕΙ, Διευθύνσεις Ακαδημαϊκών
Βιβλιοθηκών, Τμήματα Βιβλιοθηκονομίας

Θέμα: «Προσωπικό με συμβάσεις ορισμένου χρόνου στις Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες»

6 Μαρτίου 2009

Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε,

Αυτή τη στιγμή στις Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες της χώρας εργάζονται 380 συμβασιούχοι ορισμένου χρόνου, στο πλαίσιο έργων που χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ και ΙΙΙ).

Οι εργαζόμενοι αυτοί έχουν συμβάλλει καθοριστικά στο πολύπλευρο έργο διεθνών προδιαγραφών που παράγουν οι Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες τα τελευταία χρόνια, οι οποίες βρέθηκαν στο επίκεντρο μιας σοβαρής προσπάθειας στον τομέα της διαχείρισης, πρόσβασης και παραγωγής της επιστημονικής γνώσης.

Δυστυχώς το ΥΠΕΠΘ αποκλείοντας τις Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες από το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) τις οδηγεί σε σημαντική μείωση του προσωπικού τους, με άμεση συνέπεια, την υποβάθμιση των υπηρεσιών που προσφέρουν μέχρι σήμερα στην Ακαδημαϊκή κοινότητα.

‘Όπως γνωρίζετε, μετά από δυναμικές κινητοποιήσεις μας και με την υποστήριξη των πρυτανικών αρχών, των προεδρείων των ΤΕΙ, των διευθυντών των βιβλιοθηκών και των επιστημονικών υπευθύνων αυτών, το ΥΠΕΠΘ ενέκρινε την επέκταση όλων των συμβάσεων έως το τέλος Μαΐου 2009. Μια ολοφάνερα προσωρινή λύση που απλώς αναβάλλει για λίγους μήνες τα προβλήματα στην εύρυθμη και ομαλή λειτουργία των βιβλιοθηκών. Αναβάλλει επίσης προσωρινά την είσοδο στην ανεργία των συμβασιούχων υπαλλήλων τους.
Γνωρίζουμε ότι το ΥΠΕΠΘ είχε δεσμευτεί για την βιωσιμότητα και την συνέχιση των έργων που εντάσσονται στις κάθετες δράσεις, άρα και για την διατήρηση του προσωπικού που υπηρετεί τις δράσεις αυτές.

Ως συλλογική έκφραση των εργαζομένων με σύμβαση έργου στις Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες, διεκδικούμε νομοθετική ρύθμιση για την μονιμοποίηση των εργαζομένων, και ζητούμε την χρηματοδότηση μέσω του τακτικού προϋπολογισμού των υπηρεσιών που έχουν αναπτυχθεί. Υπηρεσίες που στην ουσία αποτελούν πλέον πάγιες και διαρκείς ανάγκες.

Ζητάμε από σας να υποστηρίξετε έμπρακτα τα αιτήματά μας μέσω αποστολής υπομνημάτων στους αρμόδιους φορείς ή με όποια άλλη ενέργεια κρίνετε σκόπιμη.

Σας ευχαριστούμε για την συμπαράσταση που έχετε ήδη επιδείξει.

Με τιμή

Σύλλογος Συμβασιούχων Ορισμένου Χρόνου σε Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες
http://symvasiouxoi-lib.blogspot.com
symvasiouxoi-lib@googlegroups.com

Εκπρόσωποι της ομάδας επικοινωνίας: Κυριακή Αδάμ, Βασιλική Μελά, Ευαγγελία Χατζηδάκη

Δεν υπάρχουν σχόλια: