Δευτέρα, 6 Οκτωβρίου 2008

Το ψήφισμα που κατατέθηκε στο 17ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών

17ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών

ΚΟΙΝΟ ΨΗΦΙΣΜΑ
Της Ένωσης Ελλήνων Βιβλιοθηκονόμων και Επιστημόνων Πληροφόρησης
και
των Συμβασιούχων εργαζομένων στις Βιβλιοθήκες των ΑΕΙ και ΤΕΙ
Ιωάννινα, 26/09/2008

Η Ένωση Ελλήνων Βιβλιοθηκονόμων και Επιστημόνων της Πληροφόρησης, καθώς και οι συμβασιούχοι εργαζόμενοι στις Βιβλιοθήκες των ΑΕΙ και ΤΕΙ της χώρας, εκτιμούμε το σημαντικό και πολύπλευρο έργο, διεθνών προδιαγραφών, που παράγουν οι Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες τα τελευταία χρόνια, καθώς βρέθηκαν στο επίκεντρο μιας γιγαντιαίας προσπάθειας στον τομέα της διαχείρισης, πρόσβασης και παραγωγής της επιστημονικής γνώσης.
Το ΥΠΕΠΘ, με την πολιτική του να αποκλείσει τις Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες από το Δ' Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης, δηλώνει την αδιαφορία του για τα επιτεύγματα αλλά και για την μελλοντική τους εξέλιξη και περαιτέρω ανάπτυξή τους, αφού επέλεξε να μη δεσμεύεται για την χρηματοδότησή τους.
Πρέπει να τονιστεί εδώ, ότι το ΥΠΕΠΘ είχε δεσμευτεί για τη βιωσιμότητα και τη συνέχιση των έργων, μέσα από τις συμβάσεις των κάθετων και της οριζόντιας δράσης, κατά την υποβολή των προτάσεων των Β΄ και Γ΄ ΚΠΣ, άρα είναι το μόνο υπεύθυνο για την συνέχιση των δράσεων, άρα και τη διατήρηση του προσωπικού που δημιούργησε και τις υπηρετεί τις δράσεις αυτές.
Οι εργαζόμενοι στις Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες στη πλειοψηφία τους, εκτός ορισμένων εξαιρέσεων, έχουν συμβάσεις έργου, παρόλο που καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες. Παράλληλα στους Οργανισμούς Εσωτερικής Υπηρεσίας ακαδημαϊκών Ιδρυμάτων δεν προβλέπονται, πλην ελαχίστων, μόνιμες θέσεις βιβλιοθηκονόμων. Πρόκειται για προσωπικό που εργάζεται επί σειρά ετών στα ακαδημαϊκά ιδρύματα, έχουν εκπαιδευθεί στις ειδικευμένες δράσεις των βιβλιοθηκών, έχουν εξειδικευθεί σε έργα και λειτουργικά συστήματα, έχουν οι ίδιοι αναπτύξει τεχνολογικά εργαλεία και έχουν οργανώσει και λειτουργήσει υπηρεσίες ολόκληρες.
Αυτή την τεχνογνωσία που κόστισε σημαντικά ποσά στο ελληνικό δημόσιο και στα ευρωπαϊκά ταμεία, για να αποκτηθεί και να λειτουργήσει, αυτή την τεχνογνωσία πρόκειται να απολύσει το ΥΠΕΠΘ, πρόκειται δηλαδή να την στερήσει από την έρευνα και την εκπαίδευση της χώρας, μη εξασφαλίζοντας την εργασία των συμβασιούχων στις ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες. Πρόκειται πραγματικά για παγκόσμια πρωτοτυπία στρατηγικής, προγραμματισμού και διαχείρισης ανθρωπίνων πόρων.
Με την απουσία του προσωπικού αυτού οι βιβλιοθήκες, που πάντοτε λειτουργούσαν με ελλιπές προσωπικό, θα υπολειτουργούν και θα υπολείπονται σε υπηρεσίες προς τους αναγνώστες τους. Το ζήτημα δεν αφορά μόνο τους 380 συνολικά συμβασιούχους εργαζόμενους στις πανεπιστημιακές βιβλιοθήκες όλης της χώρας, αλλά τις ίδιες τις υπηρεσίες που αυτές προσφέρουν.
Η λύση για το προσωπικό αυτό είναι η μετατροπή των συμβάσεών του σε ΙΔΑΧ, με ειδική ρύθμιση, κατά παρέκκλιση του νόμου Παυλόπουλου και με τις διαδικασίες που ακολουθήθηκαν σε άλλες περιπτώσεις (συμβασιούχοι της Βουλής, των ΟΤΑ, εκπαιδευτικοί, προηγούμενη ΙΔΑΧοποίηση). Αυτή είναι η μόνη ρεαλιστική και υπεύθυνη λύση που μπορεί να υιοθετήσει η Κυβέρνηση, τόσο απέναντι στους εργαζόμενους, όσο και απέναντι στην εκπαιδευτική και επιστημονική κοινότητα της χώρας, την οποία οι βιβλιοθήκες υπηρετούν και για την οποία υπάρχουν.
Όλα τα παραπάνω αναδεικνύουν επίσης το μεγάλο έλλειμμα σε θεσμούς- νομικό πλαίσιο σύμφωνα με το οποίο θα υφίστανται και θα λειτουργούν οι Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες ειδικά, αλλά και όλες οι κατηγορίες βιβλιοθηκών. Παρότι προβλέπεται από τη σχετική νομοθεσία η ύπαρξη και η λειτουργία τους, δεν εντάσσονται στο πλαίσιο ενός στρατηγικού σχεδιασμού για την ανάπτυξη των Βιβλιοθηκών μέσα από μια Εθνική Πολιτική για Βιβλιοθήκες. Η στήριξη της αρχικής λειτουργίας τους στο πλαίσιο ενός Ευρωπαϊκού Προγράμματος δεν εγγυάται και τη βιωσιμότητα τους που είναι ευθύνη των εθνικών φορέων.
Με την αποτύπωση της κατάστασης στις Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες η Ένωση Ελλήνων Βιβλιοθηκονόμων και Επιστημόνων της Πληροφόρησης και οι συμβασιούχοι εργαζόμενοι στις ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες, ζητάμε από το Υπουργείο τα παρακάτω:
- Την ένταξη στον κρατικό προϋπολογισμό της χρηματοδότησης των βιβλιοθηκών και κάθε άλλης εκπαιδευτικής - ερευνητικής δραστηριότητας στα ΑΕΙ και ΤΕΙ.
- Την ένταξη στον κρατικό προϋπολογισμό της χρηματοδότησης της Οριζόντιας Δράσης και του ΣΕΑΒ.
- Την άμεση μετατροπή όλων των συμβασιούχων των ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών σε ΙΔΑΧ, με ειδική ρύθμιση, κατά παρέκκλιση του νόμου Παυλόπουλου και με τις διαδικασίες που ακολουθήθηκαν σε άλλες περιπτώσεις (συμβασιούχοι της Βουλής, των ΟΤΑ, εκπαιδευτικοί, προηγούμενη ΙΔΑΧοποίηση).
- Τη δημιουργία Οργανισμών Εσωτερικής υπηρεσίας των βιβλιοθηκών.
- Την επανένταξη στο ΕΣΠΑ 2009- 13 των Ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών, σαν ενιαίο πρόγραμμα όπως είχε αρχικά σχεδιαστεί.
- Να δεχτεί τις προτάσεις του ΣΕΑΒ για το ΕΣΠΑ, τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας των Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών και τα πνευματικά δικαιώματα.
Εωσότου επιτευχθούν τα παραπάνω και για να μην υπάρξει κενό στη λειτουργία των έργων των βιβλιοθηκών και στην εργασία των συμβασιούχων, να διασφαλιστεί η συνέχεια της απασχόλησης όλων των εργαζομένων στις Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες, με παράταση των υπαρχουσών συμβάσεων.
Για την επίτευξη των παραπάνω και μέσα στο πλαίσιο αυτό, λόγω και της προφανούς διαθέσεως του ΥΠΕΠΘ να απεμπολήσει την υποχρέωσή του να διασφαλίσει τη βιωσιμότητα των έργων των ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών και της απασχόλησης των εργαζομένων σε αυτές, με ασαφείς και ανεφάρμοστες λύσεις, παρά τα όσα είχε δεσμευτεί στα τεχνικά δελτία των έργων και υπηρεσιών των βιβλιοθηκών, έχουμε αποφασίσει να προχωρήσουμε σε κινητοποιήσεις, μεταξύ των οποίων:
• Δημοσιοποίηση του θέματος και των αιτημάτων μας,
• Αναστολή και διακοπή των υπηρεσιών,
• Συνεργασία με φορείς και ειδικούς.


ΟΙ ΣΥΜΒΑΣΙΟΎΧΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΣΤΙΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ

Η ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ & ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ Τηλ: 2103302128, e-mail: info@eebep.gr

Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ e-mail: symvasiouxoi-lib@googlegroups.com

Δεν υπάρχουν σχόλια: