Τρίτη, 3 Φεβρουαρίου 2009

Βιβλιοθηκονόμοι στα σχολεία;

Η Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή της Ελλάδας (Ο.Κ.Ε.) σύμφωνα με το esos.gr κατέθεσε προτάσεις στο Υπουργείο Παιδείας σχετικά με την εκπαίδευση και τις απαραίτητες αλλαγές που πρέπει να γίνουν.
Η Ο.Κ.Ε λοιπόν προτείνει εκτός των άλλων, για κάθε τύπο σχολείου, να υπάρχει:
"Βιβλιοθήκη με εξειδικευμένο βιβλιοθηκονόμο. Στόχος της προσπάθειας αυτή θα είναι να υπάρξει μέσα στην επόμενη πενταετία σε όλα τα κτιριακά συγκροτήματα, στα οποία λειτουργούν δευτεροβάθμια σχολεία, μία τουλάχιστον σχολική βιβλιοθήκη. Η βιβλιοθήκη αυτή πρέπει να διαθέτει, εκτός από βασικά παιδαγωγικά, λογοτεχνικά, ιστορικά και λοιπά επιστημονικά βιβλία, και μονάδα φωτοτυπικής αναπαραγωγής, ηλεκτρονικό υπολογιστή, καθώς και σύστημα δανεισμού βιβλίων. Για τη λειτουργία των βιβλιοθηκών αυτών είναι αναγκαίος ο διορισμός βιβλιοθηκονόμων στα σχολεία ώστε να καθίσταται δυνατή η ουσιαστική λειτουργία και χρήση τους από τους μαθητές."
Το αυτονόητο από όπου και αν προέρχεται... τείνει να μας εκπλήσσει, όσο δεν μας εκπλήσσει το ότι προβάλλεται και ως είδηση το ότι ζητείται, αλλά δεν συζητείται....

Δεν υπάρχουν σχόλια: