Τετάρτη, 21 Ιανουαρίου 2009

Η μάχη κερδήθηκε, ο πόλεμος συνεχίζεται...

Με απόφαση του Υπουργείου Παιδείας παρατείνονται οι συμβάσεις των 380 εργαζομένων στις ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες μέχρι... 31/5/2009 και με αναδρομική ισχύ από 1/1/2009. Η μικρή παράταση δίνει δικαίωμα σε όλους μας για μια μικρή ανάσα. Ο αγώνας για μόνιμη εργασία και χρηματοδότηση των ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών συνεχίζεται.


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΠΣ
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ
ΜΟΝΑΔΑ Α1’ «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ»
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ


Αθήνα, 30 Δεκεμβρίου 2008

Αρ. Πρ.: 29055ΑΠΟΦΑΣΗ


Πληροφορίες: Σταμάτης Αρ. Λίτινας
Τηλ.: 210-327.80.98
Φαξ: 210-322.50.29
e-mail: slitinas@epeaek.gr


ΚΟΙΝ: ΤΕΛΙΚΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ
(όπως πίνακας αποδεκτών)

ΘΕΜΑ: Παράταση ημερομηνίας επιλεξιμότητας δαπανών των πράξεων των Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών και της Διεύρυνσης

Έχοντας υπόψη:
1. Το έγγραφο του ΥΠΟΙΟ με αρ. πρ. 57731/ΕΥΣΑΑΠ 3389/12-11-08 «Παράταση της ημερομηνίας επιλεξιμότητας δαπανών των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων»
2. Απόφαση με αρ. πρ. 28467/19-12-08 της Επ. Πα. του ΕΠΕΑΕΚ «Παράταση της ημερομηνίας επιλεξιμότητας δαπανών του ΕΠΕΑΕΚ»

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Την παράταση επιλεξιμότητας δαπανών των πράξεων των Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών και της Διεύρυνσης των οποίων το Φυσικό Αντικείμενο λήγει από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης της Επ. Πα. (19-12-08) και έως 31-12-2008. Για τις πράξεις αυτές παρατείνεται η λήξη του Φυσικού Αντικειμένου μέχρι και 31-5-2009 και του Οικονομικού Αντικειμένου μέχρι και 30-6-2009.
Για το επιπλέον διάστημα της παράτασης υλοποίησης παρέχεται η δυνατότητα αύξησης του επιλέξιμου προϋπολογισμού μόνο για δαπάνες που θα αφορούν σε αμοιβές προσωπικού το οποίο είναι αναγκαίο για τη λειτουργία των πράξεων κατά το προαναφερόμενο διάστημα (έως 31-5-2009).

Συνημμένα:
Ο Ειδικός ΓραμματέαςΓεώργιος Πανδρεμένος


Εσωτερική Διανομή: 1) Ειδικό Γραμματέα, κ. Γ. Πανδρεμένο
2) Προϊστάμενο ΕΥΔ ΕΠΕΔΒΜ, κ. Β. Τσαγιάννη
3) Μονάδες Α1, Β1, Β2, Β3, Β4, Β5, Γ’ Δ’

Δεν υπάρχουν σχόλια: