Δευτέρα, 19 Ιανουαρίου 2009

Οι συμπολίτες πανεπιστημιακοί του Άρη Σπηλιωτόπουλου και οι ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣΓΙΑ ΤΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΣ

Όπως είναι γνωστό από τις ενημερώσεις της Πρυτανικής Αρχής για τις Συνόδους των Πρυτάνεων και από τις δημόσιες παρεμβάσεις των συμβασιούχων της κεντρικής Βιβλιοθήκης μας, στις 31. 12. 2008 έληξαν οι συμβάσεις 13 εργαζομένων στη Βιβλιοθήκη. Το ζήτημα αυτό έθεσε για πρώτη φορά πριν από 8 μήνες στο ΥΠΕΠΘ, στη Διαχειριστική Αρχή του ΕΠΕΑΕΚ και στη Σύνοδο Πρυτάνεων το Πανεπιστήμιο Πατρών με την ταυτόχρονη επισήμανση των δραματικών επιπτώσεων για τη λειτουργία τωνΠανεπιστημιακών Βιβλιοθηκών.

Μετά από ένα διάστημα αμηχανίας, στις συνεχείς και αγωνιώδεις πιέσεις των Πρυτανικών Αρχών και των Βιβλιοθηκών είχαμε κατηγορηματικές διαβεβαιώσεις όλων των υπεύθυνων της Πολιτείας ότι θα γίνει κάθε προσπάθεια ώστε οι συμβασιούχοι υπάλληλοι να μείνουν στις θέσεις τους. Μάλιστα, στις 24 Σεπτεμβρίου με έγγραφό του το ΥΠΕΠΘ μας ενημέρωνε ότι θα προβεί σε κατ'εξαίρεσιν πρόσληψη υπαλλήλων για τις Βιβλιοθήκες και ζητούσε τις ενέργειές μας. Στην τελευταία Σύνοδο των Δελφών (31ηΟκτωβρίου – 1η Νοεμβρίου) η πολιτική ηγεσία του ΥΠΕΠΘ μπροστά στις πιεστικές τοποθετήσεις όλων των Πανεπιστημίων, μας διαβεβαίωσε για μια φορά ακόμα ότι θα προκηρυχθούν μέσω ΑΣΕΠ κατά προτεραιότητα εξειδικευμένες θέσεις με οκτάμηνες συμβάσεις προκειμένου να καταστεί δυνατή η απρόσκοπτη συνέχιση της λειτουργίας των Βιβλιοθηκών.

Δυστυχώς, ακόμα δεν υπάρχει κάποια θετική εξέλιξη για το θέμα αυτό και επομένως από την 1.1.2009 η Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου μας στερείται των υπηρεσιών 13 έμπειρων υπαλλήλων με αποτέλεσμα να υπολειτουργεί σε όλα τα επίπεδα.

Το Πανεπιστήμιο, προκειμένου να αντιμετωπίσει τις οδυνηρές επιπτώσεις της απουσίας των συμβασιούχων και εξαντλώντας κάθε όριο "χειρισμού", μελετά τις δυνατότητες κάλυψης των μισθών των 13 εργαζομένων της Βιβλιοθήκης με δικούς του πόρους, τουλάχιστον για ένα μικρό χρονικό διάστημα. Ελπίζουμε ότι η Πολιτεία θα ανταποκριθεί στη στοιχειώδη υποχρέωση της συνέχισης της εργασίας των στελεχών αυτών, έστω και με το απαράδεκτο καθεστώς των συμβάσεων αντί της προκήρυξης οργανικών θέσεων, καθώς ο κίνδυνος μετατροπής της Βιβλιοθήκης μας σε μια, περιορισμένης λειτουργίας και ελαχίστων δυνατοτήτων, επαρχιακή Βιβλιοθήκη είναι ορατός.

Ο Πρύτανης
Σταύρος Κουμπιάς

Οι Αντιπρυτάνεις
Βασίλης Αναστασόπουλος
Δημήτρης Δουγένης
Κώστας Ραβάνης

Δεν υπάρχουν σχόλια: