Πέμπτη, 29 Ιανουαρίου 2009

Ανακοίνωση της Πρυτανείας Πολυτεχνείου Κρήτης για το θέμα των συμβασιούχων

Σε μήνυμα του πρύτανη του Πολυτεχνείου Κρήτης στο προσωπικό του Πολυτεχνείου με ημερομηνία 27 Ιανουαρίου ανακοινώνεται και σχολιάζεται η 5μηνη παράταση των συμβάσεων του προσωπικού στις ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες.
Παραθέτουμε το κείμενο:
"Το πρόβλημα, το οποίο προκύπτει από την λήξη της χρηματοδότησης των έργων του ΕΠΕΑΕΚ στο τέλος 2008 και από την μη τροποποίηση του θεσμικού πλαισίου των ΕΛΚΕ, όπως είναι γνωστό επηρεάζει σοβαρά την λειτουργία των Πανεπιστημίων με την λήξη των συμβάσεων πολλών εργαζομένων.
Μετά τις συνεχείς πιέσεις από την Σύνοδο των Πρυτάνεων και τα Ιδρύματα, με κοινή απόφαση του Υπουργείου Παιδείας και του Υπουργείου Οικονομίας (αρ.> πρωτ. 29055/30-12-2008 που κοινοποιήθηκε στις 20-1-2009) δόθηκε μία προσωρινή και αποσπασματική λύση στο θέμα. Συγκεκριμένα, ενισχύθηκαν με ποσόν 5.000.000 ευρώ για όλα τα Ιδρύματα οι δράσεις ΕΠΕΑΕΚ Βιβλιοθηκών και νέων Τμημάτων, για δαπάνες, έως τις 31-5-2009 και μόνο, που θα αφορούν αμοιβές του προσωπικού που υπηρετούσε έως τις 31-12-2008.
Η εξέλιξη αυτή, παρά το γεγονός ότι προσωρινά καλύπτει μέρος των λειτουργικών αναγκών των μονάδων αυτών, δεν λύνει το πρόβλημα και δεν προσφέρει την επιδιωκόμενη λύση.
Τα Πανεπιστήμια εμμένουν στη θέση τους και διεκδικούν την προκήρυξη θέσεων μονίμου προσωπικού για την κάλυψη των πάγιων λειτουργικών αναγκών τους καθώς και την αλλαγή του νομοθετικού πλαισίου των ΕΛΚΕ."

Δεν υπάρχουν σχόλια: