Παρασκευή, 22 Αυγούστου 2008

Άρθρο που δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα Ανατολή της Θεσσαλονίκης στις 9 Ιουνίου 2008

SOS για τις Βιβλιοθήκες

Σε μαρασμό καταδικάζονται οι ακαδημαϊκές βιβλιο­θήκες των ΑΕΙ-ΤΕΙ, εάν «μπει φρένο» στη χρηματοδότη­ση τους από το 2009 μέσω των ευρωπαϊκών προγραμ­μάτων. Οι «παρενέργειες» θα είναι πολλαπλές, σύμφωνα με την πανεπιστημιακή κοινότητα. Στο ΑΠΘ κινδυνεύει η συνέχιση του έργου ψηφιοποίησης και συντήρησης βι­βλίων μεγάλης αξίας, ενώ δεν αποκλείονται δυσλειτουρ­γίες στην πρόσβαση φοιτητών και καθηγητών στα ηλε­κτρονικά ξενόγλωσσα επιστημονικά περιοδικά. Οι 260 συμβασιούχοι εργαζόμενοι στις βιβλιοθήκες, που θα μεί­νουν άνεργοι, ζητούν την ένταξη των βιβλιοθηκών στους τακτικούς προϋπολογισμούς των ιδρυμάτων.

Το ζήτημα αυτό θα απασχολήσει και την προσεχή Σύ­νοδο των Πρυτάνεων στην Κρήτη, στο τέλος της επόμε­νης εβδομάδας, μετά την ανακοίνωση του υπουργού Παιδείας, Ευρ. Στυλιανίδη, περί διακοπής της χρηματο­δότησης των βιβλιοθηκών την περίοδο 2009 - 2013, μέσω των κοινοτικών κονδυλίων.

Στο ΑΠθ

«Είναι πολύ σημαντικό πρόβλημα, το οποίο πρέπει να ρυθμιστεί. Έχουν γίνει μεγάλες και μεταρρυθμιστικές προ­σπάθειες στις βιβλιοθήκες, όχι κατ' όνομα. Είναι κρίμα να διακοπούν διάφορα συστήματα που έχουμε ξεκινήσει στο ΑΠΘ, όπως, για παράδειγμα, η ψηφιοποίηση και η συ­ντήρηση παλτών βιβλίων μεγάλης αξίας», δήλωσε η αντι­πρύτανης του Αριστοτελείου, Αθανασία Τσατσάκου.

Την τελευταία δεκαετία στις βιβλιοθήκες υλοποιήθη­κε σειρά έργων και αναπτύχθηκαν εξαιρετικά χρήσιμες υπηρεσίες για φοιτητές, καθηγητές και ερευνητές. Δημι­ουργήθηκε, μεταξύ άλλων, συλλογικός κατάλογος, μέσω του οποίου οι ενδιαφερόμενοι προχωρούν σε αναζητήσεις στους καταλόγους όλων των ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών της χώρας. Παράλληλα, παρέχεται πρόσβαση σε 13.500 ηλεκτρονικά ξενόγλωσσα περιοδικά, καθώς και σε μία πλούσια συλλογή βάσεων δεδομένων, ηλεκτρονικών βι­βλίων και λεξικών. Η κ. Τσατσάκου εκτίμησε ότι θα υπάρξουν δυσλειτουργίες και σε αυτήν την υπηρεσία, δε­δομένου ότι «βρισκόμαστε στη φάση της δημιουργίας αυ­τής της ανοιχτής πρόσβασης», όπως είπε χαρακτηριστι­κά. Η συγκεκριμένη υπηρεσία, που αρχικά χρηματοδοτήθηκε από το ΕΠΕΑΕΚ, σήμερα στηρίζεται οικονομικά από τις δημόσιες επενδύσεις, όπως εξήγησε ο πρόεδρος της Επιτροπής Εποπτείας των Πανεπιστημιακών Βιβλιοθηκών του ΑΠΘ, καθηγητής Χρήστος Μπαμπατζιμόπουλος, και πρόσθεσε: «Θέλουμε να πιστεύουμε ότι το υπουργείο Παιδείας θα συνεχίσει να την εντάσσει στις δημόσιες επενδύσεις».

θα μείνουν χωρίς δουλειά

Η διακοπή της χρηματοδότησης των βιβλιοθηκών θα σημάνει και τη λήξη των συμβάσεων 20-25 εργαζομένων, που δε θα μπορούν να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους σε καθηγητές, φοιτητές και ερευνητές.

«Αυτό θα έχει δραματικές συνέπειες για τη λειτουργία των βιβλιοθηκών του Αριστοτελείου», όπως εξήγησε ο κ. Μπαμπατζιμόπουλος.

Ο Σύλλογος Συμβασιούχων Εργαζομένων σε Βιβλιο­θήκες, σε ανακοίνωση του εκφράζει την ανησυχία του όχι μόνο για το εργασιακό μέλλον των συμβασιούχων, αλλά και για το μέλλον το βιβλιοθηκών και των παρεχό­μενων υπηρεσιών. «Οι νέες δράσεις και υπηρεσίες που οι βιβλιοθήκες στα ΑΕΙ-ΤΕΙ της χώρας δημιούργησαν τα τε­λευταία χρόνια, αξιοποιώντας τη χρηματοδότηση των προ­γραμμάτων ΕΠΕΑΕΚ, δεν μπορεί παρά να αποτελούν μία επανάσταση απέναντι στον "παραδοσιακό" τρόπο λει­τουργίας τους, μια και κατάφεραν να αποδεσμευτούν από το ρόλο της "αποθήκης" βιβλίων που είχαν πριν από δέ­κα χρόνια και να αποτελέσουν ένα ζωντανό και ενεργότατο κομμάτι των ακαδημαϊκών ιδρυμάτων», επισήμανε το μέλος του Συλλόγου, Δημήτρης Νεοφώτιστος.
ΛΙΝΑ ΚΟΪΝΑ

Εφημερίδα Αγγελιοφόρος

Δευτέρα 9 Ιουνίου 2008

Δεν υπάρχουν σχόλια: