Τρίτη, 29 Ιουλίου 2008

Εκδήλωση ενδιαφέροντος από βουλευτές.

Στο διάστημα όλων αυτών των μηνών που έχει προκύψει το πρόβλημα με τη διακοπή της χρηματοδότησης των βιβλιοθηκών, έχει εκδηλωθεί ενδιαφέρον και από διάφορους βουλευτές, όλων των κομμάτων της αντιπολίτευσης και το θέμα έχει μεταφερθεί στη βουλή με τη μορφή ερωτήσεων. Μάλιστα, έχει αναφερθεί ότι είναι ίσως η πρώτη φορά που έχουν κατατεθεί στη Βουλή τόσες ερωτήσεις για το ίδιο θέμα. Συνολικά έχουμε στοιχεία για δεκαπέντε ερωτήσεις βουλευτών που κατατέθηκαν στο Ελληνικο Κοινοβούλιο και μία ερώτηση κατατέθηκε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Η πρώτη ήταν εκείνη των βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ Κοροβέση Περικλή και Δραγασάκη Γιάννη η οποία κατατέθηκε στις 31/3/2008 και η οποία είναι η παρακάτω:

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τους κ.κ. Υπουργούς:

- Εθνικής Παιδείας & Θρησκευμάτων

- Οικονομίας & Οικονομικών

ΘΕΜΑ: Σοβαρά προβλήματα αντιμετωπίζουν οι Ακαδημαϊκές

Βιβλιοθήκες.

Οι Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες, με την ένταξή τους στα Επιχειρησιακά Προγράμματα για την Εκπαίδευση και την Αρχική Επαγγελματική Κατάρτιση (ΕΠΑΕΑΚ) εδώ και 10 και πλέον χρόνια, αξιοποιώντας χρηματοδοτήσεις του ΚΠΣ, υλοποίησαν σε εθνικό επίπεδο σημαντικά προγράμματα.

Ενδεικτικά αναφέρουμε τις παρακάτω δράσεις:

1. Δημιουργία συλλογικού καταλόγου των ελληνικών ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών

2. Δυνατότητα πρόσβασης σε 13.500 ηλεκτρονικά επιστημονικά περιοδικά για το σύνολο των ΑΕΙ και ΤΕΙ της χώρας

3. Δημιουργία Μονάδας Ολικής Ποιότητας

4. Δημιουργία πύλης πρόσβασης για τον εντοπισμό υλικού στους καταλόγους

των βιβλιοθηκών (Ζέφυρος)

Επιπλέον, σε επίπεδο ιδρύματος, οι βιβλιοθήκες:

· Στελεχώθηκαν με εξειδικευμένο προσωπικό

· Εμπλούτισαν και ανέπτυξαν τις συλλογές τους

· Οργάνωσαν και προσφέρουν ηλεκτρονικές υπηρεσίες υψηλού επιπέδου για τη στήριξη της εκπαίδευσης, τοπικά και από απόσταση

Όμως, σύμφωνα και με καταγγελίες φορέων που δραστηριοποιούνται στο χώρο, η πολιτική απαξίωσης των ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών που ακολουθεί το ΥΠΕΠΘ δημιουργεί σοβαρό κίνδυνο όχι για μόνο για την εξέλιξη και περαιτέρω ανάπτυξη, αλλά και την επιβίωση του συστήματος που με τόσο κόπο μέχρι σήμερα χτίστηκε.

Κι αυτό γιατί για την περαιτέρω χρηματοδότηση των Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, η οποία στηρίχθηκε σε προγράμματα του ΚΠΣ, που τώρα σταμάτησαν, έπρεπε να υπάρχει σχετική πρόβλεψη. Όμως δεν περιλαμβάνεται η χρηματοδότηση των Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών ούτε στην Αναπτυξιακή Στρατηγική για την περίοδο 2007-2013 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και δια Βίου Μάθηση» του ΥΠΕΠΘ, ούτε στην «Ψηφιακή Σύγκλιση» του ΥΠΟΙΟ.

Επειδή η μη συνέχιση της χρηματοδότησης συνεπάγεται:

· Αδυναμία των βιβλιοθηκών να στηρίξουν το πολύπλευρο έργο που παράγεται στα ακαδημαϊκά ιδρύματα και ιδιαίτερα τα προπτυχιακά προγράμματα σπουδών, τα μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών, την εξ αποστάσεως εκπαίδευση, τη δια βίου μάθηση και την έρευνα.

· Αδυναμία ίδρυσης των ιδρυματικών καταθετηρίων (institutional repositories, προαπαιτούμενο για χρηματοδότηση από το European Research Council)

· Μείωση του ωραρίου λειτουργίας των βιβλιοθηκών

· Απόλυση 500 και πλέον βιβλιοθηκονόμων που απασχολούνται σ’ αυτές και μισθοδοτούνται από τα ΚΠΣ,

ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί:

  1. Με ποιο σκεπτικό η χρηματοδότηση των Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών δεν περιλαμβάνεται στην Αναπτυξιακή Στρατηγική για την περίοδο 2007-2013 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και δια Βίου Μάθηση» του ΥΠΕΠΘ, ούτε στην «Ψηφιακή Σύγκλιση» του ΥΠΟΙΟ;
  2. Προτίθενται να μεριμνήσουν ώστε να επανενταχθούν στο Εθνικό Σχέδιο Περιφερειακής Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2009-2013 οι Ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες, όπως είχε αρχικά σχεδιαστεί;
  3. Με ποιο τρόπο θα εξασφαλιστεί η συνέχιση του σημαντικού έργου των ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών, αλλά και η περαιτέρω ενίσχυσή τους η οποία κρίνεται απαραίτητη για να μην καταργηθούν και απαξιωθούν οι υπηρεσίες που έχουν αναπτυχθεί ώστε να συνεχίσουν να στηρίζουν το διδακτικό, εκπαιδευτικό και ερευνητικό έργο τους;
  4. Με ποιο τρόπο θα εξασφαλιστεί η συνέχιση των απασχόλησης των εργαζομένων στις ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες;

Οι ερωτώντες Βουλευτές

Περικλής Κοροβέσης

Δραγασάκης Γιάννης

Η απάντηση των Υπουργείων Οικονομικών και Παιδείας στην συγκεκριμένη ερώτηση παρατίθεται παρακάτω.


Δεν υπάρχουν σχόλια: