Τρίτη, 29 Ιουλίου 2008

Απάντηση Υπουργείου Παιδείας στην ερώτηση των Βουλευτών Κοροβέση - Δραγασάκη

Απαντώντας στην Ερώτηση με αριθμό 9326/31-3-08, την οποία κατέθεσαν οι Βουλευτές κ.κ. Περικλής Κοροβέσης και Γιάννης Δραγασάκης αναφορικά με τις ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες, και στο μέρος των αρμοδιοτήτων μας, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Οι ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες χρηματοδοτήθηκαν από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Αρχική Επαγγελματική Κατάρτιση» 2000-2006. Κύριες δράσεις που

χρηματοδοτήθηκαν είναι:

  • Η πλήρης λειτουργία του συλλογικού καταλόγου των ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών με
  • την οργάνωση της διοικητικής, τεχνικής και επιστημονικής υποδομής.
  • Η ανάπτυξη και υλοποίηση αυτόματου συστήματος διαδανεισμού
  • Η υποστήριξη σύναψης συμφωνιών για συνδρομές σε ηλεκτρονικές πηγές και ηλεκτρονικά περιοδικά

  • Η ψηφιοποίηση λειτουργιών της μονάδας ολικής ποιότητας των ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών

  • Η υποστήριξη της λειτουργίας του ψηφιακού συστήματος καταχώρισης γκρίζας βιβλιογραφίας «ΑΡΤΕΜΙΣ»
  • Η δημιουργία κεντρικού συστήματος αναζήτησης πληροφοριών
  • Η επιμόρφωση του προσωπικού των βιβλιοθηκών
  • Η δημιουργία μονάδας Copyright Crearance

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο της διαβούλευσης για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» της προγραμματικής περιόδου 2007-2013 θεωρεί μη επιλέξιμες τις δαπάνες για τα πάγια και λειτουργικά έξοδα των δράσεων και υποστηρίζει τη χρηματοδότηση πράξεων ιδίως καινοτομικού χαρακτήρα. Συνεπώς, μέσω του νέου Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» είναι δυνατό να χρηματοδοτηθούν καινοτόμες εφαρμογές των ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών. Επιπλέον, η Κυβέρνηση καταβάλλει όλες τις απαραίτητες προσπάθειες για τη συνέχιση της χρηματοδότησης των Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών από το ΕΣΠΑ.

Παράλληλα, μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ψηφιακή Σύγκλιση» θα υποστηριχθούν εξειδικευμένες εφαρμογές για την ανάπτυξη καινοτόμων τεχνολογικών δράσεων που έχουν εφαρμογή στην εκπαιδευτική διαδικασία, καθώς και στην ανάπτυξη ψηφιακών υπηρεσιών για παρεμβάσεις στην παιδεία. Επίσης, μέσω των ΠΕΠ προβλέπονται οι χρηματοδοτήσεις εξοπλισμών στην ανώτατη εκπαίδευση στις οποίες ενδεχομένως θα μπορούσαν να συμπεριληφθούν οι ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες.


Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΕΥΡΥΠΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια: