Τετάρτη, 15 Ιουλίου 2009

ΥΠΕΠΘ: όλα είναι θέμα... εκπαιδευτικώνΜε τρία κείμενά μας από εδώ έχουμε σχολιάσει και καυτηριάσει την ηθική του ΥΠΕΠΘ, όσον αφορά στη στελέχωση των δημόσιων βιβλιοθηκών και της Εθνικής Βιβλιοθήκης με ανειδίκευτο προσωπικό, όταν οι ελλείψεις σε ειδικευμένο είναι εγκληματικά τεράστιες.


Το Μάρτιο του 2009 είχαμε αναφερθεί στον" εμπαιγμό του ΟΑΕΔ και τα προεκλογικά παιχνίδια. " Τον Νοέμβριο του 2008 είχαμε πρωτοαναφέρει το ίδιο θέμα: "Τα παιχνίδια του ΟΑΕΔ, οι άνεργοι, οι συμβασιούχοι και η κρατική απαξίωση των πτυχίων.". Χαρακτηρίσαμε "γεροντοκόρη με καινούριο φόρεμα" την Εθνική Βιβλιοθήκη, καθώς θέλαμε να δείξουμε ότι βασικό πρόβλημα των βιβλιοθηκών αυτών είναι η έλλειψη προσωπικού.


Το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας συνεχίζει δυστυχώς το καταστρεπτικό του έργο. Με χθεσινή του απόφαση ανακοινώνει της αποσπάσεις εκπαιδευτικών στα εν λόγω ιδρύματα για να βουλώσει τρύπες και να παίξει μικροκομματικά παιχνίδια.


Η απόφαση προς... απόλαυσή σας:


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ & ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΡΧΕΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ Γ΄ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Ανδρέα Παπανδρέου 37
151 80 ΜΑΡΟΥΣΙ

Πληροφορίες: Ι. Κωτούλας
Τηλέφωνο: 210-.34.42.538
FAX: 210-34.42.748
E-mail: t04emd@ypepth.grΝα διατηρηθεί μέχρι:
Βαθμός ασφαλείας:
Αθήνα, 14-7-2009
Αρ. Πρωτ. Βαθμός προτερ.
83587 /IZ ΕΞΑΙΡ. ΕΠΕΙΓΟΝΑΠΟΦΑΣΗ

ΚΟΙΝ.:Όπως ο πίνακας αποδεκτών.
(Εθνική Βιβλιοθήκη, Δημόσιες Βιβλιοθήκες, Δ/νσεις Β/θμιας και Α/θμιας Εκπαίδευσης)

ΘΕΜΑ: Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης στην Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος και τις Δημόσιες Βιβλιοθήκες

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) της παραγρ. 6 του άρθρου 6 του Ν. 2740/99 (ΦΕΚ186/τ. Α΄) «Κρατικό πιστοποιητικό γλωσσομάθειας και άλλες διατάξεις»
β) του Ν. 3149/03 (ΦΕΚ 141 Α’ ) «Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδας, Δημόσιες Βιβλιοθήκες και άλλες διατάξεις»
γ) Την αριθμ. 43659/Δ2/14-4-2009 εγκύκλιο των Δ/νσεων Προσωπικού Α/θμιας και Β/μιας εκπαίδευσης της Κ.Υ. του ΥΠ.Ε.Π.Θ.
2. Τις αιτήσεις των εκπαιδευτικών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης που διαβιβάστηκαν στην υπηρεσία μας μέσω των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της χώρας, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην αναφερόμενη εγκύκλιο, για απόσπαση στην Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος και τις Δημόσιες Βιβλιοθήκες, την σχετική γνωμοδότηση της Εφορείας της Εθνικής Βιβλιοθήκης, καθώς και τις σχετικές γνωμοδοτήσεις των Εφορευτικών Συμβουλίων των Δημοσίων Βιβλιοθηκών.
3. Την αριθμ. 21/7-7-2009 πράξη του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Διοικητικού Προσωπικού (Κ.Υ.Σ.Δ.Ι.Π.) της Κεντρικής Υπηρεσίας του ΥΠ.Ε.Π.Θ.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Αποσπούμε μετά από αίτησή τους για το σχολικό έτος 2009-2010 τους παρακάτω εκπαιδευτικούς Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης στην Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος και τις Δημόσιες Βιβλιοθήκες κατά περίπτωση, ως ακολούθως:

....Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ


ΑΡΗΣ ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

Παρασκευή, 3 Ιουλίου 2009

Ψήφισμα του Συλλόγου Συμβασιούχων στην 61η Σύνοδο Πρυτάνεων

Με αφορμή την 61η Σύνοδο Πρυτάνεων και Προέδρων των Δ.Ε. των Ελληνικών Πανεπιστημίων που έγινε πριν από λίγες μέρες στα Γιάννενα, ο Σύλλογος Συμβασιούχων Εργαζομένων σε Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες κατέθεσε το εξής ψήφισμα στο προεδρείο:Ψήφισμα Συλλόγου Συμβασιούχων Εργαζομένων σε Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες

Προς, την 61η Σύνοδο Πρυτάνεων και Προέδρων των Δ.Ε. των Ελληνικών Πανεπιστημίων


Ιωάννινα, 24 Ιουνίου 2009Αξιότιμοι κύριοι,
Οι Ελληνικές Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες μετά από δεκαετή περίοδο ανάπτυξης και δημιουργίας σταδιακά διακόπτουν και υποβαθμίζουν το μεγαλύτερο μέρος των προσφερόμενων υπηρεσιών τους προς την Ακαδημαϊκή και Ερευνητική Κοινότητα της χώρας και ακυρώνουν τις καινοτόμες δράσεις που έγιναν πράξη με την αρωγή των Κοινοτικών Πλαισίων Στήριξης.
Η μη ένταξη των κάθετων δράσεων των ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών στο Ε.Σ.Π.Α. 2007-2013 και κυρίως η έλλειψη πρόβλεψης από πλευράς ΥΠ.Ε.Π.Θ. για κάλυψή τους από τον τακτικό προϋπολογισμό είχε ως άμεσο επακόλουθο την απόλυση των 380 συμβασιούχων εργαζομένων σε αυτές από 1/6/2009. Οι εν λόγω εργαζόμενοι, περίπου το 50% στο σύνολο του εργατικού δυναμικού των βιβλιοθηκών, στελεχώνουν με την επιστημονική τους κατάρτιση και την αποκτηθείσα τεχνογνωσία υπηρεσίες που αποτελούν πάγιες και διαρκείς ανάγκες των ακαδημαϊκών ιδρυμάτων.

Ας σημειωθεί ότι οι Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες στελεχώνονται από προσωπικό που συνταξιοδοτείται και δεν αναπληρώνεται με νέο, καθώς οργανικές θέσεις σε πολλές βιβλιοθήκες δεν έχουν προκηρυχθεί από το 1982. Η αφαίμαξη σε προσωπικό θα επιφέρει σοβαρές συνέπειες ζωτικής σημασίας στη λειτουργία των βιβλιοθηκών ακόμα και στη βιωσιμότητά τους όπως: κλείσιμο περιφερειακών βιβλιοθηκών, μείωση ωραρίου λειτουργίας και διακοπή εξειδικευμένων δράσεων που δημιουργήθηκαν όλα αυτά τα χρόνια (ιδρυματικά αποθετήρια, e–classes, ψηφιοποίηση, υπηρεσίες για άτομα με ειδικές ανάγκες).

Η επανένταξη των κάθετων δράσεων στο Ε.Σ.Π.Α. ή η προκήρυξη ολιγόμηνων συμβάσεων αποτελούν προσωρινές μόνο λύσεις και μετάθεση του προβλήματος, καθώς έτσι ανακυκλώνεται η ανεργία και απαξιώνεται στην πράξη η τριτοβάθμια εκπαίδευση. Θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν μόνο ως μεταβατικό στάδιο που θα δώσει το χρονικό περιθώριο στο ΥΠ.Ε.Π.Θ. να προκηρύξει μόνιμες θέσεις προσωπικού.

Ωστόσο ακόμη και αυτές οι ολιγόμηνες συμβάσεις αποτελούν τη μόνη πρόταση του ΥΠ.Ε.Π.Θ, από την πρώτη επίσημη ανακοίνωσή τους στο 17ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (24-26 Σεπτεμβρίου 2008) έως και σήμερα. Πρόταση την οποία το ίδιο το Υπουργείο αναιρεί με τη μη εφαρμογή τους και σε συνδυασμό με τις μετέωρες υποσχέσεις για ένταξη των Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών στο Ε.Σ.Π.Α διαμορφώνεται ο κλοιός ανεργίας για 380 συμβασιούχους.


Για τους λόγους αυτούς ζητούμε:
· Την ένταξη στον τακτικό προϋπολογισμό της χρηματοδότησης των δράσεων των Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών.
· Άμεση πρόσληψη με συμβάσεις Ι.Δ.Α.Χ. με ειδική ρύθμιση και κατ’ αναλογία αντίστοιχων πρόσφατων αποφάσεων όλων των συμβασιούχων των Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών εργαζομένων σε αυτές μέχρι τη λήξη του Γ΄ Κ.Π.Σ.
Είναι επιτακτική ανάγκη το Υπουργείο να αφουγκραστεί τις ανάγκες της ακαδημαϊκής κοινότητας, προκειμένου να μην ακυρώσει στην πράξη την ουσιαστική επιστημονική και διοικητική αναβάθμιση που συντελέστηκε τα τελευταία χρόνια στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Με τιμή,

Σύλλογος Συμβασιούχων Εργαζομένων σε Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες

Πέμπτη, 2 Ιουλίου 2009

Ο Σύλλογος Μεταπτυχιακών Φοιτητών του Ιονίου Πανεπιστημίου υπέρ των συμβασιούχων

Σε ανακοίνωση προχώρησε το Δ.Σ. του Συλλόγου Μεταπτυχιακών Φοιτητών του Ιονίου Πανεπιστημίου, σχετικά με την υπόθεση των συμβασιούχων στις ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες.
Την παραθέτουμε:
ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΙΟΝΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ

Η απόφαση της κυβέρνησης να μην εντάξει τη χρηματοδότηση των Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών στην Αναπτυξιακή Στρατηγική για την περίοδο 2009 - 2013 (Πρόγραμμα ΕΣΠΑ) φέρνει στην επιφάνεια τα αδιέξοδα που προκύπτουν εξαιτίας της υποχρηματοδότησης της εκπαίδευσης από τον κρατικό προϋπολογισμό και της εξάρτησής της από αλλότριους πόρους, στους οποίους συγκαταλέγονται και τα διάφορα προγράμματα της ΕΕ με ημερομηνία λήξης. Σαν αποτέλεσμα, μετά τη λήξη της χρηματοδότησης των βιβλιοθηκών από το ΕΠΕΑΕΚ (1996 - 2006) και την εξάντληση όλων των ανάλογων πόρων για το έτος που πέρασε, τόσο οι εργαζόμενοι, όσο και οι παρεχόμενες υπηρεσίες μένουν κυριολεκτικά στον αέρα. Μετά τη μικρή παράταση που δόθηκε (Ιανουάριος-Μάιος 2009) οι συμβασιούχοι απολύθηκαν οριστικά.

Πιο συγκεκριμένα:
· 380 συμβασιούχοι βιβλιοθηκονόμοι που καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες των ιδρυμάτων, στα οποία ανήκουν, έχασαν τη δουλειά τους. Πρόκειται για προσωπικό που στην πλειοψηφία του εργάζεται επί σειρά ετών στα ακαδημαϊκά ιδρύματα, που έχει εκπαιδευτεί στις ειδικευμένες δράσεις των βιβλιοθηκών, έχει εξειδικευτεί σε έργα και λειτουργικά συστήματα, έχουν οι ίδιοι αναπτύξει τεχνολογικά εργαλεία και έχουν οργανώσει και λειτουργήσει υπηρεσίες ολόκληρες. Με την απόλυσή τους οι βιβλιοθήκες υπολειτουργούν και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να ανταποκριθούν στις ανάγκες τις ακαδημαϊκής κοινότητας.

Η πρόσληψη συμβασιούχων για την κάλυψη πάγιων και διαρκών αναγκών, η προώθηση των ελαστικών σχέσεων εργασίας, καθώς και η υποχρηματοδότηση των ιδρυμάτων, στοχεύουν, εκτός των άλλων, στη διάλυση των εργασιακών σχέσεων και τελικά οδηγούν τα ιδρύματα είτε στο κυνήγι χρηματοδότησης από ιδιώτες και προγράμματα είτε στη παροχή υπηρεσιών επί πληρωμή. Έτσι, η γνώση μετατρέπεται σε εμπόρευμα για τους λίγους και εκλεκτούς.
Μπροστά στα παραπάνω γεγονότα, δεν υπάρχει άλλος δρόμος πέρα από το συντονισμό και την ενιαία πάλη φοιτητών, διδασκόντων και εργαζομένων.
Απαιτούμε:
· Την ένταξη στον κρατικό προϋπολογισμό της χρηματοδότησης των βιβλιοθηκών και κάθε άλλης εκπαιδευτικής - ερευνητικής δραστηριότητας στα ΑΕΙ και ΤΕΙ.
· Αύξηση των δαπανών για την Παιδεία στο ύψος των πραγματικών αναγκών.
· Μόνιμη και σταθερή δουλειά για όλους τους εργαζόμενους στα Πανεπιστήμια και όχι προκήρυξη θέσεων εποχιακού προσωπικού, που θα διαιωνίσει το πρόβλημα.
· Άμεση μονιμοποίηση όλων των συμβασιούχων χωρίς όρους και προϋποθέσεις.
· Αποκλειστικά δημόσια και δωρεάν Παιδεία για όλους.
· Αναβαθμισμένες-σύγχρονες-ποιοτικές ελληνικές βιβλιοθήκες
· Οι ελληνικές βιβλιοθήκες να πάρουν τη θέση που τους αξίζει στην ελληνική κοινωνία ως θεματοφύλακες της γνώσης
· Όχι στην εγκατάλειψη – υποβάθμιση των βιβλιοθηκών και των εργαζομένων σε αυτές
· Ζητάμε μια σύγχρονη και οργανωμένη Εθνική Βιβλιοθήκη
· Χωρίς τις βιβλιοθήκες δεν υπάρχει εκπαίδευση – γνώση – έρευνα
· Επαγγελματική κατοχύρωση των αποφοίτων των σχολών βιβλιοθηκονομίας

Τετάρτη, 1 Ιουλίου 2009

Ένα στιγμιαίο λάθος... και πολλά μακροχρόνια

Οι προσωπικές ιστορίες με τη γλαφυρότητά τους αποδίδουν όσα δεν μπορούν να περιγράψουν οι ανακοινώσεις, οι ερωτήσεις, οι κινητοποιήσεις. Η συνάδελφος Έλενα Πρεντάκη αφηγείται μία τέτοια στα Χανιώτικα Νέα της 27ης Ιουνίου. Ας την διαβάσουμε:
Τέτοιες ημέρες ήταν, όταν πριν 13 χρόνια (!!!) γιόρταζα με τους γονείς μου την εισαγωγή μου στο Πανεπιστήμιο. Εδώ, βέβαια, πρέπει να σημειώσω ότι οι χαρές, τα γλέντια και οι τούρτες αφορούσαν την εισαγωγή μου στην Αγγλική Φιλολογία. Όταν, τελικά, αναρτήθηκαν τα ονόματα με τους εισακτέους συνειδητοποιήσαμε ότι λόγω «στιγμιαίου λάθους» στο μηχανογραφικό είχα σημειώσει λίγο παρακάτω, δηλ. «Τμήμα Αρχειονομίας - Βιβλιοθηκονομίας Ιονίου Πανεπιστημίου».
Μπαμπά τι σημαίνει Αρχειονομία;
Πάνε τα γλέντια, πάνε οι χαρές, ευτυχώς μας έμειναν οι τούρτες…
Γράφτηκα στη σχολή παρόλα αυτά και έμαθα -αν μη τι άλλο- τι σημαίνει Αρχειονομία.Να σας εξηγήσω κι εσάς: σημαίνει ότι μετά από μελέτη αντιστοίχων μαθημάτων αποκτάς ένα πτυχίο το οποίο τυπικά σου δίνει το δικαίωμα να εργαστείς σε Μουσεία (αλλά δεν αφήνουν οι αρχαιολόγοι), σε βιβλιοθήκες (αλλά δεν αφήνουν οι φιλόλογοι) και σε Αρχεία (π.χ. Γενικά Αρχεία του Κράτους, αλλά εκεί δεν θες εσύ να πας…).
Εκείνο το «στιγμιαίο λάθος» φάνηκε προς στιγμή να λειτουργεί υπέρ μου. Μου έδωσε την ευκαιρία να πάω στο εξωτερικό για μεταπτυχιακές σπουδές και άμα τη επιστροφή μου να εργαστώ άμεσα (με σύμβαση, εννοείται) σε ακαδημαϊκή Βιβλιοθήκη (Πολυτεχνείο Κρήτης). Όχι κι άσχημα για αρχή, έτσι δεν είναι;Σημειωτέον, ότι η εποχή εκείνη, 2000 κι έπειτα, ήταν περίοδος έντονης δραστηριότητας και εξέλιξης στον χώρο των βιβλιοθηκών. Η Ευρώπη χρηματοδοτούσε τόσο τη δημιουργία σχολικών βιβλιοθηκών όσο και την αναβάθμιση των ακαδημαϊκών (πανεπιστημιακών). Και φτάνουμε στο 2009.
Η μαμά Ευρώπη αποφασίζει ότι αρκετά χρηματοδότησε το μικρό της το παιδί. Με δικά της χρήματα οι ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες μεταφέρθηκαν σε νέα σύγχρονα κτήρια, επανδρώθηκαν με προσωπικό (συμβασιούχους βεβαίως, βεβαίως), εμπλουτίστηκαν με χιλιάδες νέους τόμους επιστημονικών βιβλίων, απέκτησαν τον πιο εξελιγμένο τεχνολογικό εξοπλισμό, ανέπτυξαν υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας (ηλεκτρονικά περιοδικά και βιβλία, ψηφιακές συλλογές, ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων, ακαδημαϊκά καταθετήρια, υπηρεσίες δια-δανεισμού, προγράμματα εκπαίδευσης…). Είναι τώρα ο καιρός η Ελλάδα να αναλάβει το κόστος συνέχισης όλων αυτών και να τα εξελίξει.
Ως γνωστόν, όμως, στην Ελλάδα δεν ενηλικιωνόμαστε πριν τα 50. Οι γονείς μας χρηματοδοτούν για να σπουδάσουμε, να «ανοίξουμε δική μας δουλειά», να χτίσουμε σπίτι, να παντρευτούμε… και όταν επιτέλους το κάνουμε, όχι μόνο δεν απαλλάσσονται καθηκόντων αλλά αναλαμβάνουν και τα δικά μας τα παιδιά.
Ως γνήσιος εκπρόσωπος αυτής της κουλτούρας, το ελληνικό κράτος εδώ κι έναν χρόνο αρνείται να αναλάβει το κόστος όλων αυτών που δημιούργησε με την ευρωπαϊκή χρηματοδότηση. Κατά συνέπεια, οι συμβασιούχοι (συμπεριλαμβανομένης εμού) απολύονται, τα κτήρια κλείνουν καθώς δεν μπορούν να λειτουργήσουν με τους ελάχιστους μόνιμους υπαλλήλους, ο εξοπλισμός δεν συντηρείται και η πρόσβαση σε ηλεκτρονικό υλικό σταδιακά διακόπτεται (ήδη η πρόσβαση σε 9.000 τίτλους ηλεκτρονικών περιοδικών απειλείται). Για ποια αναβάθμιση της παιδείας συζητάμε και ποιο εκσυγχρονισμό του εκπαιδευτικού συστήματος; Υπάρχει έρευνα χωρίς βιβλιοθήκες;
Η ανώτερη εκπαίδευση των παιδιών θα εξακολουθήσει να βασίζεται στο ένα μοναδικό σύγγραμμα του διδάσκοντος; Αυτό που αναδεικνύεται ως μείζον ζήτημα στον διάλογο για την παιδεία είναι ο τρόπος εισαγωγής στα ακαδημαϊκά ιδρύματα. Για το επίπεδο σπουδών που παρέχεται μέσα σε αυτά κανείς δεν ενδιαφέρεται;Στις σχολικές βιβλιοθήκες τα πράγματα είναι ακόμα πιο θλιβερά.Αφού για τα πρώτα 2 χρόνια (που πλήρωνε η μαμά Ευρώπη) προσέλαβαν βιβλιοθηκονόμους να στήσουν τις σχολικές βιβλιοθήκες εκ του μηδενός (προσκτήση υλικού, καταλογογράφηση, θεματική περιγραφή και ταξινόμηση), στη συνέχεια τους απέλυσαν και ανέθεσαν στους δασκάλους και τους καθηγητές τη λειτουργία αυτών. Αυτός ήταν ο τρόπος που επινόησε το υπουργείο παιδείας (τότε και τώρα) για να αντιμετωπίσει το πρόβλημα απορρόφησης των εκπαιδευτικών. Με τον τρόπο αυτό οι σχολικές βιβλιοθήκες μετατράπηκαν από χώρους δημιουργικής απασχόλησης και μελέτης, σε εναλλακτική βολική λύση για τους εκπαιδευτικούς που θέλουν να αποφύγουν τη διδασκαλία και σε λύση ανάγκης για όσους πρέπει να συμπληρώσουν τις απαιτούμενες ώρες εργασίας. Χωρίς να γενικεύω, διότι υπάρχουν και φωτεινά παραδείγματα, η πρώτη κατηγορία καταδικάζει τις βιβλιοθήκες σε μαρασμό, ενώ η δεύτερη, ακόμα κι αν έχει καλές προθέσεις εκ των πραγμάτων δεν αφιερώνει τον απαιτούμενο χρόνο στη λειτουργία της βιβλιοθήκης.Και όλα αυτά, τη στιγμή που υπάρχει ο νόμος 2986/2002 περί οργάνωσης των υπηρεσιών της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης όπου στο άρθρο 11 προβλέπεται η πρόσληψη 100 βιβλιοθηκονόμων (50 ΠΕ & 50 ΤΕ) για τη λειτουργία των σχολικών βιβλιοθηκών.
Στο σημείο αυτό θα ήταν εύκολο –και για κάποιους ίσως ευκταίο- να υποθέσουμε ότι ο αντίπαλος του βιβλιοθηκονόμου είναι ο εκπαιδευτικός. Μη παρασύρεστε όμως. Το εκπαιδευτικό σύστημα έχει ανάγκη και τις δύο ειδικότητες και μάλιστα σε συνεργασία. Άλλες ανάγκες εξυπηρετεί ο εκπαιδευτικός και άλλες ο βιβλιοθηκονόμος. Αυτονόητο θα μου πείτε… μόνο το υπουργείο έχει (εδώ και χρόνια) μια σύγχυση.Εγώ λοιπόν στα 17 μου έκανα ένα λάθος που όρισε τη μετέπειτα επαγγελματική μου πορεία. Δικό μου το λάθος, δική μου και η πορεία.
Τα λάθη αυτά της πολιτείας, που επαναλαμβάνονται χρόνια, γιατί να ορίζουν το μέλλον μιας γενιάς ερήμην της; (Και αναφέρομαι τόσο στη δική μου γενιά βιβλιοθηκονόμων που μετά από 6-7 χρόνια εργασίας απολύονται όσο και στη νέα γενιά φοιτητών γενικότερα που με τόσο κόπο εισέρχεται σε ένα εκπαιδευτικό σύστημα που αποσυντίθεται).Και μιας και πλησιάζει η ώρα του μηχανογραφικού, καλή επιτυχία στους υποψήφιους και προσοχή στα στιγμιαία λάθη!* Αρχειονόμος – Βιβλιοθηκονόμος